Tag Archives: föräldraledighet

Neka föräldraledighet

Hej,
Jag har blivit nekad min föräldraledighet av företaget under semestermånaderna trots att jag ansökte i december. Mitt fack säger att mina chefer inte kan neka. Vad gäller egentligen här?

Svar: Föräldraledighetslagens 14 § säger att om du och din arbetsgivare inte kommer överens så ska föräldraledighet förläggas som du vill ha det om det inte medför en påtaglig störning för verksamheten. Arbetsgivaren kan dock inte nu veta att det kommer vara en påtaglig störning i sommar och därför ska arbetsgivaren inte kunna neka dig din ledighet med det argumentet. Paragrafen fortsätter säga att om arbetsgivaren inte tänkt lägga föräldraledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål så ska både arbetstagaren och facket underrättas. I det fallet kan det bli förhandling där facket kan mena på just att din ledighet inte är en påtaglig störning och att ledigheten ska läggas ut.

Alltså, din arbetsgivare ska inte kunna neka dig föräldraledighet när du ansökt om den så tidigt som du gjort. Gör de det i alla fall så bör du ta hjälp av facket att gå till förhandling för att få igenom din ledighet som du har rätt till enligt lag.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren neka min semester i anslutning med föräldraledighet?

Hej,
Min chef bad oss arbetstagare att maila hur vi vill lägga våran semester. Jag maila in min semester med en gång. Veckan efter när jag var sjukskriven så besluta min arbetsgrupp tillsammans med chefen att skjuta fram semestern en vecka framåt. Det innebär att v.29 och framåt som jag hade tänk att ta ut min semester hamnar i slutet av första perioden och sedan in på den andra perioden. Jag la därför in föräldraledigt v.29 och tre veckor semester på sena perioden v.30-32. Detta innebär att jag la min semester inom den sena periodens ramar. Men har gått in i den fösta perioden men en vecka föräldraledigt. Men chef maila mig och bad mig att inte lägga in föräldraledigt utan hålla mig inom rätt tidsram eftersom hon har svårt att få in vikarie. Sedan skrev hon att föräldraledigheten kan hon inte neka mig eftersom jag söker innan 3 månader och att det är andra gång detta året som jag söker föräldraledigt. Men hon säger att hon inte behöver bevilja min semester i anslutning till föräldraledighet. Kan hon göra så?

Svar: Din chef kan be dig att inte lägga ut föräldraledighet men i och med att du ansöker om den mer än tre månader innan kan inte arbetsgivaren göra något år det. Enligt lag har du rätt att ta ut föräldraledighet i tre perioder under ett år så jag kan tänka mig att det är information arbetsgivaren vill ge till dig så du är medveten om att du endast kan ansöka om en period till detta år.

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens önskemål om förläggning av semester. Däremot säger semesterlagens 11 § att om det inte går att komma överens så är det arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas. Ställer det till problem för arbetsgivaren att få in vikarier under sommaren har arbetsgivaren rätt att inte bevilja din tänka semester. Du har däremot ändå rätt till 4 veckors semesterledighet under juni till augusti om inget annat har avtalats.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid som löper under föräldraledigheten

Hej!
Jag har lite drygt 3 månader kvar som föräldraledig och har varit på en arbetsintervju hos ett nytt företag. Om jag får tjänsten har jag angett att jag kan börja januari 2018.

Frågan är om jag har rätt till fortsatt föräldraledighet under uppsägningsperioden? Eller behöver jag gå in och jobba i höst, alternativt inte kunna sluta förrän i april?
Vill gärna ha klart för mig innan jag kommer i situation att tacka ja till den nya tjänsten.

Mvh Sofia

SVAR
Om du själv säger upp dig så börjar vanligen din uppsägningstid löpa direkt. Du kan fortsätta att vara föräldraledig så länge du har dagar kvar hos Försäkringskassan, så du behöver inte gå in och jobba under hösten. Detta förutsatt att du sedan tidigare meddelat arbetsgivaren att du har för avsikt att vara föräldraledig alltså.

Om du däremot skulle bli uppsagd av din arbetgivare, så börjar uppsägningstiden löpa när du är tillbaka på arbetet, eller skulle ha varit det enligt plan.
Hälsningar Camilla Ländin

Spara semester vid föräldraledighet

Hej,

Vi har intjänade semester år. En person har arbetat hela intjänade året så under semesteråret får personen 25 dagar men är föräldraledig och tar inte ut semester. Jag undrar om hon som föräldraledig får lov att spara mer dagar än 5/per år eller om personen då får ut överskridande dagar i pengar.

SVAR

Man kan dessvärre inte spara fler än 5 semesterdagar/år trots att man är föräldraledig enligt Semesterlagen men man kan däremot få ut dem i pengar istället. Vissa arbetsgivare kan dock gå med på det så prata med dem först.

Man kan också välja att ta ut semestern under föräldraledigheten men då måste föräldraledigheten avbrytas under den tiden du har semester.

Hälsningar,

Daniela Alm

Diskriminering vid föräldraledighet

Hej

Jobbat på samma företag sen 2003 och har jobbat mig ”uppåt” kom ut en tjänst som jag haft i ett halvår och även jobbat med tidigare.
Sökte tjänsten men ska gå hem på föräldraledig nu efter nyår.
De ger tjänsten till en annan men påpekar att det borde ju vara jag som skulle få tjänsten.
Klassas detta som diskriminering?

SVAR

En arbetsgivare får inte lov att inte ge dig en tjänst p.g.a. att du ska gå på föräldraledighet, det är diskriminering som du säger. Däremot så kan det vara svårt att bevisa att det är så för oftast är sådana samtal muntliga och det blir att man står ord mot ord.

Behöver du ytterligare hjälp så är det bäst att kontakta facket så kan de hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jag går på tidsbestämt vikariat med chans till förlängning, nu är jag gravid. Får arbetsgivaren ge mig sparken?

Fråga: Går nu på ett mamma-vik som löper ut i februari alternativt mars nästa år. Med chans till förlängning. Plussade för bara några dagar sedan och är beräknad att få barn i april -16. Efter mitt vikariat går jag få över på provanställning då? Får dom sparka mig pga graviditeten?

Svar: De får inte sparka dig på grund av graviditeten, det är ett brott mot flera lagar. Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen föreskriver att arbetsgivare inte får diskriminera föräldrar som ska gå på föräldraledighet.

Men du har ett tillfälligt vikariat, vilket jag förmodar inte har varat längre än två år (ofta är föräldraledigheten ca 1,5 år och delas ibland mellan föräldrarna), och du är då antagligen inte inlasad, d.v.s. har rätt till tillsvidareanställning om du inte har arbetat under allmän visstidsanställning i mer än 2 av 5 år. Du är alltså tidsbegränsat anställd på vikariatet. Detta ger att arbetsgivaren inte har någon skyldighet överhuvudtaget att erbjuda dig en ny tjänst efter utgångsdatumet på ditt nuvarande vikariat oavsett grund. När kontraktet tar slut, tar era förpliktelser mot varandra slut, såvida inte denna ”chans till förlängning” bestäms innan detta datum.

Så: arbetsgivaren har inte en skyldighet att erbjuda dig mer arbete än ni skrivit kontrakt på (d.v.s. fram till februari eller mars nästa år). Arbetsgivaren ”sparkar” heller inte dig eller säger upp dig, eftersom kontraktet helt enkelt löper ut. Det är möjligt att arbetsgivaren ser värdet i att behålla dig och väljer att anställa dig igen, men då är det på ett nytt kontrakt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Jag blev uppsagd under mammaledigheten men ska snart föda igen, kan jag förlänga föräldraledigheten och på så sätt skjuta fram uppsägningstiden?

Fråga: Jag har jobbat på lager och transport inom tryckeribranschen. Nu har det blivit så att på grund av arbetsbris har jag och många andra blivit varslade.
Då jag blev meddelad om min uppsägning (chefen kom hem till mig för att berätta) har jag varit på mammaledighet, och eftersom jag skulle komma tillbaka från min mammaledighet i september så börjar inte min uppsägningstid löpa förrän dess.
Jag har enligt lag uppsägningstid på två månader under vilka jag skulle bli arbetsbefriad.
(Har ingen papper på det, och chefen även han har bytt arbetsplats)

Men nu när det börjar bli dags att gå tillbaka till jobbet så undrar jag lite hur det ser ut för mig då jag har blivit gravid igen under min mammaledighet och är beräknad att föda nu i september, innan min uppsägningstid hinner löpa ut.
Så min fråga nu är egentligen, kan jag ”förlänga” mammaledigheten på grund av att jag ska föda så snart? Eller att ”pausa” min uppsägningstid då jag inte kan komma till jobbet eller försätter det att förlöpa?
-Det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Svar: Din uppsägningstid kommer att börja löpa från och med den dag då din nuvarande föräldraledighet tar slut eller skulle ha tagit slut. Det går inte att fördröja uppsägningen genom att få en ny föräldraledighet, detta enligt lagen om anställningsskydd 11 § 3 st:

”Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.”

Detta gäller förutsatt att du inte har ett kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal som anger något annat.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Jag vill säga upp mig – kan jag använda mig av föräldraledigheten som uppsägningstid?

Jag ska säga upp mig och börja köra egen firma istället. Jag har fyra månaders uppsägningstid men vill minska den tiden och är rätt säker på att företaget inte släpper mig. Kan jag begära föräldraledighet om två månader vilket bolaget inte kan neka till enligt lag och därefter säga upp mig för att minska min tid till två månader eller fryser min ledighet inne då?

Svar: Arbetsgivaren får inte neka dig föräldraledighet om du begär om detta två månader innan denna ska tas ut enligt 13-14 §§ Föräldraledighetslagen. Har du själv begärt uppsägning, så löper uppsägningstiden under tiden för din föräldraledighet. Det är endast om arbetsgivaren sagt upp dig p.g.a. arbetsbrist under själva föräldraledigheten som uppsägningstiden börjar löpa efter ledigheten. Detta för att skydda arbetstagaren som är föräldraledig, då detta annars kan leda till diskriminering av föräldralediga, en situation få arbetsgivare önskar att hamna i eftersom denne då kan stämmas vid domstol. Detta är dock inte den situation du sitter i då du på egen begäran sagt upp dig.

Företaget kan inte, så vida det inte finns specialregler skrivna i kollektivavtal eller i ditt och företagets enskilda anställningsavtal hindra dig att ta ut din ledighet, med självklart dras ledigheten från de dagar du har rätt att var ledig utifrån Föräldraledighetslagen, men det är en fråga mellan dig och Försäkringskassan.

Den situation du absolut inte vill hamna i är dock att du begär att få gå på dagen, då du då kan bli skadeståndsskyldig till företaget.

En sak som jag reagerar på är att du skriver att du vill ”köra egen firma istället”. Om denna firma är inom samma område som det du arbetar inom i dag, kan det finnas konkurrensklausuler att ta hänsyn till i ditt anställningsavtal. Var noga med att kolla upp att det du tänkt göra i din egen firma inte kan ses som konkurrerande verksamhet till den du är anställd hos idag.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Ändring av arbetstider

Jag blev uppsagd från min fasta tjänst i januari 2015. Fick först förlängning till februari. Jag gick hemma sen i 1.5 veckor och kom tillbaka till samma arbetsplats. Min nuvarande anställning är visstids (tidsbegränsad) anställning. Min fråga handlar om: Jag har rätt att få veta mina arbetstider 14 dagar innan ifall de ändras? Min chef tror att hen kan ändra de hur som helst (mitt i veckan). Vad gäller för regler? samt jag har barn under 8 år, har jag rätt att gå ned i arbetstid då?

svar:

I arbetstidslagen 12 § står att: Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

Med detta skrivet så ska arbetsgivaren normalt ge besked (utan vid vissa undantag som endast är tillfälliga) om ändring av arbetstider två veckor innan, då jag inte tolkar ordet tillfälligt arbete som visstidsanställning då visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning med start och slutdatum.

Du har rätt att arbeta deltid (75%) enligt föräldraledighetslagen fram tills dess att ditt barn är 8 år. Att gå ner i tid, en bestämd tid/ period för vissa dagar eller timmar, kan du göra så länge det inte är en påtaglig störning för arbetet.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

 

Semesterdagar under föräldraledighet

För ett par år sedan tog jag ut alla mina kvarvarande dagar med föräldrapenning i stället för semester. Jag fick spara mina semesterdagar till året därpå. Men när jag skulle ta ut semester året därpå så räknade de av semesterdagar för den tid jag hade tagit ut föräldraledighet, så jag fick bara 22 semesterdagar i stället för 25. Är det korrekt gjort?

SVAR:
Det låter som att din arbetsgivare har gjort rätt. När du är föräldraledig så tjänar du inte in full semester, och det kan därför vara rimligt att du får 22 semesterdagar istället för 25 i år.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren