Etikettarkiv: flextid

Var regleras flextid?

Hej!
Vår arbetsgivare har helt plötsligt börjat införa restriktioner angående flexen som vi inte haft tidigare. Vi måste nu stämpla in och ut vid lunch samt alltid stämpla in efter vi bytt om på morgonen och innan vi bytt om på em. Detta blir lite knepigt här eftersom inte alla arbetstagare använder arbetskläder och då vi ibland utför arbetsuppgifter i anslutning till lunchen samt ibland pratar jobb på lunchen. Chefen hänvisar till ”Flextidslagen”. Vad är det för en lag? Jag kan inte hitta någon info om den.

Svar:

Hej!

Flextid är inte reglerat i svensk lag. Däremot kan flex regleras i kollektivavtal eller enskilda avtal. När din chef hänvisar till flextidslagen antar jag att chefen menar det som är reglerat i kollektivavtalet. Att chefen nu börjat införa restriktioner kan bero på att företaget kanske har infört en ny policy kring hur flextid ska hanteras. Jag rekommenderar dig att se om det finns ett kollektivavtal och vilka bestämmelser angående flextid som finns reglerat i det. Kontakta facket så kan de hjälpa er med situationen och vad som står i kollektivavtalet.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller vid flextid?

Hej!
På vår arbetsplats har vi en arbetsbelastning som går upp och ner. Ibland är det tokmycket och ibland nästan inget. Har vi rätt att be arbetstagaren att gå hem (och ta ut övertid/flextimmar som kompensation). Detta kanske vi inte kan informera om förrän samma dag det blir aktuellt. Arbetstagaren kanske hellre vill antingen ta ut övertiden/flexet i pengar eller också ta det vid en tidspunkt som hen själv väljer.
Vilka rättigheter har arbetsgivaren resp arbetstagaren i det här fallet?

Svar:
Hej,flextid är inte reglerat i svensk lag utan i kollektivavtal och/eller det enskilda anställningsavtalet. Om det inte finns kollektivavtal på er arbetsplats bör ni alltså reglera detta i någon annan form av avtal eller policy. I ett flertal kollektivavtal finns reglerat om övertid får tas i pengar eller i tid samt under vilka förutsättningar. Det låter snävt att man som anställd samma dag ska få besked om uttag av ersättning.  Se om ni kan hitta det kollektivavtal som gäller inom er bransch (om ni inte har avtal redan).

Ni är välkomna att återkomma om ni behöver ytterligare hjälp. Vi kan erbjuda olika arbetsrättsliga tjänster om ni är i behov av mer kontinuerligt stöd.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Flextid – vad gäller?

Hej!

På mitt jobb så tillämpar vi flextid.
Är ju bra att man kan komma senare eller gå tidigare vid behov utan löneavdrag. Nu tillämpar arbetsgivaren en regel att vid varje månadsslut så stryks alla flextimmar som överstiger 25 helt utan annan kompensation. Får dom verkligen göra detta? Är många som är sura över detta då vi är otroligt underbemannade och det knappt finns möjlighet att ta ut sina intjänade timmar. Själv blev jag av med nästan 10 timmar vid senaste månadsskiftet.

Tack på förhand.

Hej!

Flextid regleras inte i någon lag utan i kollektivavtal eller i anställningsavtalet. Till anställningsavtalet kan till exempel en handledning för arbetsplatsen finnas där flextid kan regleras. Din arbetsgivare bryter alltså ingen lag.

Däremot tycker jag att ni kan se till att jobba era flextimmar, och behövs ni längre tid än så på arbetet så tycker jag att ni ska ta upp huruvida ni bör få övertid för de timmar som ligger ovanpå flexet eller om arbetsgivaren bör anställa fler personal, för ni ska inte behöva arbeta gratis. Det strider mot god sed på arbetsmarknaden. Sätt press på arbetsgivaren att agera!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Offentlig anställning och semester

Hej.
Jag är tillsvidare anställd på min arbetsplats (landstinget) sedan snart 3 år.
Arbetsgivarens ”policy” är att om vi tar en veckas ledighet med semesterlön tex nu
i höst får vi ingen vikarie (med undantag på sommarsemester då hela verksamheten
går på sparlåga). Tar vi två veckor får vi vikarie men inte för alla dagar.
Det betyder att jag måste jobba in min semester för att kunna vara ledig. Detta
leder i sin tur att flextiden är ”full” (och man får ha max 30 tim i flexen, allt
därutöver försvinner!!!). När jag sedan tar ut min inarbetade flextid får jag
ingen ersättare då heller. Alltså måste jag jobba in ALL min ledighet själv.
Hur definieras semester???

Hej

Även om du arbetar inom offentlig sektor så skiljer sig dina anställningsvilkor inte nämnvärt mot de som kan finnas inom privat sektor. Det är inte ovanligt att företag eller offentliga arbetsgivare brukar komma överens om sk flextid i kollektivavtal eller i anställningsavtal. Det är viktigt att om du känner att din flextid inte kan användas eller om de övertidstimmar du jobbat in ”brinner inne”  tycker jag att du skall be din arbetsgivare att ge dig anställningsvillkor som är rimliga genom att be ditt fackförbund att omförhandla flextiden och semestern genom ett nytt kollektivavtal.

Semesterlagen som du relaterar till är en sk minimilag, det innebär att arbetsgivare kan avtala om förmånligare avtal än de som ges i lagen, du kan även genom kollektivavtal frångå delar av lagen och även tillämpa dessa på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal. Detsamma gäller flextiden, den styrs av arbetstidslagen och precis som semesterlagen är det möjligt att frågngå och avtala om andra villkor än lagen genom kollektivavtal. Dina villkor om semester och flextid är med största sannolikhet bundna av kollektivavtal eftersom du jobbar inom landstinget och du bör därför be facket om hjälp i denna situationen.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut ledighet och kollektivavtal frågor

Hej!

Kan ett företag tvinga dig att ta en semsterdag, flextid eller ATF,¨för att de flyttar från A till B under tre dagar (fredag + helg)?
Dessutom företaget skriver att de har gjort ett överenkommelse med en fackförbund, vilken de inte vill visa, men bara be oss för att det är ett möteprotokoll. Men vi kunde ringa till fackförbundet för att får en bekräftelse att det finns överenkommelsen.

Jag vill bara förklara att jag är inte medlem i fackförbundet med den företaget gjorde överenkommelse med, MEN företaget har en kollektivavatl med fackförbundet! Frågan är vidare:

Om det finns en person som representera oss anställda och signera så en överenkommelse, men hade inte pratat med oss innan, har jag rätt att förkasta överenkommelsen eller måste jag acceptera det ändå?
Tack så jätte mycket för er hjälp!

med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

När det gäller semester så kan inte arbetsgivaren tvinga dig att ta ut semester för att en flytt ska ske. När det gäller flextid och arbetstidsförkortning så är det inte reglerat i lag, du får undersöka kollektivavtalet/anställningsavtalet och se villkoren för dessa förmåner. Men din arbetsgivare bör inte kunna tvinga dig att ta ut någon ledighet när det rör sig om en flytt.

Du nämner inte vad det är för en överenskommelse som har träffats. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal så kan detta omregleras eller skrivas ett nytt om arbetsgivaren och facket är överens. Du som arbetstagare är bunden av det som arbetsgivaren och facket kommer överens om, detta mest troligen genom att det står i ditt anställningsavtal att villkoren är desamma som kollektivavtalet. Om dina villkor är beroende på vad facket och arbetsgivaren kommer överens om så är det inget som du kan förkasta. Facket ska förhandla för ditt ställe, för alla arbetstagares ställe, därför utgår man från att de överenskommelser som träffas är förmånliga för både arbetsgivaren och arbetstagarna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Ändring av flextid

Hej.
På min arbetstid har vi flextid och en flexbank. Det innebär att vi kan spara
timmar från den ena månaden och ta ut den någon annan månad. Dessutom kan man ta
ut övertiden i pengar.
Nu har det framkommit att min arbetsgivare ändrat reglerna för detta utan att
informera sina anställda. Om man nu har 10 timmar i sin flexbank så anses den som
full och man blir av med de timmar man jobbar in utöver dessa timmar. Man får nu
inte heller ta ut detta i pengar.
Dessa regler har gällt sedan årskiftet.
Det införda taket på flexbanken finns införda i en personalhandbok som finns
tillgänglig på intranätet, men det har inte gått ut någon aktiv information.
Den delen som handlar om att man får ta ut sin övertid i pengar står fortfarande
kvar i sin ursprungliga form i personalhandboken.
Vad är det som gäller? Har arbetsgivaren agerat rätt i dessa två avseenden?
Om det är så att de inte agerat rätt vad kan jag som anställd göra åt saken?

Svar:
Hej,
när det gäller flextid regleras detta inte i lagstiftning. Det kan däremot regleras i kollektivavtal eller som hos er i en personalhandbok. När det gäller regler i kollektivavtal kan arbetsgivaren inte ensidigt ändra dessa utan måste förhandla med de fackliga organisationerna. En personalhandbok kan dock arbetsgivaren ändra ensidigt utan förhandling. Däremot måste självklart arbetsgivaren informera om de förändringar som sker. Som arbetstagare har man även en skyldighet att undersöka vilka regler som finns men ni måste få information om personalhandboken uppdateras och vad som ska gälla. Det bästa är att ta en diskussion med arbetsgivaren om detta och från när de nya reglerna ska gälla.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren