Tag Archives: företrädesrätt

Rätt till företräde?

Hej!
Jag har under tre säsonger, maj 2010- oktober 2012, jobbat på samma arbetsplats vilket innebär att jag har förtursrätt till jobb om jag har förstått det rätt. Under 2012 har en person haft projektanställning på samma arbetsplats med samma typ av arbetsuppgifter som jag – den personen har inte tidigare jobbat hos oss. Innan jag slutade för ca en månad sedan talade jag om för chefen att jag är intresserad av att jobba mer än enbart säsong ifall det dyker upp något. Nu har jag fått veta att den här personen som haft projektanställning till mitten av november har fått sin anställning förlängd eftersom det behövs folk. Har detta verkligen gått rätt till? Borde inte jag ha blivit erbjuden jobbet före? Jag har alltså jobbat totalt 16,5 månader under 2½ års tid medan personen ifråga jobbat 10 månader under lika lång tid.

 

SVAR:
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) § 25 har du företrädesrätt till återanställning om du: (samtliga kriterier ska vara uppfyllda)

-har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren*
-har fått, eller skulle ha fått, besked om uppsägning eller om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas.
-har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
-skriftligen har anmält till arbetsgivaren att du tar i anspråk din företrädesrätt (arbetsgivaren ska redogöra för hur och när detta ska göras).

*Som säsongsanställd får du företrädesrätt till ny säsongsanställning när du varit anställd mer än sex månader under de senaste två åren.

I de här sammanhangen är det ofta det tredje kriteriet som inte är uppfyllt. Arbetsgivaren har krav på särskilda kvalifikationer för det aktuella jobbet, och det kan då vara så att du inte har dessa (ev formellt, dvs en utbildning, även om du har jobbat med frågorna).
Dessutom kan man hävda att en förlängning av en projektanställning inte inkräktar på din rätt till företräde, då det inte är en specifik tjänst som utannonserats.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt till tillsvidaretjänst

Hej,
De senaste 2,5 åren har jag på samma företag först jobbat som visstidsanställd
i 11 månader, och därefter som inhyrd konsult. Vad gäller för den som är
konsult när tillsvidaretjänster annonseras ut internt inom företaget? Har en som
är visstidsanställd av företaget t. ex. förtur till en tjänst framför
konsulten, även fast den senare har jobbat där längre tid, totalt sett?

Svar:

Hej,

Enligt LAS 25 § gäller att en allmän visstidsanställd har möjlighet till företrädesrätt om man på grund av arbetsbrist inte fått fortsatt anställning. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd mer än 12 månader under de senaste 3 åren. Företrädesrätten kan i princip endast åberopas vid nyanställninga av personal i verksamheten. Vid interna omplaceringar och befodran av redan anställda kan man därför inte åberopa företrädesrätten för att konkurrera om anställningar på lediga befattningar. I normalfallet anses det inte heller som någon kränkning av företrädesrätten om arbetsgivaren väljer att anlita entreprenörer eller hyra in abetskraft i stället för att erbjuda tidigare uppsagda arbetstagare återanställning med företrädesrätt.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Brott mot företrädesrätt?

Hej!

Jag har haft anställning som lastbilsförare sedan den 15/7 2011. Det har varit
löpande vikariat om 2 – 4 månader som avlöst varandra automatiskt.
Jag har arbetat efter schema hela tiden. När ett anställningsavtal löpt ut så har
jag fortsatt arbeta och då fått skriva på ett nytt anställningsavtal.

Ett anställningsavtal gällde 1/5 till 31/8 2012 och jag fortsatte som tidigare att
arbeta efter att anställningsavtalet löpt ut. Den 13/9 säger min arbetsledare att jag ska skriva på ett nytt anställningsavtal som
dock endast gäller månaden ut, alltså till den 30/9. Sedan säger han ”och sen blir det inte mer”.
Detta kom helt överraskande för mig eftersom jag arbetat oavbrutet i 14 månader och
hade hoppats på en tillsvidareanställning inom kort. När jag frågade varför så sa min arbetsledare att det inte fanns något behov längre.

Efter någon vecka tog jag reda på att två fel hade begåtts enligt LAS paragraf 15
och 25. Detta påtalade jag för arbetsledaren så den 30/9 fick jag ett nytt anställningsavtal
som gällde till den 31/10. Jag fick också information om bl.a. företrädesrätten.

Jag har skriftligen gjort anspråk på företrädesrätt till visstidsanställningar
eftersom jag vet ett flertal kolleger som arbetat kortare tid än jag.

Den 31/10 frågar jag om jag får fortsätta eftersom jag har företrädesrätt men då
säger min arbetsledare att han är missnöjd med mig. Orsaken har alltså plötsligt
ändrats från arbetsbrist till personliga skäl.

Det tycker jag är märkligt eftersom jag aldrig fått någon anmärkning på mitt sätt
att sköta arbetet, tvärtom så har jag fått en hel del beröm från några kunder.
Jag ber arbetsledaren att specificera varför han är missnöjd med mig, men jag får
ingen svar. Han säger istället att jag har en tidsbegränsad anställning och det
behövs inte anges någon orsak varför anställningen slutar.

Jag anser att, om anledningen till att jag ej får fortsätta, ändrats från
arbetsbrist till personliga skäl så krävs det saklig grund. Eftersom det inte finns
något att anmärka på hur jag skött mitt arbete så saknas det saklig grund.

Jag misstänker att min arbetsledare vill få in någon släkting eller god vän i
stället för mig, men det kan jag inte bevisa.

Nu har jag gått arbetslös i 12 dagar och vill få reda på hur jag ska gå tillväga.
Jag är inte medlem i facket.

a.. Ska jag kontakta arbetsgivaren igen och säga att kommer att gå vidare med
detta och på så sätt försöka få till en uppgörelse?
b.. Ska jag kontakta någon arbetsrättsjurist?
c.. Ska jag kontakta någon domstol?

Svar:

Hej,
vad jag försår av ditt mail har din arbetsgivare rättat till sitt misstag om besked att din visstidsanställning inte fortsätter enligt LAS 15 §. Därmed är din din arbetsgivare inte skadeståndsskyldig i den delen.

När det kommer till LAS 25 § om företrädesrätt till återanställning kan i undantagsfall företrädesrätten förfalla pga. personlig skäl. Men arbetsgivaren kan endast låta företrädesrätten förfalla om du gjort dig skyldig till sådant agerande som i sig skulle medföra saklig grund för uppsägning pga. personliga skäl. Va jag förstår av ditt mail har arbetsgivaren inte svarat på vilka de personliga skälen är. Denna fråga blir aktuell då arbetsgivaren behöver anställa och därmed följa företrädesrätten.

Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare igen och hävdar din rätt. Du är välkommen att återkomma till oss igen om du inte får gehör för din sak och då undersöker vi ärendet vidare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Företrädesrätt till högre sysselgrad

Hej! Jag har arbetat på ett företag som heltidsanställd vikarie i 1,5 år.Därefter blev jag uppsagd pga.av arbetsbrist. Jag fick teckna ett tillsvidare anställningsavtal på 16 timmar. Därefter har företaget anställt minst 3 personer på deltid. Jag har hela tiden framhållit min önskan om heltid men blivit ignorerad. Någon gång har jag fått till svars att vi är överbemannade. Vilket
verkar märkligt då 3 nya personer kunde börja att arbeta. Nu är det så att vi fick en stämpelklocka som redovisar timmar och anställningskontrakt. Enligt schemasystemet står jag som anställd på kontrakt 20 timmar i veckan. Jag har även fått arbeta nya arbetstider och nu får jag bara ihop max 15 timmar i veckan. Vad är det som gäller? 16 timmar enligt mitt påskrivna kontrakt eller 20 timmar enligt stämpelklockans schemakontraktet? Jag har tappat ca. 60 timmars arbetstid som min chef nu påstår att jag måste arbeta in för att ha rätt till. Tycker det hela låter vansinnigt.Vad är det som gäller? För mig låter det som ett avtalsbrott och skadeståndsberättigat. Mycket tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Enligt LAS har du som deltidsanställd företräde till en anställning med högre sysselgrad om du har tillräckliga kvalifikationer och arbetsgivarens behov tillgodoses genom att du får en ökad sysselgrad. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad. Din arbetsgivare har anställt 3 personer, kanske hade det räckt att anställa två personer och utökat din sysselgrad förutsatt att du har tillräckliga kvalifikation. Jag har dock svårt att säga att det i detta fall är ett avtalsbrott, det krävs mer information för att jag kunna ta ställning. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas regler som avviker från LAS.

Står det att din sysselgrad är 16 timmar i ditt anställningsavtal har du rätt till 16 timmars arbete. Står det däremot upp till 16 timmar kan du inte kräva 16 timmar. Jag är lite oklar med vad stämpelklockan har för syfte, men ditt anställningsavtal bör vara utgångspunkten. Du skriver att din arbetsgivare säger att du måste arbeta in 60 timmar, har du fått betalt för fler timmar än vad du har arbetat? Utgångspunkten är att du endast har rätt till lön för de timmar som du faktiskt har arbetat.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kompetenskrav vid företrädesrätt till återanställning

1. Är Företrädesrätt till återanställning giltig enligt LAS upp till nio månader efter den dag då anställning upphörde ?
2. Upphör anställningen på uppsägningsdatum eller efter uppsägningstidens slut ( räknas man som anställd tills den datum då uppsägningstiden är slut och har företrädesrätt upp till 9 månader efter detta datum ) ?
3. Har arbetsgivare i vissa fall skyldighet att erbjuda och bekosta utbildning av anställd för att uppnå kompetenskrav i stället för att åsidosätta LAS med hänvisning till bristande kompetens , och är det i så fall arbetsgivarens ansvar att informera mig om denna möjlighet? I mitt fall vill arbetsgivaren åsidosätta LAS pga bristande kompetens. Jag är servicetekniker på XXXX och har ej truckkort och ej formell förarutbildning för båt men har i övrigt all kompetens som servivetekniker. Jag är 62 år och har arbetat i företaget i 10 år, omväxlande som servicetekniker och operatör på utvecklingsavdelningen.
Med vänlig hälsning,

Svar:
Hej!

Företrädesrätten till återanställning gäller, precis som du skriver, i nio månader från dagen då din anställning avslutades dvs. sista anställningsdagen. Anställningen upphör den dagen den faktiskt avslutas dvs. inklusive eventuell uppsägningstid och inte vid tidpunkten för själva uppsägningen.

Innan en person sägs upp så ska möjligheterna till omplacering utredas grundligt och då kan det innebära att arbetsgivaren behöver erbjuda utbildning för att kunna klara en nu tjänst. Jag har sett rättsfall där arbetsgivare har varit tvugna att erbjuda upp till 6 månaders utbildning eller mer. Däremot görs bedömningarna utifrån varje enskilt fall så det finns ingen generell regel.

Spontant så låter det tunt av din arbetsgivare att hävda att du inte har tillräcklig kompetens pga. anledningarna du anger men för att kunna ge ett säkrare svar så behöver vi titta djupare i ditt ärende.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Hur långt sträcker sig företrädesrätten?

Jag har hade ett vikariat inom kommunen under perioden 20110401 – 20120420, personen
jag vikarierade för var föräldraledig. Tanken från början vara att jag skulle
vikariera från 20110401 – 20120330. Dock blev vikariatet förlängt till 20120420,
förlängningen gjordes under mars 2012. Om jag förstår saken rätt så skulle jag
ha företrädesrätt till återanställning i och med att jag arbetat sammanlagt mer
än tolv månader.

Jag var anställd i en förvaltning (Bygg och miljökontoret) som arbetsterapeut.
Inom kort så kommer kommunen att anställa ett par arbetsterapeuter inom
socialkontoret som är en annan förvaltning.

Hur långt sträcker sig företrädesrätten. Kan jag hävda att jag har företräde
till återanställning till en tjänst inom kommunen men inom en annan förvaltning?
Finns det några krav på att jag skall ha meddelat mitt intresse för
återanställning i samband med att jag slutade eller ska jag ta upp det i samband
med att jag söker en tjänst?

Svar:
Hej,
Företrädesrätten regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) 25 §. Där står bl.a. följande (utdrag): Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.

En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.

Utöver detta ska du skriftligen ha anmält till arbetsgivaren att du tar i anspråk din företrädesrätt (arbetsgivaren ska redogöra för hur och när detta ska göras).

Som du ser ovan av lagtexten så gäller företrädesrätten i den verksamhet där du tidigare varit sysselsatt. Det innebär att företrädesrätten inte gäller för samtliga lediga tjänster som arbetsgivaren har, utan bara för ett begränsat område. Företrädesrätten kan utsträckas på begäran av en facklig organisation till andra driftsenheter. Du kan alltså kontakta ditt fackförbund om du är medlem i en sådan.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt till heltid

Hej
Jag jobbar just nu 25% inom kommunen och söker en annan tjänst på 75%.(också inom kommunen)
Så nu är frågan , är det så att jag har förtur på den tjänsten efter som jag vill ha mer timmar eller är det den som ligger överst på LAS- listan som har förtur?

SVAR:
En deltidsanställd, som vill höja sin sysselsättningsgrad eller ha ett arbete på heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Företrädesrätten gäller bara om arbetsgivaren har behov av mer arbetskraft samt att man har tillräckliga kvalifikationer för de aktuella arbetsuppgifterna.

Om flera deltidsanställda har företrädesrätt, bestäms turordningen dem emellan av deras sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Ska vikarier ha företräde till tjänster?

Hej! Jag har ett vikariat på ett varuhus från den 2012-01-23–2012-09-02, har även vikarierat där 2010-11-25–2011-09-04. Idag 2012-08-23 har jag fått veta att jag inte kommer att få fortsätta, jag kan söka andra lediga tjänster på företaget men de kan inte erbjuda mig något. Jag har en kollega som har fått fortsatt schema, hon har samma anställningstyp som jag. Hon började sitt vikariat 2012-01-02–2012-09-02. Företaget säger att de inte kan erbjuda tjänster till vikarier utan alla tjänster måste utannonseras, stämmer det? Om det är så, vad kan jag göra? Borde inte jag ha förtur som har arbetat på företaget längre?

SVAR:
För att komma i fråga för förtur till återanställning så måste du ha arbetat hos arbetsgivaren minst 12 månader under en två-årsperiod, vilket du ju har gjort. Du borde därför ha förtur, men det beror också på vilka kvalifikationer som krävs för tjänsten. Huruvida tjänster måste utannonseras eller inte regleras inte i lagen utan är antagligen en policy som företaget har, och jag gissar, då det är ett stort företag, att det finns ett kollektivavtal där detta regleras.

Jag rekommenderar att du kontaktar aktuellt fackförbund (Handels eller Unionen beroende på din tjänst) för att få reda på vad som gäller.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad?

Hej,
jag vill ha hjälp att tolka LAS, framför allt paragraf 25.

Om man har en tillsvidareanställning på 75% och har anmält till arbetsgivaren att
man vill arbeta mer, vilka rättigheter har man då?
Kan arbetsgivaren välja fritt bland sina medarbetare med allmänna
visstidsanställningar (utan tjänstgöringsgrad) när tillfälliga behov uppstår, eller
ska de tillsvidareanställda på deltid tillfrågas först? Vid till exempel sjukfrånvaro, VAB mm, har de tillsvidareanställda på 75% något stöd i lagen, när det
gäller att bli tillfrågade först då?

Svar:
Hej,
Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där arbetstagaren redan arbetar.

Om en ledig tjänst finns ska arbetsgivaren i första hand se om någon anställd ska omplaceras till tjänsten. I andra hand ska arbetsgivaren se om det finns arbetstagare som har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Därefter ska arbetsgivaren undersöka om det finns personer som har företrädesrätt till återanställning.

Om flera arbetstagare har företrädesrätt ska erbjudandet ske i turordning. Den som har längst sammanlagd anställningstid ska först få erbjudandet. Om det finns flera arbetstagare med lika lång anställningstid avgör arbetstagarens ålder och äldre ges då företräde framför yngre.

Företrädesrätten gäller för alla deltidsanställda, även visstidsanställda deltidare omfattas alltså av företrädesrättens regler.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren.nu

#title# #url#