Tag Archives: förläggning av semester

Får arbetsgivaren bestämma över min semester?

Hej,
Min arbetsgivare stänger kontoret tre veckor under sommaren, detta gick de ut med i januari. De säger: ”Vi lämnade besked redan i januari ang sommarsemester samt att du enligt lag är förbunden att ta ut 20 dagar semester per år, vilket du därför behöver uppfylla. Som redan sagts är det arbetsgivaren som bestämmer förläggning av semester om vi inte kommer överens.”
Jag har bett om att de ska försöka att förse mig med arbete dessa veckor men de har inget intresse av detta.
Så min fråga lyder, är jag tvungen att spendera majoriteten av min semester under en period då jag inte har något intresse av att vara ledig för att de ska kunna stänga kontoret?

SVAR:
Det stämmer att det är arbetsgivaren som styr över förläggningen av din semester. Du lämnar in önskemål, men om de inte kan tillgodoses utan vad lagen kallar ”påtaglig störning” av verksamheten så är det arbetsgivaren som har sista ordet. Detta står i Semesterlagen § 11.
I det här fallet har du fått informationen i god tid och de har möjlighet att stänga kontoret så länge detta planeras och kommuniceras, vilket man kan anse att de har gjort. De uppfyller dessutom kravet på att se till att du får minst 4 veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Hälsningar Camilla Ländin

Vem bestämmer om förläggningen av semestern?

Har en kvinna som har varit föräldraledig på heltid Jun-Augusti , (barnen är i skolåldern).
Vad kan jag säga åt henne när hon kommer och vill ta ut sin (betalda) semester ?
Kan jag helt och hållet bestämma ,bara det blir 4 veckor totalt under detta semesterterår ?
Vad kan jag göra om hon tar ut semesterdagarna iallafall ?

Hej,

En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Under perioden juni-augusti har arbetstagaren rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet, detta kallas huvudsemester. Semestern får dock förläggas till annan tid om särskilda skäl föreligger. Som arbetsgivare har ni en skyldighet att se till att den anställde får ut den huvudsemester som hen har rätt till. En arbetstagare har rätt att i samband med förläggning av semester avstå sin rätt till semester under sommaren för att istället lägga den vid ett annat tillfälle. Det framgår dock inte av din fråga om en sådan överenskommelse har träffats mellan dig och den anställde eller inte.

Om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen är ni skyldiga att förhandla med facket om huvudsemesterns förläggning. Om arbetstagaren inte företräds av en facklig organisation skall ni som arbetsgivare samråda med arbetstagaren om semesterns förläggning. Om ingen överenskommelse nås gällande förläggningen av huvudsemestern är det du som arbetsgivare som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Ni är dock skyldiga att underrätta arbetstagaren om beslutet senast två månader före ledighetens början.

Gällande förläggning av annan semester än huvudsemestern åligger det ingen skyldighet för dig som arbetsgivare att förhandla med de fackliga organisationerna utan endast en skyldighet att överlägga tillsammans med den anställde. Om ni inte är överens om hur förläggningen av denna period skall förläggas är det du som arbetsgivare som slutgiltigt bestämmer. Det kan finnas annan beslutsordning om ni har medbestämmandeavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen.

Genom anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Att ta ut semester utan ditt medgivande torde ses som brott mot lojalitetsplikten som följer av anställningen. Det är dock svårt att spekulera kring utgången av ett hypotetiskt exempel då dessa avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

 

Får arbetsgivaren ändra min semester?

Nu inför andra halvan av året så har vi fått en lapp att fylla i med önskad ledighet/semester eller andra sätt att få ledighet på.
Är fast anställd och tänkte planera över julen, har min ag rätt att ändra mina arbetsveckor över just julen/nyårsveckan eller kommer denna fortsätta i samma stil som nu? Och om mina arbetsdagar hamnar på just röda dagar då vi har stängt, får jag som anställd betalt för uteblivna arbetsdagar eller kommer de helt enkelt bli flyttade för att gynna företaget? Ska även nämna att det är för handels så vissa saker klargörs!

SVAR:
Din semester ska förläggas i samråd mellan dig och arbetsgivaren, men arbetsgivaren har sista ordet eftersom verksmaheten måste kunna fungera även under semesterperioden.
Om du är schemalagd på röda dagar men ni håller stängt så ha du trots allt rätt till lön, om det inte står annorlunda i ert kollektivavtal. Kontakta Handels för att vå svar på vad som gäller för röda dagar.
Hälsningar
Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Skyldig att ta ut obetald semester?

Hej!
Har betalat in 99:- via AJ Express. Har en fast anställning på ett företag med kollektivavtal sedan i början av maj i år, chefen vill nu att jag ska vara ledig med obetald semester i tre veckor i juli, men jag vill hellre arbeta under sommaren och ta ut semester (kanske två veckor) i vinter istället. Om jag vägrar (och kan jag vägra?)vara ta ut obetald semester nu i juli och istället arbetar de veckor som chefen vill att jag ska vara ledig, har jag då fortfarande garanterad rätt att ta ut obetald semester i vinter istället (min rätt till 25 dagars semester per år)? Eller kan chefen säga nej till min obetalda semester i vinter, och att jag
då helt går utan semester i år, trots att jag har rätt till 25 dagar per år?

Svar:
Hej,
arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta ut obetald semester. Antingen får du arbeta med lön eller får arbetsgivaren erbjuda dig förskottssemster. Som arbetstagare har du enligt Semesterlagen rätt till fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. I övrigt ska du tillsammans med arbetsgivaren samråda om hur semestern ska föläggas. Kommer ni inte överens är det arbetsgivaren som slutgiltigt bestämmer. Det finns alltså inga garantier för att du får exakt de veckor du vill i vinter. Det bästa är om ni tillsammans kan komma överens om en kompromiss och att du redan nu kan få ett skriftligt godkännande av din semesterledighet i vinter mot att du t.ex. delvis tillmötesgår arbetsgivaren i sommar.

I mitt svar har jag utgått ifrån det som står i Semesterlagen. Det är alltid bra att undersöka om det finns några specifika skrivningar i ert kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semester under arbetsbefriad uppsägningstid

Hej!

Jag hade en tidsbegränsad anställning som inte förlängdes och jag blev arbetsbefriade i sju veckor i en överenskommelse. Nu har arbetsgivaren lagt
in semester under del av den tiden jag var arbetsbefriad (tre veckor i juli) – utan att vi kommit överens om det. Kan man vara arbetsbefriad samtidigt
som man har semester? Det är inte inlagt några semesterdagar på lönebeskedet utan dagarna är bara borttagna.

Hej,

Enligt semesterlagen får semesterledighet inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande, undantaget till denna regler är om uppsägningstiden överstiger sex månader, vilket din uppsägningstid inte gör.

Med detta menar lagen att du som är arbetsbefriad under din uppsägningstid (6 månader eller mindre) måste ge ditt godkännande till arbetsgivaren för att denne ska ha rätten att lägga ut din semester under uppsägningstiden. Om du inte gjort detta får din arbetsgivare alltså inte lov att lägga ut din semester under uppsägningstiden.

Det finns en dom från Arbetsrättsdomstolen i ett liknande fall som går under betäckningen AD 2012 nr 65 om du vill studera frågan närmare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vem bestämmer när jag får ta ut semester?

Hej,

Jag har sagt upp mig från mitt nuvarande arbete på grund av att jag ska återgå till mina juridikstudier. I somras valde jag att inte ta ut någon semester enär jag inte hade så många semesterdagar inarbetade för 2013. När jag nu ska sluta har jag 5 veckor semester
innestående. Vad gäller för detta? Jag har försökt att få ut en del av dessa veckor innan avslut men blvit nekad. Har jag rätt till semester eller har arbetsgivaren rätt att bestämma hur detta ska gå tillväga.

Svar:
Hej,
Reglerna om semester hittar man i Semesterlage, det kan även finnas särskilda regler i kollektivavtal som gäller. Semesterledighetens förläggning ska avgöras i samråd mellan dig och arbetsgivaren och om det inte går att komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer. Semestern ska förläggas under semestermånaderna om det inte finns särskilda skäl.

Om du inte har rätt till semesterledighet innan du slutar din anställning har du rätt att få ut semesterersättning för dina innestående dagar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

 

Semesterledighet för Thailandsresa

Hej,
Jag började jobba 2013 och har provanställning i sex månader som sedan kommer övergå till vikariat. Jag tänker inte ta ut någon semester nu i sommar men planerar att åka till Thailand i februari. På mitt anställningsavtal står det att jag har semester enligt lag. Innebär det att jag har rätt till 25 dagar obetald semester? Jag vill vara ledig i tre veckor i februari för att åka till Thailand men min arbetsgivare verkade lite skeptisk. Har jag rätt att ta tre veckor i februari, obetalt/betalt?

Svar: En provanställning är tänkt att övergå till en tillsvidareanställning och har din arbetsgivare redan intentionerna att du ska påbörja ett vikariat så ska du inte vara provanställd. Du har enligt semesterlagen rätt till 25 obetalda dagar om du inte har hunnit tjäna in någon semester, vilket du inte bör ha hunnit göra. Förläggningen av din semesterledighet ska avgöras efter samråd mellan dig och arbetsgivaren och kan ni inte komma överens så är det arbetsgivaren som avgör. Men för att arbetsgivaren ska kunna förlägga din semester under en annan tid än sommarmånaderna så krävs särskilda skäl. Om du vill ha semester i februari så får du lägga in om ledighet men arbetsgivaren kan välja att inte bevilja din ansökan. Du kan således inte kräva att ta ut dina semesterdagar i februari även om du enligt lagen har en rätt att ta ut semester.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semester

Hejj! Jag jobbar på en restaurang, så jobbar också helger. Jag önskade ledigt en lördag 6veckor innan, men då schemat kom har jag ändå jobb den kvällen då jag önskat ledigt. Samma sak hände en kollega som önskade en annan dag ledig flera månader innan, men hon måste jobba då. Finns det någon lag ifall man har bett om ledigt en viss tid innan att de måste ge ledigt, eller har de rätt att bestämma
hur de vill?

SVAR:

Hej,

Om arbetsgivaren har beviljat dig ledigt kan arbetsgivaren inte dra in din ledighet om det inte föreligger synnerliga skäl. När det gäller sommarsemester ska arbetsgivaren och arbetstagaren i samråd bestämma ledighetens förläggning och är detta inte möjligt bestämmer arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två månader innan semestern om förläggningen inte blev efter arbetstagarens önskemål. Genom kollektivavtal kan det finnas andra bestämmelser som reglerar när arbetsgivaren ska ge svar om semestern är beviljad eller ej.

Prata med din arbetsgivare, om arbetsgivaren har beviljat semestern påpeka detta och fråga vilka skäl det finns till att du måste jobba. Har din arbetsgivare inte beviljat din semester kan du efterfråga varför arbetsgivaren inte har gett dig något svar på 6 veckor, då du har haft uppfattningen om att du skulle få ledigt. Påpeka att du har rätt till information om din semester beviljas eller ej.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att tvinga mig att ta ut semester v.29. och v.30?

Hej,
Jag har varit anställd sedan 1september 2012 och blev nu 1mars 2013 tillsvidareanställd.
Min chef meddelade mig att verksamheten kommer att hålla stängt v29 och v30 i sommar och ber att jag lägger min semester då.
Jag hade inte tänkt att ta semester då utan vill lägga den tidigare. Jag förstår att dom kan neka min ledighetsansökan men kan dom tvinga mig att ta ut mina semesterdagar dom veckorna som dom håller stängt.
Har jag rätt till lön dom veckorna som de ska hålla stängt verksamheten?
Tack för svar!

Svar:
Hej!

Om de fackliga organisationerna eller den enskilda medarbetaren inte kommer överens med arbetsgivaren om semesterns förläggning så är det i slutändan arbetsgivaren som bestämmer. Det du formellt kan kräva är en sammanhängande semester om minst 4 veckor under perioden juni-augusti, den så kallade huvudsemestern. Arbetsgivaren ska meddela dig om huvudsemesterns förläggning i god tid före semesterperiodens början och senast två månader innan semestern börjar.

Så svaret på din fråga blir ja, om ni inte lyckas komma överens om annat. Däremot så ska arbetsgivaren erbjuda dig 4 veckors sammanhängande semester i anslutning till de aktuella veckorna.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren