Tag Archives: försenat anställningsbevis

Frågor kring anställningsbevis

Ett muntligt avtal om 3 månaders vikariat gjordes. Jag har sedan dag ett bett om anställningsbeviset. Nu 4-5 månader senare anländer detta. Jag trodde i min enfald att ett avtal tecknas mellan 2 personer med namnunderskrift.

Nu finns endast tjänstgjorda dagar på anställningsbeviset och jag känner mig blåst på hälften av LAS-dagarna. Gick på vikariat för en och samma person hela tiden. Får det gå till så här? Är det bara arbetsgivaren som tecknar ett avtal utan inflytande från arbetstagare?

Tack

Svar:

Hej!

Enligt lagen om anställningsskydd ha du som arbetstagare rätt att senast en månad efter att anställningen börjat få skriftlig information av arbetsgivaren om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivaren har i detta fall brutit mot LAS 6 c §. Arbetstagaren ska också alltid få möjlighet att skriva under sitt anställningsavtal då det är som du skriver ovan, avtalet är mellan 2 parter. Anställningsbeviset är därmed inte giltigt om du inte skrivit under det.

Du ska därmed inte skriva på något anställningsavtal förrän du instämmer på alla dess villkor. Du och din arbetsgivare måste därför förhandla fram ett nytt anställningsavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med din arbetsgivare och prata om dina synpunkter och försöka komma överens. Om du är medlem i någon facklig organisation kan du också få råd och stöd av dem. Du får också mer än gärna återkomma till oss om du inte är fackligt ansluten och behöver ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren