Etikettarkiv: föräldraledighetslagen

Föräldraledighet

Hej
Gällande föräldraledighet
Hur många gånger under kalender år jan -dec måste arbetsgivare godkänna FL.
Vad som gäller enl lag

SVAR

Arbetsgivaren godkänner inte föräldraledighet utan det räcker att man meddelar att man ska vara det minst två månader innan man tänkte vara det, se § 13 Föräldraledighetslagen. Man har rätt enligt lag att vara föräldraledig därför är det inget som arbetsgivaren ska bevilja eftersom det ändå inte är något de kan neka dig till.

I Föräldraledighetslagen står det dock att du får vara föräldraledig i max tre omgångar, se § 10 Föräldraledighetslagen.

10 § Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.
Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet för föräldrautbildning m.m. enligt 12 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1263).

13 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller 7 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Hälsningar,

Daniela

Måste jag jobba kvällar och helger när jag har ett barn på 6 månader?

Hej

Jag och min sambo har fått en liten kille som börjar på dagis om 6 månader. I nuläget så jobbar jag mån-fre utan kvällar och helger. Men efter sommaren så har jag fått reda på att jag måste börja jobba kvällar och helger i mitt nya schema. Problem är att när sambon börjar jobba igen efter sin mamma ledighet så jobbar hon också kvällar och helger.
Hur löser man detta som tex hämtning från dagis och allt annat som tillkommer med en liten kille. Finns inte någon möjlighet att både hon och jag ska jobba kväll/helg. Har talat med min arbetsgivare om detta men utan resultat. I nuläget så blir någon av oss tvungen att säga upp sig ifrån sitt jobb bara för att klara av ett ”vanligt” privat liv.

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder. Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Ni har också möjlighet att vara helt lediga från arbetet från det att barnet fyllt 18 månader, enligt lag.

Det kan också finnas andra bestämmelser i kollektivavtal så skulle råda er att se över dessa först. Om ni behöver mer stöd och hjälp kan ni kontakta facket, om ni är medlemmar. Ni kan också återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Rätt till arbetstidsförkortning?

Hej!

Jag undrar om jag har rätt till arbetstidsförkortning på mitt arbete med anledning att arbetsgivaren helt plötsligt ändrat mina arbetstider. Jag får nämligen inte ihop mitt privatliv med barn som ska skjutsas till olika aktiviteter olika dagar i veckan. Är inte ute efter ersättning från Försäkringskassan utan kunna sluta en timme tidigare om dagarna. Jag har två biologiska barn, 12 och 13 år samt två bonusbarn på 8 och 11 år.

Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. Det kan finnas andra bestämmelser i giltigt kollektivavtal som gör att dessa bestämmelser ovan inte gäller på din arbetsplats. Det kan därför vara klokt att se över detta avtal. I annat fall kan du också försöka komma överens med din arbetsgivare om dina arbetstider t.ex. att du får börja en eller två timmar tidigare för att få möjlighet att sluta tidigare.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Återgång till arbete under föräldraledighet, hur funkar det?

Jag är just nu föräldraledig från mitt jobb men hade tänkt komma tillbaks och arbeta lite grann under en period.  Min fråga är om arbetsgivaren kan neka mig detta? Jag vet att man ska meddela detta två månader i förväg. Jag vill jobba varannan helg och var annan fredag som jag är schemalagd på.  Arbetsgivaren och mitt fack säger att jag har rätt till mina timmar men inte att jag kan välja specifika dagar ur mitt schema. Men om jag nu har ”rätt till mina timmar” och då endast kan jobba dessa dagar så borde det väl inte vara något problem, eller? Jag avslutar min hela föräldraledighet och går på delföräldraledighet istället och väljer då ut dom dagar jag vill jobba eller vara ledig på, hur man nu väljer att se det, eller är jag fel ute? Hur lite behöver man minst jobba i veckan eller månaden när man är delföräldraledig?  Kan även tillägga att det finns en vikarie på mitt schema nu och därför verkar dom inte vilja vara tillmötesgående då det betyder att jag skulle ”putta” bort denna från vissa tider från mitt schema. Får ingen större hjälp av mitt fackförbund heller. 
Tacksam för svar så fort som möjligt!

Hej!

I enlighet med föräldraledighetslagen har du rätt att avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

”15 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.”

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det finnas avvikelser från lagen som justerar dina rättigheter. Jag rekommenderar dig därför att i samråd med din chef komma överens om förläggning av arbetet. Du har rätt till en hel, halv, tre fjärdedelars, en fjärdedel respektive en åttondels ledighet med föräldrapenning.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Gå ner i arbetstid på grund av sjukt barn?

Hej,
Vi har en son som är 12 år med aspberger, adhd samt trots. Min man har gått ner och arbetar 80 %. Jag undrar nu om mina möjligheter att gå ner i arbetstid även jag? Arbetar idag 100 %. Vi behöver ha det extra stödet till vår son för att få vår vardag att fungera. Har arbetsgivaren rätt att neka mig att gå ner i arbetstid? Kan de sätta gränser för vilka tider jag måste jobba?

Svar:

Hej!

Dina rättigheter till att vara tjänstledig och att gå ner i tid är begränsade till att studera och för att vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen gäller endast fram tills barnet fyllt 8 år, vilket inte går att tillämpa i det här fallet. Det innebär alltså att det är upp till arbetsgivarens goda vilja att godkänna om du går ner i tjänst.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Får en vikarie vara föräldraledig?

Om man jobbar som vikarie i ett företag sedan ett tag tillbaka, ca:1 år, har man då rätt att ta ut Föräldraledigt trots att man inte är tillsvidareanställd? Kan arbetsgivaren neka till Föräldraledighet med motiveringen att man inte är fast anställd?

SVAR:
Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn. Detta står i Föräldraledighetslagen § 1.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätten till föräldraledighet

Hej,
jag och min sambo skall vara föräldralediga 50% var. Min sambo sade detta till sin arbetsgivare för ca. 6 månader sedan. Hon sade redan att hon behövde jobba 3 dagar på raken. Just nu även om hon sade detta så fick hon ett helt galet schema. Allt detta för att vikarier skall jobba. Sedan är hon tandhygienist vilket innebär att hon kan också assistera. Arbetsgivaren sade till henne ”Jag är arbetsgivare och jag bestämmer. Du fick 20 tim, det är tillräckligt”. Min sambo berättade att enligt lagen så har hon rätt att bestämma vilka dagar hon kan jobba om man inte kan komma överens. Arbetsgivare sade att ”lagen kan inte stämma”. Min sambo har en 100% anställning och skall vara 50% föräldraledig med ersättning. Det gällde 5 timmar som arbetsgivaren skall ändra inte mer. Hon kan leva med resten av schema även om det är helt galet.

Vad jag förstår så har hon rätten på sin sida, vad kan hon göra?

Svar:
Hej,
I 7 § Föräldraledighetslag finns reglerat att en förälder har rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta, eller som är äldre än så men som inte har avslutat sitt första skolår. Det finns alltså inget lagligt stöd att vara ledig 50 procent (beroende på hur gammalt barnet är, du som har ett barn som är under 18 månader har rätt att vara helt ledig från ditt arbete.).

Föräldraledighetslagen omfattar alla arbetstagare som är föräldrar. I samma lag står även att då arbetstid ska förkortas, så ska den förläggas utspridd över veckans dagar eller viss/vissa av arbetsveckans dagar. Genom kollektivavtal får förläggning av ledighet frångå lagen, så om din sambos arbetsplats lyder under sådant bör hon undersöka det.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall tillsammans komma överens om hur föräldraledigheten skall förläggas. Kan en överenskommelse inte komma till stånd skall föräldraledigheten förläggas på det sätt som arbetstagaren vill, förutsatt att verksamheten kan fortgå utan någon påtaglig störning. Vad som är en ”påtaglig störning” varierar från företag till företag. Ett stort företag är ofta mer flexibelt och inte lika beroende av enskilda arbetstagare som ett litet företag. Det är upp till arbetsgivaren att bevisa att förläggningen av föräldraledighet medför en påtaglig störning i verksamheten. Det är rimligt att anta att arbetstagares önskemål om ledighet i fler fall medför en påtaglig störning hos arbetsgivare som endast har ett fåtal anställda.

Syftet med Föräldraledighetslagen är att göra det lättare för småbarnsföräldrar att kombinera familjen och arbetet. Detta bygger bland annat på att arbetsgivaren är tillmötesgående och ställer upp på arbetstagarens önskemål. Arbetsgivaren kan inte kräva att verksamheten ska se likadan ut under föräldraledigheten, vissa störningar måste accepteras.

Om din sambo är fackligt ansluten ska hon i första hand vända dig till dem för stöd. Om din sambo inte är fackligt ansluten och inte får gehör från arbetsgivaren utifrån ovanstående är ni välkomna att återkomma till oss. Återkom då med kontaktuppgifter där vi kan nå er.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterlönegrundande frånvaro med flera barn?

Hej,

Jag har varit anställd sen 2005-09 och föräldraledig sen 2008-06. Har fått fyra
barn under tiden. Har sagt mig upp då jag kommer att byta arbetsgivare och undrar
nu att:

a) har jag tjänat semesterdagar under föräldraledigheten?
b) om jag, hur mycket? Jag vet att under de första 120 dagarna av en
föräldraledighet tjänar man in semester som vanligt. Men hur räknar man dom 120
dagar i mitt fall? Är det 120 dagar en gång eller 120 dagar fyra gånger? Jag har
inte jobbat hos arbetsgivaren mellan barnen.
c) om jag har tjänat semesterdagar, så kan jag få dom betalt till mig även om
jag har sagt mig upp innan under föräldraledigheten?

Med vänliga hälsningar

Hej

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen enligt 17 a § semesterlag.

a. Ledighet enligt 8 § föräldraledighetslagen gäller om frånvaro under intjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar. Dvs de 120 första dagarna av din föräldraledighet är semestergrundande. Eftersom du har flera barn bör alltså de 12o första dagarna av din föräldraledighet för varje barn innebära att de är  semestergrundande.

b. Semesterlönegrundande ledighet kan högst fås för 120 dagar varje intjänade år och detta innebär att har du normalt 25 dagars semestern per år får du ut högst 9 betalda semesterdagar per år, om inte barnen är födda samma år.

c. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren senast en månad efter anställningens upphörande.

Som jag också förstår det kan du dock inte sträcka ut den semesterlönegrundande ledigheten för ett barn under flera år.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Föräldraledighet och återgång i arbete

Hej! Är föräldraledig till min 9 månaders son. Nu har jag tänkt att börja jobba 2 dagar i veckan nu i juli. Har en 75% tjänst, och har frågat min arbetsgivare om det är ok. Hans svar blev nej eftersom sommarschemat redan var klart. Kan han neka mig att arbeta om jag vill börja jobba om en månad? Det finns ej kollektivavtal på mitt arbete. Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Enligt föräldraledighetslagen så har du rätt att återgå till arbetet. Om du planerat vara föräldraledig en längre tid än de 9 månaderna som du varit föräldraledig så har din arbetsgivare rätt att skjuta på din återgång till arbetet med högst en månad efter det att arbetsgivaren fick information om att du ville återgå till arbetet. Din arbetsgivare kan alltså inte neka dig att återgå till arbetet om en månad. Du har regleringen i 15 § i föräldraledighetslagen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rättigheter som föräldraledig?

Hej,
Jag är utbildad lärare som till hösten kommer att arbeta i förskoleklass.
Naiv som jag var trodde jag att de skulle ta hänsyn till att jag var ensamstående
mamma när de gjorde schema inför hösten. Till saken hör den att under de 2 år
som lärare gått ner till förskoleklass har tiderna varit ungefär 8-16 mån till
fredag. Ny visar det säg att jag kommer få ett helt andra tider, senare tider så
min dotter kommer få gå långa dagar på fritids. Kan jag ta ut 1/8
föräldraledighet 1-2 gånger i veckan för att på så sätt förkorta min dotters
tid på fritids? Jag har ca 60 lägstanivå dagar att ta ut. Min dotter är nu 7 år
och fyller 8 år i maj.
Tack på förhand

Svar:
Hej,
I 7 § Föräldraledighetslag finns reglerat att en förälder har rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta, eller som är äldre än så men som inte har avslutat sitt första skolår. Denna lag omfattar alla arbetstagare som är föräldrar. I samma lag står även att då arbetstid ska förkortas, så ska den förläggas utspridd över veckans dagar eller viss/vissa av arbetsveckans dagar. Genom kollektivavtal får förläggning av ledighet frångå lagen, så om din arbetsplats lyder under sådant bör du undersöka det.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall tillsammans komma överens om hur föräldraledigheten skall förläggas. Kan en överenskommelse inte komma till stånd skall föräldraledigheten förläggas på det sätt som arbetstagaren vill, förutsatt att verksamheten kan fortgå utan någon påtaglig störning. Vad som är en ”påtaglig störning” varierar från företag till företag. Ett stort företag är ofta mer flexibelt och inte lika beroende av enskilda arbetstagare som ett litet företag. Det är upp till arbetsgivaren att bevisa att förläggningen av föräldraledighet medför en påtaglig störning i verksamheten. Det är rimligt att anta att arbetstagares önskemål om ledighet i fler fall medför en påtaglig störning hos arbetsgivare som endast har ett fåtal anställda.

Syftet med föräldraledighetslagen är att göra det lättare för småbarnsföräldrar att kombinera familjen och arbetet. Detta bygger bland annat på att arbetsgivaren är tillmötesgående och ställer upp på arbetstagarens önskemål. Arbetsgivaren kan inte kräva att verksamheten ska se likadan ut under föräldraledigheten, vissa störningar måste accepteras.

Om du är fackligt ansluten ska du i första hand vända dig till dem för stöd. Annars är du välkommen att återkomma till oss.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren