Tag Archives: föräldraledighetslag

Rätt till samma tjänst efter föräldraledighet?

Hej!

Mitt företag har kollektivavtal med unionen och där har jag läst mig till att man har rätt att få sin tjänst tillbaka när man varit mammaledig. Jag kommer ha en väldigt lång ledighet då mitt barn har varit svårt sjukt och därför vill jag jobba två dagar i veckan under tiden. Min fråga är ifall jag har rätt till min gamla tjänst de två dagarna? De har föreslagit att jag ska jobba med projekt vilket jag gjorde för två år sen och efter det har jag bytt tjänst till en helt annat, vilket gör att tjänsten de erbjuder inte är likställ med den tjänsten jag hade innan jag blev ledig. Kan jag kräva att få min ordinarie tjänst? Jag kan även tillägga att det går att dela upp min tjänst och personen som har den har alldeles för hög arbetsbörda i nuläget.

Tack på förhand!

Hej,

Förutsatt att din tjänst finns kvar och inte en omorganisation har gjort att den förändrats har du rätt att få tillbaka den efter din föräldraledighet. Enligt Föräldraledighetslagen är det är inte tillåtet för arbetsgivaren att omplacera dig bara för att du är eller har varit föräldraledig. Omplacering mot din vilja är ett missgynnande i lagens mening. Arbetsgivaren får alltså inte omplacera dig, i vart fall inte om dina gamla arbetsuppgifter fortfarande finns kvar i företaget. Om du anser dig missgynnad på grund av din föräldraledighet, ligger det på arbetsgivaren att bevisa motsatsen, dvs att den tjänst du erbjuds har samma status och ställer samma krav etc som den tidigare.

Du bör naturligtvis påtala detta för arbetsgivaren och försöka komma till en lösning. Du bör även undersöka vilka skrivningar som finns i kollektivavtalet. Om du vill ha ytterligare stöd/förhandlingshjälp av oss är du välkommen att kontakta oss igen.

Hälsningar Helén Magnusson
Arbetsrättsjouren

Anmäla föräldraledighet

Hej!
Om man har ett 6-månaders kontrakt och är förälder har man rätt att gå ned i arbetstid? Arbetsgivaren hävdar att man måste söka 3 månader i förväg, att det alltså inte går att få nu innan kontraktet löper ut. Jag antar min andra fråga är om man får ställa dessa krav/begränsningar på arbetstagaren?

Svar:
Hej,
Du behöver ansöka om föräldraledighet från din arbetsgivare senast två månader före beräknad ledighet, eller om det inte går, så snart som möjligt. I samband med anmälan ska du ange hur lång tid du planerar att vara föräldraledig. Är du anställd inom kommun eller landsting behöver du ansöka om ledighet tre månader i förväg. Det kan även finnas skrivningar i ev. kollektivavtal på din arbetsplats kring föräldraledighet. I övrigt regleras skyldigheter och rättigheter i Föräldraledighetslagen. Du hittar även en hel del svar på vår blogg.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Schema vid föräldraledighet

Hej,

Jag är anställd 75% sedan 8 år tillbaka på ett stort företag med kollektivavtal. Jag har min dotter på 3 år varannan vecka sedan ett år tillbaka. Jag har haft specialschema sedan dess så jag ska kunna hämta/lämna på förskolan denna vecka. Nu tänker min arbetsgivare ta bort detta schema och införa det gamla schemat, alltså kvällar och tidiga mornar. Det fungerar ej när man är ensamstående då förskolan ej har sådana öppettider. Får dom enligt lag göra så? Och om dom får igenom detta, ska det gälla alla som har special schema pga barn varannan vecka?

Svar:

Hej!

Du har enligt Föräldraldighetslagen § 7 rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel då barnet ännu inte fyllt 8 år. Enligt § 12 samma lag får ledigheten spridas över arbetsveckans alla dagar eller till viss/vissa av arbetsveckansdagar. Enligt § 14 ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren kring arbetstidens förläggning, lagen säger följande:

”Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).”

Likt lagen säger så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om ledighet inte kunnat träffas enligt arbetstagarens önskemål. Är du missnöjd med förläggningen av arbetstiden råder jag alltså dig till att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Rättigheter vid föräldraledighet och uppsägning

Hej,
Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Jag anställdes 2012-02-01 och har ett anställningsavtal på 100%=heltid. (När jag anställdes hos dem ville jag ha ett anställningsavtal på 100% eftersom jag inte visste hur jag ville jobba framöver när min dotter var lite äldre.) Jag var föräldrarledig också när jag började hos dem så jobbade jag bara 50 % fram till 2012-12-31. Från 2013-01-01 har jag jobbat 75% (då min dotter är under 8 år.) Jag har en uppsägningstid på 3 månader och min fråga är om jag kan hänvisa till föräldraledighetslagen och be att få komma tillbaka på 100% mina sista två månader då det skulle påverka min a-kassa positivt. Om jag har tolkat det rätt så har jag rätt att senast 1 månad efter jag har underrättat min arbetsgivare gå upp till 100% tjänst enligt mitt anställningsavtal.

Gäller detta även under en uppsägningstid? Och trots att jag aldrig faktiskt har jobbat 100% hos dem. Det är väl ändå anställningsavtalet som styr?? Jag har redan underrättat min arbetsgivare om detta och han skulle kolla upp det och återkomma med besked till mig.

Tacksam för hur ni ser på detta och ser fram emot ert svar.

Svar:
Hej,
jag håller med dig att det är anställningsavtalet som styr och du har då rätt att gå upp till 100 %. Precis som du skriver är det med stöd av Föräldraledighetslagen du gått ner i tid. Vill du gå upp i tid igen ska du meddela arbetsgivaren detta och i lagens 15:e § står följande:
En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.

I det fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Jag hoppas att din arbetsgivare kommer fram till samma sak som vi och att det inte uppstår några problem. Skulle det göra det är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Kan jag tacka nej till schemalagt pass?

Hej, jobbar på ett företag där vi har långa nattpass bla 22-07, har varit ledig 1 helg under 4 veckor. Nu undrar jag, har jag rätt och säga att jag vill inte jobba 1 pass pga personliga skäl? Eller är jag tvingad eftersom det är så det schemalagt mig ?

SVAR:
Svaret är delvis beroende på vilken anställningsform du har. Men om du skulle ha förhinder att ta ett av dina pass så ska du meddela detta i god tid, dvs helt enkelt ansöka om ledighet den dagen.
Om du anser att ditt schema med många natt- och helgpass är för tungt så bör du ta upp detta med din chef och se om det går att göra något åt på längre sikt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal

Hej,

Jag har varit fast/heltidsanställd hos ett företag sedan 2007. Jag har arbetat för internationella team i runtom i världen, alltid under lokalt kontrakt (anställningsavtalen har tecknats med den lokala enheten i respektive land). Nu ska jag flytta tillbaka till Sverige på egen begäran och kommer byta mitt tyska avtal mot ett svenskt. Jag behåller samma jobb och position, på samma team med samma chef. Nu säger HR att de måste inkludera två månaders provanställning samt att startdatum för detta avtal (2014) kommer att gälla som officiell anställningsstart och inte 2007.

Jag tänker försöka förhandla bort provanställningen, är det något mer jag bör se upp med? Kan jag komma att behandlas som nyanställd i fler aspekter, t.ex. Vad gäller semester, uppsägningstid eller föräldraledighet (om det skulle bli aktuellt)?

Hej,

Om ärendet ifråga berör en koncern med filialer runt om i världen och dina anställningsavtal har tecknats med lokal arbetsgivare skulle jag säga att det tyvärr är ofrånkomligt med ett nytt anställningsavtal. Jag anser definitivt att du ska förhandla bort provanställningen, denna är obefogad i det hänseende att de redan vet vem du är och vad du har presterat. Vad gäller de övriga aspekterna så kommer du att räknas som en nyanställd dvs. gällande regler i semesterlagen, lagen om anställningsskydd samt föräldraledighetslagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Beordrad övertid vid beviljad föräldraledighet?

Min fru arbetar på Stockholms Stads Parkerings AB och är beviljad föräldraledighet på 11% per dag med avdrag på lönen då hon hämtar vår son på dagis. Min fråga är om arbetsgivaren har rätt att beordra henne att arbeta övertid trots beviljad föräldraledighet? Ska beordrad övertid vara skriftlig?

Hej!
En arbetsgivare har rätt att beordra anställda att arbeta övertid vad gäller kvällar och helger. Om det uppstår akut behov i verksamheten, så kan en sådan beordran vara rimlig samma dag som arbetet skall utföras. Om du har gått ner i sysselsättningsgrad, med stöd av föräldraledighetslagen, är du skyddad mot beordrad övertid om du inte vill. Din tjänstledighet är ju beviljad och du har rätt att gå hem i tid.

Det är alltid en god idé att kontakta eventuella fackförbund då de kan hjälpa till mer specifikt i ärendet, tolka eventuella regler i kollektivavtal etc.

Hör gärna av dig vid fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren