Tag Archives: företagsbil

Självrisk för anställda med företagsbil?

Hej,
Jag har en fråga.

Jag och min man driver ett litet städbolag och utför tjänster till privatkunder
och företag. vi har all material i företagsbilen som anställda har tillgång till
under arbetstid. Vi har pratat om att införa att anställa ska debiteras
självrisken vid vagnskada som är 3000 kr, om denne självklart orsakar skadan,
resterande belopp ( momsbeloppet) står företaget för. Även ansvarssjälvrisken
på Max 3000 vid eventuell ersättning av försäkringsbolaget. Annars betalar vi
20% av pbb upp till 10 000 000kr.

Finns det någon lag som säger att vi absolut inte får göra detta eller kan vi
avtala självrisken med våra anställda??

Vi är inte anslutna till något kollektivavtal.

Svar:
Hej,
Skadeståndslagen säger att den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta sakskada som arbetsagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, så kallad vårdslöshet. Enligt 4 kap 1 § Skadeståndslagen ansvarar arbetstagare för skada han vållar i tjänsten endast om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl innebär en hög tröskel och hänsyn tas till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter.

Skadeståndslagen är dock inte direkt tillämplig i de fall annat avtalats. Det innebär att ett arbetsgivare kan avtala med dess anställda om att självrisk skall utgå vid skada vållad av dess anställda. Eftersom avtalsfrihet råder kan i princip valfritt belopp bestämmas. Ett oskäligt högt belopp kan dock i en eventuell process inför domstol komma att jämkas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren