Tag Archives: förtur

Kan min anställning inte förlängas på grund av att jag är gravid?

Hej!
Jag är anställd på ett heltidsvikariat sedan den 4 juli 2017. Vikariatet löper ut den 2 september 2018. Jag är nu gravid och är beräknad att föda i augusti. Jag är orolig över att jag inte kommer blir förlängd eller få fast en tjänst på mitt jobb om jag söker den. Jag vet med säkerhet att det finns två fasta tjänster som snart behöver tillsättas, men är alltså rädd att jag inte kommer ha en chans att få en av de då jag är med barn. Vad har jag för rättigheter? Är det ok att neka mig en fast tjänst trots att jag jobbat på min arbetsplats i 8 mån (kommer hinna bli ett år innan mammaledigheten)? Har man någon form av förtur när man jobbat på ett ställe ett tag? Är rädd att jag kommer stå utan jobb enbart för att jag blivit med barn, och att de kommer anställa någon annan och på något sätt maskera att de diskriminerar mig. Det finns alltså inga andra anledningar än graviditeten till att inte anställa mig då de flertalet gånger tidigare uttryckt att de vill ha mig kvar och är nöjda med mig.

Svar: Det är inte okej att neka dig en tjänst med orsaken till att du är gravid, det är diskriminering. Men du har inte rätt till något förlängd tjänst när du har en tidsbegränsad anställning. Företrädesrätt finns för de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller som vill gå upp i sysselsättningsgrad men det finns ingen företrädesrätt för de som har jobbat länge på arbetsplatsen när det gäller tidsbegränsade anställningar.

Det finns alltså ingen skyldighet för arbetsgivaren att förlänga din anställning eller erbjuda dig en ny tjänst när du har en tidsbegränsad anställning men du kan alltså inte bli uppsagd från din nuvarande tjänst på grund av att du är gravid. Sök de nya tjänsterna men du kan inte garanteras att få någon utav dem.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Förtur till tjänster om man har vikariat på företaget

Jag har vikarierat på en kundtjänst sedan 2015-06-15 och fick reda på att mitt vikariat inte kommer att förlängas ytterligare en gång från och med 2017-02-08. Jag har hela tiden varit schemalagd för arbete under hela februari månad. Nu när vi fick schema för perioden mars-april 2017 har man tagit bort mig i schemat och min sista schemalagda dag är nu 2017-02-03. Får arbetsgivare schemalägga mig, säga upp mig innan schemats slutdatum och därefter ta bort mig från schemat ännu tidigare än vad som från grunden var beräknat vara min sista arbetsdag? Har jag rätt att arbeta tiden ut eller rätt till lön för denna period? (Jag har kopior på schemat för februari även om dessa tider i efterhand tagits bort).

Jag kan även tillägga att jag inte fått någon legitim förklaring på varför mitt vikariat inte förlängs eller varför jag inte blir erbjuden anställning på företaget. Företaget anställer just nu och har anställt ett 10-tal personer efter att jag informerats om att jag inte får vara kvar. Jag har skött mig på arbetsplatsen och har goda referenser från min närmaste överordnade.

SVAR

När man är anställd på en tidsbegränsad anställning så har du och arbetsgivaren avtalat om att kontraktet ska gälla och kan inte avbrytas om endast en part vill det. Den ska gälla tiden ut såvida man inte begår ett grovt fel som kan vara grund för uppsägning.
Din arbetsgivare kan alltså inte avbryta ditt kontrakt innan det datum ni kommit överens om.
Om ditt kontrakt inte ska fortlöpa så måste de även meddela dig minst en månad i förväg om detta, se § 15 LAS.

Om du hade pass inbokade mellan den 3-8 februari som har tagits bort så har du rätt att arbeta dem, men efter att ditt kontrakt gått ut den 8 februari så har du tyvärr inte så mycket rättigheter.

Gällande att företaget anställer nya så finns det en skrivning i § 6 f LAS att du har rätt att informeras om lediga tjänster men det står dessvärre inget om förtur. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att man man ska ha förtur om man redan har en timanställning eller tidsbegränsad anställning.
Anledningen till att företaget inte väljer att förlänga din anställning kan eventuellt bero på att du inte har tillräckliga kvalifikationer för de nya tjänsterna.

Hälsningar,

Daniela Alm

Förtur kopplad till sysselsättningsgrad

Hej!

Om vi är 3 st som är deltids anställda på olika sysselsättningsgrader (70%, 50% och 25%) och det finns ett extra arbetspass som alla 3 kan jobba. Finns det då någon förtur för den som är 70% anställd?

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Det finns ingen reglering rörande förtur kopplad till sysselsättningsgrad dock kan det finnas reglerat i Kollektiv avtal om sådant gäller. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i det möjliga kollektiv avtalet och om ingen förtursordning finns har ni alla lika mycket rätt till det extra passet.

Om din fråga skulle röra förtur till en ledigbliven befattning kan sysselsättningsgraden påverka. Då har den med längst anställningstid hos företaget förtur (turordningsreglerna). Mer info finns i 25 a § LAS.

Mvh,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Omplacerad till dagarbete men vill arbeta natt?

Hej!

Jag arbetar natt som undersköterska, nu ska jag omplaceras med fler. Jag omplaceras till dag/kvälls pass vilket företaget tycker är skäligt min fråga: har jag någon företrädes rätt till en natt tjänst? hur gör jag- vill bara jobba natt.

Hej,

Vid en omplacering bör din arbetsgivare förhandla med dig om detta och då kan du framföra att du vill arbeta natt, i ett förhandlingsskede skulle du även kunna förhandla dig till en skrivelse, om att du ska ha företrädesrätt till nattarbete, utifall det skulle uppstå en ledig tjänst. Jag kan inte se att du, lagligt sett, skulle ha företrädesrätt automatiskt till en sådan tjänst. Arbetsgivaren bör beakta din önskan men är tyvärr inte tvungen att svara för den. Omplaceringen sker troligast pga att arbetsgivaren inte kan erbjuda er arbete under de nuvarande formerna och har därför fått omplacera er, detta för att kunna ha er kvar i tjänst och inte behöva säga upp er pga arbetsbrist.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Förtursrätt vid rehabilitering

Hej!

Jag har sedan 1 år tillbaka varit sjukskriven och arbetar nu 50% med målet att komma
upp till 100% inom kort. Tyvärr så kommer min avdelning där jag är arbetsledare att
läggas ner vilket innebär att min tjänst inte kommer att finnas kvar. Eftersom jag
fortfarande är under rehabilitering undrar jag om jag kan kräva en annan
arbetsledares tjänst eftersom det blir arbetbrist och jag är inte den med kortast
anställningstid eller måste jag vänta tills jag kan arbeta 100%? Dvs kan jag vara
anställd under mina 50% på en ”påhittad roll” eftersom jag rehabiliteras och då får
företaget anställa vilka arbetsledare de vill tills jag är åter i arbete på 100% och
då kommer den nyanställda arbetsledaren att sägas upp? Eller ska företaget sätta in
en vikarie tills jag är frisk? Sammanfattningsvis: har jag rätt att kräva en
arbetsledartjänst redan nu trots att jag inte kan klara av den pga min sjukdom?

Tack på förhand!

Hej

 

Även om du som arbetstagare är sjukskriven 50% och under rehabilitering ingår du i turordningen precis som vanligt. Tänk på att om du omfattas av kollektivavtal så kanske inte turordningsreglerna gäller. Dubbelkolla med din arbetsgivare och ditt fackförbund.

Gäller dock turodningsreglerna, har du enligt dessa förtur till tjänsten om dina kvalifikationer är tillräckliga och om du har längre anställningstid än dina kollegor. Din arbetsgivare får då istället lösa situationen med en vikarie tills du anses vara frisk.

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Förtur till en tjänst som man vikarierat på?

Hej.

Jag har haft ett vikariat som Distriktschef på ett företag inom detaljhandeln. Vikariatet var utformat så att jag jobbade 50% som distriktschef och 50% på min ordinarie tjänst som butikschef. Vikariatet som jag hade var till och med 15 juni 2013 för en person som var tjänstledig. I januari 2013 gick jag på föräldraledighet och kommer vara det fram till och med 1/9 2013.
Under sommaren har jag försökt få min arbetsgivare att berätta för mig vad jag ska göra när jag kommer tillbaka eftersom mitt vikariat har gått ut och personen jag vikarierade för har inte förlängt sin tjänstledighet. Min arbetsgivare har då sagt att distriktschefstjänsterna som finns ska göras om lite ( troligtvis vara heltidstjänster, samt att distrikten ska göras om) och jag kommer att bli underrättad om vad som händer. Idag ringde min arbetsgivare och sa att jag kommer att få gå tillbaka till en tjänst som butikschef på 100% och sen kommer det annonseras ut två distriktschefstjänster internt som jag får söka precis som alla andra.

Min fråga är då: har jag förtur till tjänsten eftersom jag tidigare har haft ett 50% vikariat som distriktschef?

Tack på förhand

Mvh

SVAR:

Hej,

Företrädesrätt enligt LAS har man om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsgivaren får ett behov av att nyanställa. En arbetstagare som är deltidsanställd kan även ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses på detta vis. Om du är anställd på en tjänst så har du inte enligt de arbetsrättsliga lagarna någon särskild förtur till en annan tjänst även om du tidigare innehaft denna. Dock kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan även vara en fördel rent praktiskt för din arbetsgivare om tjänsten går till dig eftersom du då redan kan arbetsuppgifterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Företräde för högre sysselsättningsgrad; Vad gäller?

Hej

Jag undrar om följande är korrekt av min chef:

Jag anställdes på deltid för två år sedan i augusti. Ca 4-5 månader efter mig anställdes en annan person på heltid. Jag blev aldrig tillfrågad om jag var intresserad av någon heltid innan denne andra person efter mig anställdes. Nu har min chef sagt till mig att jag kan vara aktuell för en heltid, samtidigt som en extra anställd som anställdes före mig också säger sig vara intresserad av en heltid.

Vad gäller, finns någon turordning för att ”ta upp anställda på heltid” och i så fall vad gäller? Har jag rätt att få en heltid p.g.a. att jag ”hoppats över” tidigare. Har den extra anställda rätt att få en heltid före mig, jag som jobbar deltid?

 

 

Hej!

Arbetstagare som har en deltidstjänst kan ha förtur till tjänst med högre sysselsättningsgrad inom den verksamhet där arbetstagaren arbetar. För att detta ska vara aktuellt ska arbetstagaren dels, som du skriver, ha uttryckt önskemål om högre sysselsättningsgrad, samt inneha de kvalifikationer som tjänsten kräver. En annan faktor kan vara att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska bli  tillgodosett då en deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.

En deltidsanställd med rätt till högre sysselsättningsgrad kan ha förtur framför de med återanställningsrätt. Däremot kan en person med omplaceringsrätt gå före en deltidsanställd som önskar högre sysselsättningsgrad.

Finns det fler anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så bestäms turordningen utifrån sammantagen arbetstid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren med längst arbetstid har då förtur framför övriga. Har arbetstagarna samma anställningstid, är ålder det avgörande och äldst har förtur.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Visstidsanställningar; Vem har rätt till flest timmar?

Hej,

jag tänkte fråga om hur det går till när man är flera på ett arbete som är visstidsanställda. Jag börja på mitt jobb för tio månader sen och var då en ”extra person” då de behövde ett fåtal timmar i månader extra bara och det passa mig bra eftersom jag pluggade med. Sen blev det sommar och jag ställde såklart upp och jobbade hela sommaren. De tog även in en person till som sommarvikariat och denna person har nu samma anställning som mig. Jag fortsatte att arbeta runt 100 timmar i månaden hela hösten + pluggade på 100 procent och tacka inte nej till något. Sen nu i vintras tacka jag nej till ett par tillfällen för det krocka lite med prov i skolan. Jag var även sjuk i tre dagar.

Inte förens nu har jag börjat fundera lite på mina timmar eftersom jag slutat plugga och skulle gärna jobba mer men det går inte för den andra personen som är visstidsanställd med har fler timmar än mig och har i princip haft det hela hösten trots att jag inte tacka nej till något i höstas och nu hävdar han när vi diskuterat lite om våra timmar osv att han ska ha ”gått om” mig nu när jag tackat nej vid ett par tillfällen och även var sjuk så det är därför han har fler timmar än mig med. Jag får knappt det till att gå runt längre och måste antagligen söka ett nytt jobb tråkigt nog.

Har jag ingenting att säga till om trots min anställning varat längre eller jag ska ta mina grejer och hitta något annat jobb?  Har diskuterat med några kollegor och dom tycker jag borde ha rätt till att få mer än den andra personen om jag vill det eftersom där är en till som är visstidsanställd på företaget och först går alla timmar till henne i första hand för hon har varit där mycket längre än vad vi andra två har varit.

Tacksam för svar så jag vet lite vad som gäller om jag ska ta upp det med min chef 🙂

Hej!

Gällande visstidsanställning så ska anställningsavtalet ange hur många timmar eller hur många % av heltid som arbetstagaren har rätt till. Arbetsgivaren ska då tillhandahålla arbetstagaren de timmar som denne har rätt till enligt avtalet. Är arbetstagaren ”timanställd” så har man ingen kvot av arbetstimmar som skall nås och arbetstagaren kan tacka nej till timmar. Samtidigt kan man inte tacka ja till arbetstid och sen välja att ta ledigt, utan då måste man ansöka om semester hos arbetsgivaren. Vem som har rätt till flest timmar beror på vad som står angivet i respektive anställningsavtal. När anställningsavtalen sedan är tillgodosedda, så är det arbetsgivarens arbetsledningsrätt att dela ut resterande arbetspass. I detta skede spelar det ingen roll vem som varit anställd längst.

Hör av dig igen om du har ytterligare frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren