Tag Archives: förflyttning

Omplacerad eller förflyttad – vad är skillnaden?

Fråga: Jag har arbetat 27 år inom vård och omsorg som undersköterska på ett demensboende. Jag vantrivs så på arbetet,vi har inte samma mål, värdegrunder, konflikter och skitprat hör till vardagen. För tillfället så är jag sjukskriven, men hoppas att komma tillbaka i höst igen., men till en annan arbetsplats inom kommunen som jag är min arbetsgivare. Nu till frågan jag har fått rådet utav facket att jag ska skriva en ansökan om att få bli förflyttad till någon annan arbetsplats inom kommunen. Jag kan tänka mej i stort sätt vad som helst inom min kompetens, men vad är skillnaden på att bli förflyttad eller omplacerad? Vad är bäst att göra?

Svar: Att omplacera någon är en åtgärd som en arbetsgivare gör när denne behöver omorganisera sin verksamhet på grund av till exempel arbetsbrist eller då en arbetstagare blir sjuk eller får nedsatt arbetsförmåga, eller av andra personliga skäl, till exempel olämpligt beteende, missbruk eller dylikt. Det är alltså något arbetsgivaren gör istället för att avskeda eller säga upp en arbetstagare.

En förflyttning är endast en fråga om att byta arbetsställe i det här specifika fallet. Kommunen kommer ju fortfarande att vara din arbetsgivare. Så det du ska göra är att be om att förflyttas, då det är på din egen begäran. Det är med andra ord bara en fråga om begreppens betydelse.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren