Etikettarkiv: förskottssemester

Förläggning av semester

Hej,

Har en fråga vad gäller semesterlagen. För en månad sedan blev en person på min avdelning sparken. Detta har ju medfört att semesterplaneringen på avdelningen inte riktigt går ihop. I förra veckan mailade avdelningschefen ut att ingen fick lov att ha 4 veckor semester i rad. Vi på avdelningen hävdar att detta strider mot semsterlagen. Innan jag strider alltför hårt med chefen om detta vill jag ha svar på några

Frågor till.
Fråga 1: När jag anställdes så förhandlade jag till mig 6 veckors semester (står i mitt kontrakt). Kan arbetsgivaren ta bort detta för mig för att jag bråkar om semestern?

Fråga 2: jag har utnyttjat en hel del förskotts-semester under min första tid på företaget. Har varit anställd i 1,5 år och förskotts-semestern är uppgjort muntligen med ekonoichefen.Kan dom kräva tillbaks betalningen för dessa?

Svar:
Hej,
när det gäller förläggning av huvudsemester (fyra veckor) ska den precis som du skriver förläggas sammanhängande under perioden juni–augusti. Genom avtal med medarbetaren eller de fackliga organisationerna kan huvudsemestern förläggas till en annan period och vara kortare eller längre än fyra veckor. Detta kan endast ske om arbetsgivaren har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att säkerheten på arbetsplatsen riskeras eller att viktiga samhällsintressen, till exempel sjukvård och kommunikationer, måste fungera.

Som svar på dina andra frågor gäller de avtal som ni kommit överens om. Skriftliga avtal är alltid lättare att bevisa än muntliga men båda är giltiga. När det gäller antalet semesterdagar har du detta avtalat i ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan bara sägas upp i sin helhet och då gäller reglerna kring uppsägning som finns i LAS. Arbetsgivaren måste då ha saklig grund för sin uppsägning. Att diskutera frågor kring semester anser jag inte vara saklig grund för uppsägning.

När det gäller din förskottssemester har ni avtalt om din rätt till detta och då gäller det. Du kan läsa mer om förskottssemester på vår blogg:

http://arbetsrattsjouren.nu/2013/06/regler-kring-forskottssememester.html

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterskuld

Hej,

Jag har ett vikariat som slutar den 31/1. Även om jag vill finns inte möjlighet till förlängning på grund av arbetsbrist för mig då ordinarie anställd kommer tillbaka.

Jag har fått reda på att företaget vill ha tillbaka 7000kr i semesterskuld på grund av förskottssemester.

Kan de göra det?

Hej,

I det fall du som arbetstagare tagit ut semester innan du arbetat in denna kan det komma att bli så att du får betala tillbaka för semesterlön du erhållit under dessa dagar. Ett semesterår, som garanterar dig rätt till 25 semesterdagar, sträcker sig från 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Avstämningen mellan inarbetade semesterdagar och uttagna semesterdagar dras normalt från den sista utbetalningen från arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Provanställd och förskottssemester

Hej,
Jag har blivit uppsagd under min provanställning. Är jag återbetalningsskyldig
för mina semesterdagar som jag tog ut i förskott? Jag vet att om man är uppsagd
pga arbetsbrist är man inte återbetalningsskyldig. Men vad gäller vid upphörande
av provanställning?
Tacksam för svar!

Hej är du provanställd, ska du lämnas besked om att anställningen skall avbrytas i förtid minst två veckor i förväg. Är du med i facket skall den lokala arbetstagarorganisationen underrättas. Du har rätt till överläggning tillsammans med ditt ombud med arbetsgivaren.

Generellt står det i semesterlagen att den arbetstagare som mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättning med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte om semesterlönen togs emot i förskott och betalades ut mer än fem år före anställningens upphörande (gäller ej här). Sedan följer om anställningens upphörande beror på förhållanden som avses i 4 § tredje stycket LAS (lagen om anställsningsskydd) om arbetsgivaren har åsidosatt sina åläggande mot arbetstagaren (antagligen inte). Detsamma som du beskriver gällande uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen.

Jag skulle be dig att överlägga med din arbetsgivare och fråga varför du inte fått vidare anställning, beror det på verksamheten (det har inte rum för dig) då kan du hävda att det handlar om arbetsbrist och du då inte ska behöver betala tillbaka förskottssemestern, hänvisar de till personliga skäl skulle jag fråga hur de vill att du ska betala tillbaka dessa tex genom att arbeta under din uppsägningstid (och vilket arbete de har till dig som ligger under din arbetsskyldigheten)? . Generellt tycker jag att din arbetsgivare bör tänka sig för, vill de verkligen att ni skall skiljas på ett schysst sätt finns det egentligen ingen anledningen att diskutera detta i evigheter, dvs se till att de drar förskottssemestern mot den semesterersättning du skulle fått och sedan är det bra med det. Men det är min personliga åsikt. Hör av dig igen om du vill.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Förskottssemester

Hej Arbetsrättsjouren!

Här kommer mitt inledande ärende, som jag förstått är kostnadsfritt.
Undrar även vad det kostar i framtiden och om man kan bli medlem på något
sätt?

Det gäller förskottssemester och jag har läst igenom det ni har på sidan
men ändå ej fått svar.

Jag blev anställd här innan sommaren och tog 10dagar i förskott under
sommaren.
För det första står det 20dagar nu på mitt lönebesked, men jag har all
tidsrapportering utskriven och bevis för vad jag arbetat… och detta är ej
min fråga!.

Min fråga lyder:
Jag har förstått att man inte är skyldig förskottssemester efter 5år som
anställd, men betalar man inte tillbaka förskottssemester med sina
intjänade semesterdagar under tiden?

Jag har arbetat här nu i 3 månader vilket betyder att jag tjänat in 6st
dagar… Så som jag tänker är då att jag arbetat av 6 dagar utav dessa 10
hittills. Eller är förskottssemester och intjänade semesterdagar något helt
olika varandra?

Är grymt tacksam för svar och eventuell hjälp kring detta, då det känns som
om företaget försöker grundlura mig.

M v h

 

Hej

Till att börja med att titta igenom ditt anställningsavtal och ditt gällande kollektivavtal (avvikelser kan göras från lagen).

Avtalen bör kunna ge dig en vägledningen om hur många semesterdagar du har tjänat in. Minimum (25 dagar per semesterår)

Det är korrekt om du som arbetagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen

med sådana semesterlön i framtiden när din anställning upphör (finns vissa undantag). Detta gäller dock inte om ersättningen

betalades ut mer än fem år före anställningens upphörande. Du bör just nu vara  inne på ditt intjänade år (första året du arbetar)

och dessa dagar kan du sedan ta ut som betald semester under ditt första semesterår (dvs år 2.) Tänk på att semesterår avser tiden

1 april till 30 mars, alltså inte kalenderår.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Beräkning av semesterlön

Hej ,
Jag började min anställning 130401 och har 26500 i månadslön och skall ha 6 veckors semester/år enl anställningsavtalet. I sommar har jag varit ledig 6 veckor. Vilken ersättning är jag berättigad till för semesterperioden. Har jag rätt att få full lön +semesterön fast jag bara arbetat sen april?

SVAR:

Hej,

Om du har rätt till semester under ditt första anställningsår så kan detta innebära att du har fått förskottssemester. När det gäller beräkningen av semesterlön så finns det två sätt enligt semesterlagen, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln innebär att man får sin månadslön och sedan ett tillägg på 0,43 % av månadslönen. Procentregeln innebär att man får 12 % av den förfallna lönen. Det kan även finnas andra beräkningssätt om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Lön under uppsägningstiden

Hej,

Jag behöver få lite råd om hur jag ska gå till väga i följande fall.

Jag blev anställd på ett bolag från 2012, och blev uppsagd den sista april 2013 med 3 månaders betald uppsägningstid, pga arbetsbrist.

Min chef sa till mig att han inte ville att jag skulle sitta kvar min uppsägningstid, utan jag skulle ut och söka nya jobb. Han ville att jag skulle slutföra allt arbete jag hade samt sedan lämna över olika uppgifter till honom samt en annan kollega, detta gjordes på ett korrekt sätt samt sedan ville han att jag lämnade in nycklar, vilket gjordes i mitten av maj.

När jag fick min slutlön 25/7, så har företaget dragit obetald semester på mig hela juli samt en halv dag i juni, detta är semester som jag skulle ha haft om jag hade varit kvar som anställd , efetrsom jag hade betald semester 2012 , så kallad förskottssemester, som man får betala igen om man slutar inom 5år. Vi disskuterade aldrig att jag skulle ta ut obetald semester dessa dagar när jag blev uppsagd, utan min chef har ju arbetsbefriat mig eftersom jag jag skulle avsluta mitt arbete samt lämna ifrån mig nycklarna.

Nu håller jag på och disskutera dettta med dem, men det dröjer innan dom kommer tillbaks med några svar, vad kan jag göra?

Med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

Du har rätt att arbeta uppsägningstiden ut och då även få betalt under denna tiden. Om arbetsgivaren vill så kan du bli arbetsbefriad under denna tiden men då ska du fortfarande erhålla lön. Det är inte tillåtet att ge dig obetald semester under din uppsägningstid. Det är endast med arbetstagarens medgivande som det är tillåtet att semester förläggs under uppsägningstiden om inte uppsägningstiden överstiger 6 månader. Stå på dig att du har rätt till lön under den här tiden. Om din arbetsgivare inte ger dig lön så kan du återkomma så kan vi hjälpa dig vidare. Vad gäller förskottssemester så ska den inte betalas tillbaka enligt semesterlagen om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester återbetalningsskyldig

Hej!

Jag jobbar på ett företag sedan april 2007 då jag även fick direkt 25 betalda
semesterdagar i förskott vilka jag skulle bli återbetalningsskyldig om jag slutade
inom 5 år. Nu är det så att jag har fått beviljat studieledighet från och med 7
augusti 2013 och fick höra att de kommer dra av från mina semesterdagar som jag
fick nu i april 2013, att jag endast får behålla de dagar som jag jobbat in mellan
månaderna april-juli. Är detta korrekt eller har jag rätt till samtliga 25
dagarna? Det har ju gått mer än 5 år sedan jag började jobba där.

Hej

Om jag uppfattar dig rätt har du som arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, men förskottet betalades ut mer än för fem år sedan, och till detta har din anställning inte upphört? I så fall skall du enligt 29 a § Semeterlag inte behöva betala tillbaka dina semesterdagar. Se efter vad ditt anställningsavtal och ev gällande kollektivavtal säger om förskottssemester innan du börjar kräva din rätt. Det kan vara så att din arbetsgivare forfarande räknar på att du har en skuld till dem. Dvs att intjänadeår=semesterår är samma. I så fall skulle du ha en skuld till dem enligt ovan. Men eftersom fem årsperioden är passerad ska du inte betala tillbaks något.

Tänk på att semesterdagar och semesterlön beräknas från de dagar som du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare under intjänadeåret (år 1). Semesterår ( år 2) avser tiden från och med den 1 april till 31 mars påföljande år. Har du alltså tjänat in dina (normalt 25 dagar) från året tidigare 1 April 2012 – 30 Mars 2013, ska du ha rätt att ta ut dina intjänade semesterdagar  från 1 April 2013.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Sammanfallande intjänadeår och semesterår

Hej!
Jag har slutat arbeta för ett mindre företag utan kollektivavtal och nu har jag lite funderingar på om de betalt ut rätt semesterlön till mig. Hade rätt till 30 dagar/år. Jag började arbeta för dem i mars 2011 och slutade nu i mars 2013. Hade förskottsemester som jag första sommaren 2011 tog 3 veckor av, detta finns dock ej dokumenterat så tror inte jag ska bli återbetalningskyldig för dessa dagar. Inget som nämns på lönespec/mailkonversation i alla fall. 2012 använde jag 21 dagar och har 9 sparade. Dessa 9 dagar har jag fått betalt för på min slutlön men har bara fått 13 dagar för 2013. Jag har inte tagit någon semester i år och trodde då att jag sparat ihop till nästan mina 30 dagar då semesteråret går april/mars eller om det mars/april. Men hon som sköter lönerna säger såhär:

När man går in i ett nytt år ”får” man 30 nya dagar. Dessa får man ta ut som man vill under året. Det som gäller är dock att om man tar ut alla dagarna i början, och sen slutar på sommaren, blir man återbetalningsskyldig för de dagar som återstår på året. De 30 dagarna gäller nämligen bara om man jobbar hela året – varje månad man jobbar ger 2,5 nya dagar. När du slutade hade du alltså bara tjänat in ett fåtal av de 30 dagarna, och det är bara dem du får betalt för. Ju fler månader du arbetat innan du slutade, desto mer pengar/dagar hade du fått.

Jag trodde att jag som sagt sparat ihop nästa 30 dagar? Spar man inte ihop seemsterdagar? Har hon rätt? Men verkar konstig för har fått betalt för 13 dagar fast hon skriver ju att jag bara fått ”ett fåtal dagar”.
Vore toppen om jag kan få lite klarhet i detta!

SVAR:

Hej,

Det låter som att din arbetsgivare har intjänadeår och semesterår som sammanfaller. Det brukar då utgå från årsskiftet, så att det löper från januari till december. Det fungerar då som du har blivit berättad för att du tjänar in dina semesterdagar samma år som du använder dem och om du slutar innan du har hunnit tjäna in alla dagarna som du har använt så blir du återbetalningsskyldig. De flesta arbetsgivare har intjänade år som löper året innan semesteråret och att man måste tjäna in sin semester innan man får använda den, men det är helt accepterat att ha ett sammanfallande intjänadeår och semesterår.

Detta innebär då att de dagar som du tog ut första året inte var förskottssemester utan de dagarna tjänade du in under 2011. Du skriver att du har 9 sparade dagar från 2012, i kombination med att du slutade din anställning i mars 2013 så kan det vara helt korrekt att du fick ut lön för 13 dagar. Du fick då semesterlön för de 9 sparade dagarna plus de som du hann tjäna in under 2013 fram tills dess att du sa upp dig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förskottssemester och egen uppsägning

Hej!
Jag började på X 2008-06 & fick då förskottssemester. När jag sen slutade 2013-01-11 blev jag återbetalningsskyldig till de dagarna för att min anställning inte varade i 5 år. Min anställningsgrad hade sänkts från 100 till 30 procent pga arbetsbrist. Jag sa då upp mej för att jag sökte & fick ett heltidsjobb istället på ett annat företag. Är jag då inte bara återbetalningsskyldig av de 30 procenten som min anställning var på??

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist blir man inte återbetalningsskyldig för förskottssemester som man har fått. Även om din sysselsättningsgrad har sänkts tillföljd av arbetsbrist så har du sagt upp dig och därför blir du återbetalningsskyldig för det belopp som du fick i förskottssemester. Den sysselsättningsgrad du innehar när du väljer att säga upp dig påverkar inte återbetalningsskyldigheten enligt semesterlagen. Det kan finnas avvikande regler i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtal som du bör kolla upp.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kontoret stänger har jag rätt till förskottssemester?

Hej!

Jag blev anställd den 6aug och har 17semesterdagar inarbetat.Dock stänger kontoret så jag är ”tvingad” att ta fler semesterdagar än vad jag arbetat in.

Har jag rätt till förskottssemester?
Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Du kan aldrig tvingas att ta ut obetald semester. Antingen får arbetsgivaren hitta arbetsuppgifter som du får ha under den tid som kontoret är stängt eller får du vara hemma med betalning. Ett annat alternativ är att du får förskottssemester. Om du får förskottssemester måste du dock betala tillbaka den om du väljer att säga upp dig själv eller blir uppsagd på grund av personliga skäl inom 5 år.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren