Tag Archives: företrädesrätt

Beräkning av anställningstid

Hej! Jag har varit allmänt visstidsanställd nu sedan maj 2012 och jobbat allt mellan 40% till 90% alla dessa månaderna. Under sommaren har jag fått semestervikariat. Nu undrar jag om när eller om jag kan kräva en fast anställning, man lever i en
ovisshet varje månad och har även inte kunnat vara ledig någonting eftersom man inte vill tacka nej till något arbete. Hela mitt liv går ut på att få ihop timmar varje månad och kan inte planera någonting i förväg. Nu i dagarna togs en person till in på arbetet för det behövdes extra hjälp och jag blev sittande hemma i två dagar hemma för min chef tydligen missat att jag inte hade något arbete alls dessa dagarna och jag blev väldigt besviken eftersom jag alltid ställer upp oavsett och han hade inte tänkt på att fråga om jag kunde, är det okej?

Svar:
Hej,
I Lagen om anställningsskydd (LAS) får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Det är det som brukar kallas för att bli ”inlasad”. Anställningstiden beräknas utifrån kalenderdagar då det funnits ett anställningsförhållande. Det har ingen betydelse hur många dagar eller timmar du utfört arbete under anställningsförhållandet.

Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad. Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Rätten till företräde efter uppsägning

Hej!

Jag har varit anställd kommunalt och har jobbat som elevassistent inom  skolan i tre år. Innan dess var jag vikarie i två år.
I våras vart jag och tre till uppsagda pga arbetsbrist i kommunen. Vi hade 6 månaders uppsägningstid och de två första i turordningslistan har fått ett längre vik medans vi två som är kvar slutar nu fram till jul. Vi vart även informerade om att vi har förtur inom återanställning i nio månader efter uppsägning. Nu har jag fått reda på omvägar att det ska börja en annan assistent på ett långtidsvik fram till sommaren, minst. Denna elevassistent har mindre utbildning och erfarenhet än vad vi som blivit uppsagda har, personen har aldrig varit anställd inom området eller i kommunen den har enbart jobbat extra som vikarie då och då. Min fråga är , får kommunen göra så här? gå förbi oss som har förtur?  Ingen har pratat med oss gällande andra arbetsuppgifter eller meddelat att personen ska komma in och jobba. Det känns som om det är lätt att gå förbi denna återanställningsrätt regel. Hur fungerar det? På vilka grunder kan man köra över oss som har förtur till tjänster?

Svar:
Hej,

Företrädesrätten gäller om du har rätt kompetens så att du kan påbörja arbetet direkt eller efter viss inskolning. Om du haft en liknande tjänst innan bör det gälla som vägledning för att du även ska vara kvalificerad för den nya tjänsten. Men normalt sätt avgör arbetsgivaren vilka kompetenskrav som gäller. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där du arbetade tidigare. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört.

Du måste själv anmäla ditt intresse för återanställning till arbetsgivaren, vilket är viktigt att komma ihåg. Har man anmält sitt intresse, så finns det sedan turordningsprinciper som arbetsgivare ska följa. Personer med längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga tjänsten, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Om du har företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt.

Det kan finnas undantag vid företrädesrätt i aktuella kollektivavtal.

Om du/ni har anmält ert intresse för återanställning låter det utifrån ditt mail som att arbetsgivaren kringgår er förtursrätt. Prata inledningsvis med er arbetsgivare om detta för att få en förklaring. Är ni inte fackligt anslutna är ni välkomna tillbaka till oss med kontaktuppgifter där vi kan nå er. Vi tittar då djupare på ert ärende och möjligheterna att driva det vidare.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt för deltidsanställda

Hej,
Jag är statligt anställd lärare. Min arbetsgivare har ett antal lärare på deltider för att slippa ev. övertalighet vid minskat uppdrag. Varje termin får vi nya tilläggsförordnanden på våra tjänster eftersom omfattningen alltid blir större än den anställningsomfattning vi har. Tex 25 % tillsvidare + 50 % tillfälligt utökad tjänst. Bara detta är syniskt men förmodligen inom lagen.

Det jag reagerar mot nu är att arbetsgivaren anställer timvikarie och/eller visstidsanställda (även dessa terminsvis) utöver detta. Det gör att det blir färre timmar för oss som har deltider men som vill ha större omfattning av
tjänst. Just nu planerar cheferna att ge en vikarie (för onämnd person dessutom), med liknande kompetens, men mindre utbildning och erfarenhet än jag, större omfattning på sin visstid än jag har som deltid+tillägg. Så min fråga gäller
deltidsföreträdet som finns i LAS. Gäller det även när chefen ”delar ut” timmar terminsvis eller gäller det bara vid utlysningar och tills vidareanställningar?

Svar:
Hej,
Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad.

Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer. Om ni har lämnat in önskemål om detta. Det motsatta är om det råder arbetsbrist då kan arbetsgivaren säga upp dig på en del av dina timmar. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas regler som avviker från LAS.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt och kompetenskrav

Har arbetat 75% på XXX sedan år 2000. Har under hela tiden varit
intresserad av heltid. Under min föräldraledighet blev en kollega som är
anställd 2 år efter mig upphöjd till heltid under 8 månader pga en
”specialkompetens”. Jag har ej denna kompetens men har hört att man ej har rätt
att frångå LAS och turordning pga specialkompetenser om de ej tar mindre än 6
månader att lära vilket denna specialkompetens ej gör. Stämmer detta? Var
hittar jag denna lag? Letat i LAS utan framgång, kan det vara Kollektivavtalet? I
sådana fall skulle jag blivit kontaktad och tillfrågad under föräldraledigheten?
Sedan blev det så att denna kollega och jag råkade tacka ja till en kurs som
pågår i två och en halv månad, nu går vi denna kurs tillsammans, jag anställd
på 75% och hon på 100%. Så den situation som rådde då hon blev erbjuden heltid
pga sin special kompetens är ej aktuell längre då hon istället går utbildning.

Rörigt men jag förklarar gärna mer

Hej

Enligt LAS ska du som deltidsarbetande arbetstagare anmäla ditt intresse för högre sysselsättning hos din arbetsgivare för att du ska kunna hävda din företrädesrätt. Tänk på att din företrädesrätt bara gäller den driftsenhet där du är du idag jobbar som deltidsanställd och att du som du nämner har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Det är rätt att den arbetstagare som har längre anställningstid hos din arbetsgivare har förtur, precis vad som gäller för turordningsreglerna. Precis som du också nämner kan kollektivavtalet frångå LAS reglerna och turordningslistan det är däför viktigt att du känner till vad som står i kollektivavtalet gällande turordning och företrädesrätt.

 

Skulle det vara så att du fortfarande känner dig tveksam till din arbetsgivares agerande måste rättspraixis ligga till grund för din eventuella bedömning. Dvs hur har Arbetsdomstolen dömt i liknande fall. Vill du att vi skall utreda detta måste jag be dig betala oss per arbetstimme då det kan ta en stund.

Återkom gärna

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt; Vad gäller?

Behöver en arbetsgivare aktivt själv erbjuda anställningar till personer som har företrädesrätt till återanställning eller kan en arbetsgivare välja att enbart erbjuda anställningar till de företrädesberättigade personerna som aktivt söker de lediga tjänsterna?

Hej!
En förutsättning för företräde till återanställning är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under sammanlagt 12 månader de senaste 3 åren. Arbetstagaren måste ha rätt kompetens så att denne kan påbörja arbetet direkt eller efter viss inskolning. Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren arbetade tidigare. Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört.

Arbetstagaren måste själv anmäla sitt intresse för återanställning till arbetsgivaren, vilket är viktigt att komma ihåg. Har man anmält sitt intresse, så finns det sedan turordningsprinciper som arbetsgivare ska följa. Personen med längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga tjänsten, under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt. Om du har företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt.

Det kan finnas undantag vid företrädesrätt i aktuella kollektivavtal, så om sådant finns vid din arbetsplats så är det en god idé att kontakta facket för mer specifik hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Kan man kräva mer än halvtid?

Hej!

Jag har blivit in lasad och tackat ja till en tjänst på 50% som arbetsgivaren har räknat ut att dom är skyldig att anställa mig på. Men samtidigt har arbetsgivaren fortfarande intermintenta timanställda som arbetar mera timmar än jag gör med liknande arbetsuppgifter som jag hade då jag var timanställd. Det känns konstigt att jag blev bara erbjuden en halvtid då det finns behov för mera eftersom det arbetar flera stycken på timme. Har jag någon möjlighet till att kräva mera än en halvtid är då frågan?

MVH

SVAR:

Hej,

En arbetstagare som är deltidsanställd kan ha företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom att arbetstagaren ökar sin sysselsättningsgrad. Du måste anmäla till din arbetsgivare att du vill ha en högre sysselsättningsgrad och det krävs även att du har tillräckliga kvalifikationer. Så ja du kan kräva mer än halvtid om ovanstående är uppfyllt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Förtur till en tjänst som man vikarierat på?

Hej.

Jag har haft ett vikariat som Distriktschef på ett företag inom detaljhandeln. Vikariatet var utformat så att jag jobbade 50% som distriktschef och 50% på min ordinarie tjänst som butikschef. Vikariatet som jag hade var till och med 15 juni 2013 för en person som var tjänstledig. I januari 2013 gick jag på föräldraledighet och kommer vara det fram till och med 1/9 2013.
Under sommaren har jag försökt få min arbetsgivare att berätta för mig vad jag ska göra när jag kommer tillbaka eftersom mitt vikariat har gått ut och personen jag vikarierade för har inte förlängt sin tjänstledighet. Min arbetsgivare har då sagt att distriktschefstjänsterna som finns ska göras om lite ( troligtvis vara heltidstjänster, samt att distrikten ska göras om) och jag kommer att bli underrättad om vad som händer. Idag ringde min arbetsgivare och sa att jag kommer att få gå tillbaka till en tjänst som butikschef på 100% och sen kommer det annonseras ut två distriktschefstjänster internt som jag får söka precis som alla andra.

Min fråga är då: har jag förtur till tjänsten eftersom jag tidigare har haft ett 50% vikariat som distriktschef?

Tack på förhand

Mvh

SVAR:

Hej,

Företrädesrätt enligt LAS har man om man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsgivaren får ett behov av att nyanställa. En arbetstagare som är deltidsanställd kan även ha företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses på detta vis. Om du är anställd på en tjänst så har du inte enligt de arbetsrättsliga lagarna någon särskild förtur till en annan tjänst även om du tidigare innehaft denna. Dock kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan även vara en fördel rent praktiskt för din arbetsgivare om tjänsten går till dig eftersom du då redan kan arbetsuppgifterna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt till vikariat?

Hej!

Jag har just nu ett 6-månaders vikariat på en tjänst som förmodligen kommer att utlysas längre fram. Jag har tidigare jobbat tre säsonger (3×5,5 månader) på samma arbetsplats och kommer att jobba ytterligare två månader i år om mitt vikariat inte förlängs (dvs totalt 8 månader). Nu undrar jag över om jag har nån form av företrädesrätt till mitt nuvarande vikariat när det jobbet blir utlyst – om jag har dom rätta kvalifikationerna vill säja.

 

Hej!

Enligt Lag om anställningsskydd så har du företrädesrätt till återanställning om vissa krav kan uppfyllas. Du ska ha varit anställd sammanlagt mer än 12 månader de senaste 3 åren. Du ska ha fått besked om uppsägning eller att din tidsbegränsade anställning inte kommer att förlängas. Som du själv skriver, ha rätt kvalifikationer för den nya anställningen. Du ska även skriftligen ha anmält till din arbetsgivare att du vill nyttja din företrädesrätt, och det är arbetsgivarens ansvar att berätta för dig hur och när detta ska göras.

Företrädesrätten gäller från det att du får beskedet och nio månader efter det att anställningen upphört. Arbetsgivaren ska, när lediga tjänster uppstår, erbjuda dig återanställning om du har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer. Finns det fler vikariat tillgängliga, så är det arbetsgivaren som avgör vilken arbetstagare som får vilket vikariat.

Om ni har kollektivavtal på din arbetsplats så kan avvikelser från detta förekomma, varför det är en god idé att kontakta facket då de kan hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor.
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Företrädesrätt

Hej
Blev sedan ett tag uppsagd pga arbetsbrist och har erhållit uppsägningslön. Företagets finns i bemanningsbranschen och har under tiden sökt efter liknande personer med min utbildning/kompetens. Ansökte därför om företrädesrätten till återanställning men fått svar att jag inte uppfyller krav för anställning och att det inte är aktuellt.. Har även ställt frågan vilka dessa krav är men inte
fått svar. Vilka är mina alternativ?

SVAR:

Hej,

Om du har arbetat i mer än 12 månader hos arbetsgivaren och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så har du företrädesrätt till anställningar där du har tillräckliga kvalifikationer. Om du är medlem i facket så kan du kontakta dem för att få hjälp med din företrädesrätt. Annars kan vi hjälpa dig vidare om du vill gå vidare med ditt ärende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Företräde för högre sysselsättningsgrad; Vad gäller?

Hej

Jag undrar om följande är korrekt av min chef:

Jag anställdes på deltid för två år sedan i augusti. Ca 4-5 månader efter mig anställdes en annan person på heltid. Jag blev aldrig tillfrågad om jag var intresserad av någon heltid innan denne andra person efter mig anställdes. Nu har min chef sagt till mig att jag kan vara aktuell för en heltid, samtidigt som en extra anställd som anställdes före mig också säger sig vara intresserad av en heltid.

Vad gäller, finns någon turordning för att ”ta upp anställda på heltid” och i så fall vad gäller? Har jag rätt att få en heltid p.g.a. att jag ”hoppats över” tidigare. Har den extra anställda rätt att få en heltid före mig, jag som jobbar deltid?

 

 

Hej!

Arbetstagare som har en deltidstjänst kan ha förtur till tjänst med högre sysselsättningsgrad inom den verksamhet där arbetstagaren arbetar. För att detta ska vara aktuellt ska arbetstagaren dels, som du skriver, ha uttryckt önskemål om högre sysselsättningsgrad, samt inneha de kvalifikationer som tjänsten kräver. En annan faktor kan vara att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska bli  tillgodosett då en deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.

En deltidsanställd med rätt till högre sysselsättningsgrad kan ha förtur framför de med återanställningsrätt. Däremot kan en person med omplaceringsrätt gå före en deltidsanställd som önskar högre sysselsättningsgrad.

Finns det fler anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så bestäms turordningen utifrån sammantagen arbetstid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren med längst arbetstid har då förtur framför övriga. Har arbetstagarna samma anställningstid, är ålder det avgörande och äldst har förtur.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren