Tag Archives: felaktig utbetalning

Kan arbetsgivaren betala ut en lägre lön än vad vi kom överens om?

Hej!

Jag har fått mitt första jobb efter studenten på ett hotell för enstaka tillfällen. Där har jag ett anställningsbevis där det står att ”vid anställningens tillträde gäller…. Timlön = 96.80”. Detta var också den lön jag fick de två första månaderna. Nu så har jag dock endast fått betalt 90.90 i timmen den här månaden. Kan de betala ut en lägre lön än vad som står i anställningsbeviset?

Hej,

Om ditt anställningsbevis stadgar att du ska ha 96,80 i timlön så är det den lönen som gäller. Jag kan inte utläsa i din fråga om du blivit omplacerad eller liknande så jag utgår ifrån att du har samma tjänst och arbetsuppgifter som när du blev anställd. Påpeka detta för din arbetsgivare, om ni kommit överens om en timlön är det den som gäller. Om du är fackligt ansluten kan du alltid vända dig till ditt fackförbund för att få mer stöd och råd.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Felaktig utbetalning av arbetsgivaren

Hej!

Jag har blivit kontaktad av min arbetsgivare som menar att det har skett en felaktig löneutdelning på mitt bankkonto och att jag är skyldig att återbetala den summan.

Jag har lagt fram underlag som kontobevis och kontoutdrag med min banks stämpel och namnunderskrift som visar att en sådan överföring inte finns på mitt bankkonto.

Arbetsgivaren har då genom sin bank kontaktat min bank vid två tillfällen och begärt mina kontouppgifter som de har fått vid båda tillfällena.
Banken har således brutit mot banksekretessen.

Även arbetsgivarens aggressiva agerande är ett stort frågetecken för mig.

Än idag påstår arbetsgivaren att jag är betalningsskyldig och min bank förser dem med mina kontouppgifter.

Vilka rättigheter har jag och vad kan göra i detta ärende?

Med vänliga hälsningar

Hej

Som huvudregel gäller att den som har tagit emot ett belopp som hon eller han inte har rätt till är skyldig att betala tillbaka detta belopp.

Däremot har du tagit emot (eller det inte kan påvisas) och förbrukat beloppet i god tro är inte skyldig att betala tillbaka beloppet.  Det som ligger som bevisgrund här är oftast ett lönebesked, det klart och tydligt framgår för arbetstagaren att rätt eller fel lön betalats ut.

Du ska således titta över din lönespecifikation där det borde framgå om du fått ut rätt lön. Om det som jag förstår det i ditt fall inte framgår att du fått någon annan utbetalning från arbetsgivaren. Borde arbetsgivaren i så fall kunna påvisa att så är fallet. Med tex banktransaktioner till ditt lönekonto.

Du måste vara medveten om att har du fått ett högre belopp utbetalt och du märkt att det,    handlar du i ond tro om du inte betalar tillbaka beloppet. Det är inte så enkelt att arbetsgivaren bär hela ansvaret  utan du har också ett ansvar.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Felaktig utbetalning

Hej,

Min dotter har haft en månadsanställning under juni-sept, 4 månader.

Hon har aldrig tidigare haft en månadslön utan har helt förlitat sig på att
arbetsgivaren gör rätt.

Under juni och juli tog min dotter 16 dagars semester. Hon var helt på det klara med
att semestern skulle vara obetald eftersom hon inte intjänat semester och
arbetsgivaren har semesterår apr-mars.
Min dotter pratade med sin närmaste chef och fick godkänt att ta obetald semester,
detta finns endast muntligt.

I stället för obetald semester betalade arbetsgivaren ut förskottssemester. Min
dotter levde självklart i tron att arbetsgivaren hade koll på hur många dagar de
kunde betala ut förskott för att sedan göra en avräkning mot intjänad semester på
slutlönen i oktober.

Nu visar det sig att arbetsgivaren betalat ut 16 förskottsdagar och kräver min
dotter på 16 000 kronor att omgående sättas in på företagets konto.

Har arbetsgivaren rätt att göra på detta vis? Det verkar helt orimligt att betala ut
så mycket semester på en så kort tjänstgöring.

Vänligen

 

Hej

En arbetsgivare som betalar ut en felaktig lön kan inte hur enkelt som helst be att en arbetstagare skall betala tillbaka beloppet omgående. Istället skall din dotter och arbetsgivaren försöka komma överens om en frivillig kvitting, det innebär att din dotter betalar tillbaka beloppet efter förmåga så fort som möjligt. Men utbetalningen är också så pass stor att din dotter borde ha förstått att en felaktigt utbetalning var gjord att hon borde uppmräksammat det till sin arbetsgivaren. På så sätt kan hon inte undgå att betala tillbaka beloppet.

Försök hitta en lösning med arbetsgivaren så att frivillig kvittning kan ske, tänk på att arbetsgivaren inte kan dra hela beloppet direkt eftersom din dotter måste ha förutsättningar att kunna försörja sig och sin familj under återbetalningsperioden. Kan ni inte komma överens så ber ni kronofogdemyndigheten göra en utredning på hur mycket hennes ekonomi klarar att betala tillbaka periodvis.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren