Etikettarkiv: förskottssemester

Förskottssemester avräkning

Hej,

Den förskottssemester jag fick när jag började kommer att efterskänkas efter 5 år på arbetsplatsen.

Men vad är det som avgör 5 år? Är det tidpunkt för uppsägning eller det datum då man lämnar företaget (uppsägningstiden).

Om jag började 28/3 2012 och säger upp mig FÖRE 28/3 2017 – får jag då det efterskänkt?

Jag kommer ju vara kvar på företaget under uppsägningstiden så då har jag varit på företaget i + 5 år

Tacksam för svar!

SVAR

Man beräknar de fem åren på hur länge man är anställd på företaget. Du är fortfarande anställd under din uppsägningstid och har kvar samma förmåner som tidigare så därför fortsätter dessa fem åren att löpa. Så då slipper du betala tillbaka den skulden till företaget.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan företaget neka mig obetald semester?

Hej

Jag får nya semesterdagar 1 April som jag sedan under året ska tjäna in. Om jag gör slut på alla mina dagar redan innan 31 Mars och skulle vilja ta en strö dag eller fler, kan företaget neka mig obetald semester? Kan företaget neka mig att att få de dagar som jag ska få f o m 1 April redan i Mars? Om jag har innestående komptid i tid för en hel dag , måste jag ta ut den innan obetald/förskotts semestern i sånt fall?

Hej!

Tidpunkt för semester är något som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om sinsemellan. Är det okej för arbetsgivaren att du tar några obetalda strödagar, så är det okej, säger arbetsgivaren att det inte går, så får du inte det. Så ja, de kan neka dig obetald semester, eller be dig att lägga dina strödagar på andra dagar som passar verksamheten bättre. Den enda semesteransökan arbetsgivaren enligt lag måste godkänna är sommarsemestern som ska vara någon gång mellan juni och augusti och vara fyra veckor lång, men även denna kan avtalas bort helt eller delvis.

I vissa fall kan arbetstagare få utbetalt förskottssemester, där semesterdagarna är betalda. Denna förmån måste dock betalas tillbaka på lönen senare om du inte arbetat in semestern innan du slutar. Detta är också något du får diskutera med din arbetsgivare.

Komptid och semester är två skilda saker, du får prata med arbetsgivaren om hur denne anser att ni ska lösa detta.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Förskottssemester, när arbetstagare säger upp sig själv?

Hej
Har arbetsgivaren rätt att dra av för de semesterdagar jag fick vid anställning början, så kallade förskottsdagar, på slutlönen om det inte finns något kollektivavtal och det heller inte står något i anställningsavtalet som rör förskottssemester. Jag har sagt upp mig själv och inte varit anställd i 5 år.

Hej

Har du sagt upp dig själv har arbetsgivaren rätt att dra av förskottssemestern.

Förskottet ska dock dras mot din intjänade semesterersättning inte mot din intjänade lön.

Se semesterlagen nedan

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Betala tillbaka förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter bara ett år hos min arbetsgivare, har läst att man då inte behöver ”betala tillbaka” förskottssemetsern jag tagit, vilket är 17 dagar. Men man får ju 25 förskottssemesterdagar, får jag då 8 dagar utbetalt + min intjänade semetser. Eller brinner de 8 förskottsdagarna inne?

Hej

Nej du får inte ut extra förskottsdagar som du inte tagit ut.

Men detta gäller generellt.

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!)

Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Förskottssemester, avdrag på slutlön?

Hej

Har sakt upp en anställd som har fått förskottsemester. Vet att jag inte får avräkna semesterdagarna men hur är det med semesterersättningen? Hon har fått semester ersättning för förskottssemestern. Får jag dra av den på slutlön.

Hej

Enligt semesterlagens 29 a §

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs du kan inte dra den mot hennes intjänade lön men väl mot hennes intjänade semesterersättning.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Förskottssemester, måste jag betala tillbaka?

Hej!
Jag har varit anställd som konsult på ett bolag som har kollektivavtal.
Nu har jag avslutat min anställning efter 4,5 år. Första året tog jag ut 21 dagar förskottssemester som jag nu är återbetalningsskyldig.

Fråga:
Skrivs inte förskottssemestern av med 20% varje år man jobbar och är anställd i bolaget?

Hej

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande.

Eftersom du inte arbetat i 5 år kommer du därför att få kvitta förskottssemestern mot din innestående semesterersättning.

Däremot har arbetsgivaren ett gällande kollektivavtal kan det mycket väl vara så att förskottssemestern skrivs av med 20% per år.  Du måste därför se efter vad det står i det gällande kollektivavtalet.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

När börjar man tjäna in semesterdagar?

Jag började en allmän visstidsanställning den 1 november 2013 och fick tillsvidareanställning den 10 juni 2014. Nu har jag gått på min semester, men jag har blivit osäker på om jag verkligen har (!) semester… Har jag verkligen tjänat in till semester mellan 1 november och 10 juni? Är det inte så att jag först börjar ”jobba in” semester efter att jag blivit tillsvidareanställd? Jag är osäker!

SVAR:
Du börjar tjäna in semesterdagar din första anställningsdag, oavsett anställningsform. Vanligen har man intjänandeår 1 april-31 mars, det innebär att du har tjänat in ca 10 dagar sedan den 1 nov som du har rätt att ta ut med semesterlön och semesterersättning. Om du vill vara ledig längre så kan du antingen ta obetald semester resterande tid eller, om företaget tillämpar detta, förskottssemester. Förskottsemster innebär att du får en skuld till arbetsgivaren som avskrivs efter fem år, eller om du blir uppsagd pga arbetsbrist.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Tvingas till obetald semester?

Den 9/6-2014 ingick min son en provanställning på 6 månader och har nu fått veta att företaget har semesterstängt i Juli månad. Sonen har naturligtvis ingen
intjänad semester, men vad gäller i detta fall? Kan arbetsgivaren tvinga honom att
ta obetald semester eller har han rätt till permittering med lön om inget arbete
finns att utföra och i så fall vart finns lagstödet? Vilken paragraf?

SVAR:
Enligt Semesterlagen § 8 har en arbetstagare rätt att avstå från semester som inte berättigar till semesterlön, dvs obetald semester. Det innebär att om företaget stänger så kan de antingen erbjuda förskottssemester eller arbete på en annan enhet. Om inte detta är möjligt så har man rätt att vara ledig med lön.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Återbetalningsskyldig vid förskottssemester?

Hej

Har en fråga om förskottssemester.

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, blir man återbetalningsskyldig för den uttagna betalda förskottssemestern ?

Är detta reglerat i semesterlagen ?

Svar:
Hej!

Förskottssemster finns inte reglerat i lag men högst troligt i kollektivavtal om det finns på din arbetsplats. Vanligtvis skrivs förskottssemesterna av efter 5 års anställning eller om du blivit uppsagd pga. arbetsbrist. Vid egen uppsägning innan de 5 åren löpt ut så blir du vanligtvis återbetalningsskyldig.

Dubbelkolla vad ert kollektivavtal säger men det är högst sannolikt att du inte blir återbetalningsskyldig om du sagts upp pga. arbetsbrist.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt att spara semesterdagar?

En anställd fick förskottssmeter 2013, 25 dagar, men har endast tagit ut 22 dagar. Resterande 3 dagar går inte att spara om jag förstått det hela rätt. Är det så? Löneprogrammet har plockat bort dessa dagar.

Nu har han 25 intjänade dagar.

Svar:
Hej,
Arbetstagare kan komma överens med arbetsgivaren om förskottssemester. Förskottssemester är betald ledighet utan att ledigheten är intjänad, till exempel under en arbetstagares första anställningsår. En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas. Beviljad förskottssemester som inte har hunnit tas ut när semesteråret är slut förfaller och får inte sparas.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren