Tag Archives: felaktigt avsked

Min chef vill avskeda mig!

Hejsan.

Jag jobbar på ett privat företag med kollektivavtal. Har jobbat där i liten med än 2 år och är nu sjukskriven för andra gången. Innan denna sjukskrivningen hade jag ett samtal med min chef som berättade att de inte kunde ha kvar anställda som är sjuka hela tiden. Min chef gav mig därför två alternativ 1. att säga upp mig 2. att arbetsgivaren skulle hitta ett sätt att sparka mig. Om jag inte valde att säga upp mig skulle arbetsgivaren se till att jag skulle få skriftlig varsel för minsta fel och sen skulle jag inte har någon bra referens hos detta företag.

Jag valde att inte säga upp mig utan fortsätta arbeta. Det har lätt till att jag fått en skriftlig varning som inte var befogad, att chefen säger till kollegor att jag inte jobbar kvar på arbetsplatsen och liknande saker.

Arbetsmiljön på detta företaget är så otroligt dålig och jag blir sjuk av att var där.  Jag är livrädd för den dagen läkaren menar att min arbetsförmåga har bättrat sig så mycket att man kan börja tänka på rehabilitering och jag skall återgå till arbetsplatsen.

Jag har pratat med facket och väntar på att bli kontaktad av en ombudsman.

Min fråga är, att i min situation, ville man då kanske kunna förhandla ett avgångsvederlag? Då behöver min chef inte se mig igen och jag kan försöka hitta annat jobb men fortfarande kunna betala mina utgifter med pengarna från vederlaget.

Svar:

Hej!

För det första verkar arbetsgivare inte ta arbetsmiljöansvaret på allvar i och med att du ständigt blir sjukskriven p.g.a. den dåliga arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa arbetsmiljölagen och görs ej detta så kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats. Du kan även kontakta Arbetsmiljöverket som kan påföra arbetsgivaren sanktioner för att arbetsmiljölagen inte efterföljs.

I och med att du är medlem i en fackförening kan de vara med och delta vid förhandling om avgångsvederlag med arbetsgivaren då de har en större vana vid sådana förhandlingar. Vad som är ett skäligt avgångsvederlag måste avgöras utifrån den individuella situationen. Då det inte finns någon saklig grund för uppsägning talar detta för ett högre avgångsvederlag rent generellt. En risk om du begär ett för högt avgångsvederlag är att din arbetsgivare kan välja att försöka bli av med dig på andra sätt. Om du vantrivs på arbetsplatsen kan det kanske vara skönt att komma därifrån. Sitt ner och diskutera saken med din arbetsgivare, ha olika argument till varför du ska få ett högt avgångsvederlag och ha klart för dig hur du vill göra om arbetsgivaren erbjuder ett mycket lågt vederlag.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren