Tag Archives: fackligt ansluten

OB tillägg, vilken rätt?

Hej 
jag har en fråga angående ob tillägg. Då man arbetar helg och kvällstid, får man både helgob och kvällsob då? 
Mvh

Hej

OB tillägg är något som förhandlas fram i gällande kollektivavtal och är ingen laglig rättighet. Svensk arbetsmarknad bygger i mångt och mycket på att arbetsgivaren och arbetstagarna (facket) sluter avtal om tex, lön, löneförmåner och andra förmåner, lönerevision, OB, osv i kollektivavtal. Detta regleras inte i lagen. Det är viktigt att förstå att utan kollektivavtal (genom fackligt inflytande) har arbetstagare svagare inflyttande. Det finns inga regler som ger dig rätt till OB tillägg eller något årligt lönepåslag så länge du inte har avtalat det själv i ditt individuella anställningsavtal. Fråga därför din arbetsgivare om ni har kollektivavtal och hör efter om du omfattas av detta.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Utebliven lön – vad gäller?

Hej!

Jag extra jobbar på Ica och har varit där i ett år nu.  På min senaste lönespecifikation var jag lite osäker på ifall mitt OB-tillägg hade lagts till då jag jobbat en söndag.  Pratade med en arbetskamrat och hon sa att jag inte fått något OB-tillägg då det inte stod så som det gjorde på hennes papper.  Har kollat igenom på alla min specifikationer och kan endast se på ett av papperna hur tillägget lagts dit,  alltså har jag inte fått något OB-tillägg på ett år.  Har pratat med min chef om detta men får inget riktigt svar.  Vad har jag för rättigheter?  Vad finns det för lagar angående detta? Är 18 år och går fortfarande i skolan så har inte jätte stor koll.

SVAR:

De arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal ska i första hand gå efter vad som står i det enskilda anställningsavtalet, i andra hand efter vad som anses vara sed och bruk inom organisationen ( dvs brukar arbetsgivaren tillämpa kollektivavtalet även på obundna arbetstagare,  vilket oftast är fallet ska ob-tillägget gälla även för dessa) och till sist kan arbetstagaren hävda att Kollektivavtalet ska ha normerande verkan på arbetsplatsen. Samtidigt ska obundna arbetstagare vara vaksamma på vad ett mindre fackligt inflyttande innebär även för dem som väljer att förhandla fram sina egna villkor.  Du kan inte som obunden arbetsgivare begära tex en minimilön,  som dina fackligt bundna kollegor har rätt till om inte arbetsgivaren vanligtvis tillämpar dessa regler även på obundna arbetstagare.  Om du är fackligt ansluten så råder jag dig att omgående kontakta facket och redogör för din situation.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren