Tag Archives: förändring av schema

Vägra nytt schema?

Jag jobbar som personlig assistent för X kommun och vi har ett dilemma angående min arbetsplatsschema.
Vi är 6 assistenter och 5 av oss känner att vi måste ändra schemat då det tär på oss pga för många helger i rad osv.  DÅ har vi problemet att en av kollegorna ”vägrar” ändra sitt schema. Jag undrar om detta är möjligt att vägra ändra sitt schema om vi är 5 andra som känner att vi måste ändra schemat och chefen står bakom oss?

SVAR:
Din chef har ansvaret för och rätten att ”leda och fördela arbetet”. Så om hen anser att schemat ska ändras, och ni övriga också tycker det är en vettig idé så råder det ingen tvekan om att din kollega måste anpassa sig till det nya schemat. Om kollegan inte vill detta kan hen bli varnad och till slut uppsagd pga arbetsvägran. Som arbetstagare har man inte möjlighet att själv fullt ut bestämma sitt schema, utan det ligger på arbetsgivaren. Det nya schemat ska meddelas i god tid, absolut senast två veckor i förväg.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Hur får arbetsgivaren ändra i mitt schema?

Hej.

Jag är anställd (allmän visstidsanställning) fram till 20150524. Jag står som timanställd enligt schema. Jag har då tre fasta schema dagar men nu när de har fått en ny fastanställd har de utan förvarning gett 2 av mina tider till henne. Får de lov att göra så innan kontraktet är slut eller får man inte kalla fall en viss ”uppsägningstid” på sig för dessa 2 dagarna?

Svar:

Hej!
Dina rättigheter i denna situation är att du ska få ut ditt schema två veckor i förväg enligt Arbetstidslagen. Arbetsgivaren har rätt till att ändra i ditt schema, men de måste alltså göra det två veckor i förväg. Då du är anställd i allmän visstidsanställning som timanställd tolkar jag det som att du därmed inte har ett visst antal timmar garanterade i månaden? Vilket i så fall gör att din arbetsgivare har rätt att ge dina pass till henne så länge de inte ändrar ditt schema mindre än två veckor innan.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Ändring av arbetstidsschemat

Är visstidsanställd på ett bemanningsföretag. Undrar om inbokade pass enligt överenskommelse kan ändras till kortare arbetstid under dagen? Vilket innebär förlorad lön. En fråga som många av oss som arbetar undrar över.

Hej!

Enligt Arbetstidslagen har du rätt till att två veckor i förväg få reda på ditt arbetstidsschema. Det som jag även kan se i detta fall är att ett avtal gjorts kring en viss arbetstid, och har två parter ingått ett avtal med varandra så går det emot avtalslagen att bryta detta. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen finns det dock en möjlighet att denna typ av förändringar av arbetstidsschemat får förekomma.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Sjuklön

Hej ! Jag har varit allmän visstidsanställd i 1,5 år nu , jag blev sjuk och inlagd på sjukhus en vecka först det fick jag sjukpenning av jobbet eftersom det var första veckan men andra veckan jag var fortsatt sjukskriven och till och med intyg av en läkare så säger min chef att jag inte har rätt till andra veckan penga mässigt för hon har tagit bort mig från mitt schema som om jag haft obetald semester ? Jag har alltid haft samma schema lika lång tid som jag varit anställd. Kan hon bara ta bort mig sådär? Och vägra ge mig sjuklön?

Hej,

Arbetsgivaren har skyldighet att ge dig sjuklön fram till den 7e dagen utan sjukintyg och om ett sjukintyg kan presenteras är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön fram till den 14e dagen för den tid du som arbetstagare skulle ha arbetat. Efter den 14e dagen beslutar Försäkringskassan om sjukpenning med sjukintyget som underlag. En förändring av din förlagda arbetstid skall meddelas dig två veckor före ändringen träder i kraft enligt arbetstidslagen 12 §, så nej, din arbetsgivare kan inte plocka bort dig från ett fastställt schema utan att meddelat dig. Hon kan heller inte vägra ge dig sjuklön då detta är en skyldighet enligt sjuklönelagen 8 §.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren