Tag Archives: fritid

Jag vill säga upp mig och starta egen firma på min fritid, får jag det?

Fråga: Jag arbetar som VD för ett företag.
Dock enbart anställd. Har inga konkurrens klausuler i mitt avtal idag.

Om jag nu säger upp mig. Får jag då på min fritid starta en ny firma (som delägare). (ej konkurrerande verksamhet)

Svar: Hej!

Jag kan inte se varför du inte skulle kunna starta en egen verksamhet på fritiden om du varken har konkurrensklausuler i ditt avtal eller har för avsikt att starta en konkurrerande firma till det bolag du arbetar för idag. Det enda jag kan tänka mig skulle dyka upp är om din ”nya” firma sysslar med något som kan ses som ytterst provokativt eller något som starkt kontrasterar till de värderingar som finns på din nuvarande arbetsplats som normalt skulle ha gett anledning till avsked av personliga skäl. (Här tänker jag kanske framförallt på olika situationer där personal på fritids eller förskola uttryckt hets mot folkgrupp på bilder på Facebook och liknande och därefter inte ansetts lämpade att stanna kvar i tjänst.) Så länge du sköter dig under uppsägningstiden har jag svårt att se vad som skulle kunna vara ett hinder.

Det är dock alltid bra att diskutera den här typen av frågor med din nuvarande arbetsgivare för att ni båda ska vara på det klara vad som gäller er mellan. Det kan också vara bra att titta i kollektivavtal, bara för att vara på den säkra sidan, men utifrån den information jag fått från dig och vad jag kan komma fram till rent juridiskt finns inte så vitt jag kan se några hinder för din nya verksamhet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren