Etikettarkiv: förmåner

Kan min arbetsgivare ta bort förmåner när jag går ner i arbetstid?

Jag har begärt tjänstledigt med 25% för att starta eget (som inte konkurrerar med mitt arbete). Jag har fått detta muntligt beviljat.
Nu säger min arbetsgivare att min anställningsform sedan 29 år tillbaks kommer att ändras under min tjänstledighet. Har de rätt att göra så? Det betyder isåfall att min lön på de 75% som jag fortfarande kommer arbeta kvar blir lägre.
Under 29 år har jag slutat 1,5 timma tidigare dag före helgdag, men ändå fått betalt för 8 Tim. Jag har en 100% anställning. Men nu skulle detta tas bort under min 25%iga tjänstledighet.
Jag skall dock få tillbaks detta om och när jag återgår till 100% arbete.
I avtalet ang detta som jag och min arbetsgivare skrivit under, står inget om att det endast gäller om jag arbetar 100%.
Kan de verkligen göra såhär? Det innebär ju i praktiken en lönesänkning…

SVAR

Grundregeln är att arbetsledaren har rätt att leda och fördela arbetet som denne anser passar verksamheten bäst. Sådana förmåner som du nämner är inget som regleras i lagen utan det står antingen i gällande kollektivavtal eller i anställningsavtalet.
Det kan vara så att arbetsgivaren anser att eftersom du inte kommer att arbeta heltid så kommer du inte att ”tjäna in” den 1,5 timmen som du tidigare fått gå innan helgdagar.

Men i och med att du har haft den förmånen ett tag så borde arbetsgivaren ha diskuterat detta med dig. Jag råder dig att kontakta facket och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Förändrat antal semesterdagar?

När jag anställdes så hade vi 37.5 arbetsvecka (heltid) samt ledig klämdagar och sluta kl.13 dag före röd dag. Man tog bort det men istället fick jag 3 extra semesterdagar 28 totalt. Nu har jag till viss del blivit omplacerad pga omorganisation och då ska jag bli av med dessa 3 dagar. Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Hej,

Din arbetsgivare kan inte förhandla ner ett rådande anställningsavtal så länge ni kommit överens om detta skriftligt. Om de 3 semesterdagarna ligger som en bonus eller förmån kan detta dock förhandlas bort men det finns specifika regler för detta. Om du blir omplacerad fast har samma arbetsgivare och samma anställningskontrakt ska de 3 semesterdagarna fortfarande gälla för din del då detta är något du förhandlat till dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterlön under uppsägningstiden

Hejsan.
Jag skulle behöva er hjälp. Jag var provanställd i 6 månader när den tiden löpt ut så satte min arbetsgivare aldrig något nytt avtal. Så enligt mitt avtal är jag tillsviadre anställd på timmar. (har fått schema och timmar månad för månad)

Min arbetsgivare har inget kollektivavtal så på mitt anställningskontrakt står det tydligt att Jag får semesterersättning 12% i min lön. Jag kan se på mina löne spec att min arbetsgivare har betalt ut 12% extra varje månad. Nu har jag sagt upp mig och jag fick 1 månads uppsägningstid, jag blev även arbetsbefriad och får lön utbetald även denna månad. Men nu säger min man att jag ska ha semesterersättning utbetald på min slutlön, att jag har rätt till det. Kan jag kräva det, fast jag har varit medveten om mitt anställningskontrakt och att jag fått 12% extra varje månad?

Tusen tack på förhand och tack för en bra sida!

Hej,

Tack för de vänliga orden!

Du som arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla din lön och andra anställningsförmåner även om du är arbetsbefriad enligt 12 § LAS dvs din semesterlön (12%). Din arbetsgivare kommer således att betala ut 12% semesterlön även på din slutlön, så som denne har gjort enligt dina uppgifter de övriga månaderna.

Det som emellertid kan vara aktuellt i ditt fall är det faktum att 13 § LAS, som säger att om arbetsgivaren uttryckligen förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren, om denne så vill, avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning. Detta gäller då endast om du har arbetat under din arbetsbefriade uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid; vad gäller?

Hej!

Jag har en tillsvidareanställning som timanställd (heltid) med en uppsägningstid på 1 månad. Om jag skulle säga upp mig, är jag garanterad heltid under den sista månaden? Det står nämligen heltid i mitt anställningsavtal.

Hej!

Vad som gäller under uppsägningstiden finns reglerat i LAS, lag om anställningsskydd, och i denna finns ett par saker som är bra att känna till. I §12 LAS står att en arbetstagare som blivit uppsagd har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller andra uppgifter än tidigare. I § 13 samma lag, står att om arbetsgivaren har meddelat att arbetstagaren inte behöver arbeta under uppsägningstiden eller under en del av uppsägningstiden, så får arbetsgivaren dra av inkomst som arbetstagaren fått under samma tid från en annan arbetsplats, om så är fallet.

Alltså, om det i ditt anställningsavtal står att du är anställd på heltid så gäller detta även under uppsägningstiden, om du och din arbetsgivare inte bestämmer något annat. Du har också rätt till lön enligt ditt anställningsavtal, även om din arbetsgivare meddelar att du inte behöver arbeta. Dock bör man känna till att man måste stå till förfogande om arbetsgivaren vill detta, under uppsägningstiden. Detta gäller även om du själv säger upp dig.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

 

 

Löneutbetalning, lönespecifikation och bensinkostnader; Vad har man rätt till?

Hej!

Jag jobbar som personlig assistent åt en familj och jag har en provanställning tom sista mars, jag får aldrig min lön i tid och har aldrig fått några lönespecifikationer. Jag börjar bli väldigt orolig eftersom detta kommer påverka min a-kassa när jag väl slutar hos dom i slutet av mars. Det var en kille som slutade jobba för denna familjen som jobbade som en ”vaktmästare” och han har oxå problem med att få ut sin sista lön och föregående löner och lönespecar.

Jag är inte med i facket och är orolig för att hon kommer erbjuda mej en ny anställning from första april men endast till och med juni eftersom hon sa att dom inte har behov av mer. Jag trivs väldigt bra på jobbet men inte som det är när jag inte får bensin avdrag och sånt för att jag kör runt på dem och inga lönespecar. Vart ska jag vända mej och får jag säga nej till en anställning om dom erbjuder mej och ändå få min a-kassa?

Hej!

När det gäller utbetalning av lön, så ska ditt anställningsavtal innehålla ett utbetalningsdatum vilket arbetsgivaren är skyldig att följa. Undantag då lönedag infaller helgdag, då får arbetsgivare och arbetstagare själva reglera riktlinjerna. Det finns inget i lagen som säger att en arbetsgivare måste tillhandahålla lönespecifikationer, men det är seriösare och anställda kan såklart vilja kontrollera att rätt lön betalats ut etc.

Om du trivs på din arbetsplats, kan det första steget vara att prata med din arbetsgivare och se om ni kan reda ut detta med utbetalningar och lönespecifikation. Frågan om bensinersättning måste också regleras i anställningsavtalet. Det finns ingen lag för det, utan är mer en praxis att arbetsgivaren står för sådana kostnader. Men det bör alltså specificeras i anställningsavtalet.

För att få svar på vad som händer med din A-kassa, så är det bästa att ringa just din A-kassa och fråga dem om råd. De kommer att  kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren