Etikettarkiv: fryst uppsägningstid

Jag vill säga upp mig – kan jag använda mig av föräldraledigheten som uppsägningstid?

Jag ska säga upp mig och börja köra egen firma istället. Jag har fyra månaders uppsägningstid men vill minska den tiden och är rätt säker på att företaget inte släpper mig. Kan jag begära föräldraledighet om två månader vilket bolaget inte kan neka till enligt lag och därefter säga upp mig för att minska min tid till två månader eller fryser min ledighet inne då?

Svar: Arbetsgivaren får inte neka dig föräldraledighet om du begär om detta två månader innan denna ska tas ut enligt 13-14 §§ Föräldraledighetslagen. Har du själv begärt uppsägning, så löper uppsägningstiden under tiden för din föräldraledighet. Det är endast om arbetsgivaren sagt upp dig p.g.a. arbetsbrist under själva föräldraledigheten som uppsägningstiden börjar löpa efter ledigheten. Detta för att skydda arbetstagaren som är föräldraledig, då detta annars kan leda till diskriminering av föräldralediga, en situation få arbetsgivare önskar att hamna i eftersom denne då kan stämmas vid domstol. Detta är dock inte den situation du sitter i då du på egen begäran sagt upp dig.

Företaget kan inte, så vida det inte finns specialregler skrivna i kollektivavtal eller i ditt och företagets enskilda anställningsavtal hindra dig att ta ut din ledighet, med självklart dras ledigheten från de dagar du har rätt att var ledig utifrån Föräldraledighetslagen, men det är en fråga mellan dig och Försäkringskassan.

Den situation du absolut inte vill hamna i är dock att du begär att få gå på dagen, då du då kan bli skadeståndsskyldig till företaget.

En sak som jag reagerar på är att du skriver att du vill ”köra egen firma istället”. Om denna firma är inom samma område som det du arbetar inom i dag, kan det finnas konkurrensklausuler att ta hänsyn till i ditt anställningsavtal. Var noga med att kolla upp att det du tänkt göra i din egen firma inte kan ses som konkurrerande verksamhet till den du är anställd hos idag.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Uppsägning innan eller under föräldraledighet

Fråga:

Hej,
Mni sambo är gravid i v28 och hela hennes kontor (ca 60 pers) blev i vintras varslade pga arbetsbrist (man flyttar kontoret utomlands då det är billigare).
Hon har 4 månaders uppsägningstid och har fått ett slutdatum för sin tjänst som är den siste oktober i år.
Hon planerade att gå på föräldraledighet i slutet av juni, och har fått denna ansökan beviljad av arbetsgivaren.
Igår fick hon dock reda på att hon skulle bli kallad till ett möte, där arbetsgivaren redan nu vill ge henne den skriftliga uppsägningen.

Frågan är vad som gäller nu. Kan arbetsgivaren, trots 4 månaders uppsägningstid, beviljad föräldraledighet från ett visst datum samt förutbestämd sista arbetsdag i slutet av oktober, ändå ge henne den skriftliga uppsägningen redan nu? Och börjar då uppsägningstiden ticka från det datum hon tar emot uppsägningen, så att hon tappar sin uppsägningstid under föräldraledigheten?

Min känsla är att arbetsgivaren försöker använda ett kryphål i LAS, så att hon skall tappa sin företrädesrätt samtidigt som uppsägningstiden brinner inne när hon är hemma på föräldraledighet.
Man försöker alltså se till att hon skall bli uppsagd INNAN hon hinner gå på föräldraledighet, så att man slipper uppsägningstiden när hon kommer tillbaka efter ett år.

Vet att Camilla Ländin tidigare har svarat på en liknande fråga den 1 september 2010. Men vill ändå ha lite mer kött på benen i denna fråga.

Väldigt tacksam för ett snabbt svar, då det brinner lite i knutarna. De skall ha sitt möte imorgon, onsdag.

(1 september 2010 skrev Camilla Ländin här på bloggen:
SVAR:
LAS § 11 reglerar uppsägningstiden för den som är föräldraledig. Den ska tolkas på följande sätt:
Om du har tex 3 månaders uppsägningstid och blir uppsagd 1 månad innan du påbörjar din föräldraledighet så ”fryses” uppsägningstiden den dag du går på din föräldraledighet. Du har då två månaders uppsägningstid kvar som fortsätter löpa den dag du går tillbaka till arbetet.
Så ja, din uppsägningstid börjar ticka den dagen du tar del av din uppsägning (som ska var skriftlig), men stoppas när du börjar ta ut din föräldraledighet.

Svar:
Hej!

Jag kan inte se annat än att arbetsgivaren har rätt att säga upp din sambo innan föräldraledigheten om nu uppsägningsförhandlingarna är avslutade och arbetsgivaren har fullföljt sin förhandlingsskyldighet. Utgående ifrån Camillas tidigare svar så börjar uppsägningstiden löpa på uppsägningsdagen men fryses när din sambo går på föräldraledighet.

Ovanstående är såklart förutsatt att inget annat avtalats kring uppsägningstid etc. vid det tidigare beskedet om att sista arbetsdag är i slutet av oktober.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#