Etikettarkiv: facket

Mobbning på arbetsplatsen; Vad gäller?

Hej!

Vad gäller vid timanställning i Statligt verk om kränkande särbehandling i form av subtil vuxenmobbning? När chefen får någon signal, klagomål eller information från utförarna av mobbning skall eller bör han/hon meddela detta till offret, så fort som möjligt? Och vad i klagomålet består? Om offret av en tillfällighet får veta och förståss har märkt utfrysningen, borde då inte chefen ha fört fram detta till den mobbade? Vad gäller?

När man inte längre tillhör ett fackförbund och skulle behöva stöd i situationer som samtal med mobbare och chef. Finns det någonstans man kan vända sig och få denna detta stöd. Någon utomstående som kan lyssna och finnas med vid samtalet.
Tacksam för svar!

Hej!

I arbetsmiljölagen finns reglerat att arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö, vilket bland annat innefattar att mobbning förebyggs. Det är arbetsgivarens ansvar att både den som blivit utsatt för kränkningarna och hela arbetsplatsen får den rehabilitering som behövs. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud och arbetstagare samverka för en sund arbetsplats, vilket är viktigt för att hantera den problematik som mobbning innebär. Att påtala att mobbning inte ska förekomma räcker tyvärr inte alltid, utan arbetsgivare behöver ha handlingsplaner för om/när det ändå inträffar. Tar man del av arbetsmiljöverkets texter om detta, så är det viktigt att arbetsplatsen har en policy för vad som sker när mobbning förekommer. Vem det ska rapporteras till, hur det ska hanteras, vilken hjälp och vilket stöd den utsatta kan få. Utöver detta är det viktigt med kunskap om vad mobbning är. Hur dessa rutiner ser ut på din arbetsplats, ska din chef eller skyddsombud kunna svara på.

Arbetsmiljöverket rekomenderar att man först försöker prata med de som mobbar, och om man inte vill/kan det, så bör man kontakta sin närmaste chef. Är inte chefen ett alternativ, så kan man kontakta sitt skyddsombud. Facket var inte ett alternativ för dig, men de ska också kunna hjälpa till med dessa problem. Har arbetsplatsen avtal med företagshälsovården, så kan det vara ett alternativ för dig när det gäller stöd. Slutligen kan man kontakta arbetsmiljöverket för att få hjälp, eventuellt med en utredning av ärendet på den aktuella arbetsplatsen. I vissa fall blir alternativen att byta arbetsplats eller att driva sin sak med ett eget juridiskt ombud, i de fall man inte kan vända sig till facket för hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Arbetspass med kort varsel och via sms!

Jobbar på deltid som städare och har schema genom min mobil. Chefen säger att jag ska kolla schemat ofta för det kan ändras. Helt okej tycker jag. Men jag undrar hur långt in på kvällen är normalt? Sen brukar han inte lägga in jobb där utan skickar meddelande som inte alltid kommer fram i tid. Å då missar jag det + lönen. Gäller ett jobbmeddelande per sms? Det står inget om det i avtalet.
Mvh

Hej!

Du har rätt till ett schema 14 dagar i förväg och om det förändras ska du meddelas snarast. Det finns dock undantag som beror på hur verksamheten ser ut. Om det inte går att förutsäga behovet av arbetskraft, så kan det vara rimligt att arbetspass blir inbokade med kort varsel. Utan att veta mer om ditt avtal, så är det i huvudsak så att man har rätt att få arbete för motsvarande tid som utlovas i anställningsavtalet, i ditt fall de timmar som motsvarar din deltidstjänst. Att arbetspass bokas via sms är inte ovanligt och kan vara giltigt beroende på vad man kommit överens om med sin arbetsgivare. Baserat på din fråga, så verkar ni inte ha kommit överens om detta, vilket givetvis är ett problem för dig. Det som främst gäller är att du, som nämnt, har rätt att arbeta de arbetstimmar som finns angivet i ditt anställningsavtal. En tanke är att prata med din arbetsgivare och förklara problemet med smsbokningar för honom/henne. Om din arbetsplats samarbetar med facket, så är det en god idé att kontakta dem då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Bemanningsföretag avbokar arbetspass; vad gäller?

Hej
Arbetar för ett bemanningsföretag och brukar vanligtvis inte vara schemalagd med särskilt lång framförhållning, blev däremot det nu och visste mitt schema en månad framåt. Från ingenstans visar det sig att de inte behövde så mycket personal som de trodde och därmed blev även jag utan mina tider.

Vad har jag för rättigheter gentemot mitt bemanningsföretag? Har tackat nej till andra arbetspass då jag vart uppbokad. Är tillsvidareanställd och har vart i drygt 1,5 år.

Tack på förhand.
Vänliga hälsningar

Hej!
Ett schema kan ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Du har åtagit dig att arbeta de arbetstider som schemat innehåller, och din arbetsgivare har åtagit sig att erbjuda dig arbete under motsvarande arbetstid. Du har rätt att få arbeta utifrån det schema du har fått, och om din arbetsgivare inte kan ge dig arbete så har du ändå rätt att få lön. Är du medlem i facket, så kontakta gärna dem då de kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Hälsningar,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Omplacering; Vad gäller?

Hej!
Om man har en tillsvidareanställning sedan många år, där placeringen (avd) står angiven på anställningsbeviset – kan arbetsgivaren då begära att man skall byta arbetsplats hur som helst?

Jobbar inom offentlig sektor, och vi har kollektivavtal. Trivs där jag är.

Hej!
Utan mer information så är din fråga inte helt okomplicerad att besvara. Jag utgår från att det är en omplacering som är aktuell och för dem finns det riktlinjer. Vad som kan ses som en giltig omplacering måste avgöras i varje enskilt fall. Det ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt att omplacera arbetstagare till exempelvis en annan avdelning, men först måste arbetsgivaren förhandla med facket. Är omplaceringen av personliga skäl eller arbetsbrist, finns det andra regler som träder in. Grunden till en omplacering är därmed viktig för att avgöra om den är giltig eller ej.

Är du ansluten till facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt!

Hör av dig igen om du har fler frågor,
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Nekad arbetspass nära ”inlasning”; vad gäller?

Hej!
Hoppas att ni har tystnadsplikt, jag har många svåra frågor. Jag har jobbat som timanställd i kommunen i flera år, nu har jag bara 25 dagar (av 721) kvar till inlasning. Jag har haft svårt att komma överens med min chef. Nu får jag inte fler pass pga vissa fel de tycker jag gjort. Jag har inte riktigt klart för mig vad det rör sig om (det är absolut ingen anmälning/ngt brottsligt etc). Har jag någon laglig rätt att få reda på det (och helst få det skriftligt, jag skulle behöva det för kontakt med a-kassa) och hur gör jag i så fall?

Vad för ”fel” är liksom giltiga för att jag inte ska få bli inlasad, inte få fler arbetspass, eller för att kommunen ska ha rätt att bortse från den företrädelserätt jag har? Spelar mina referenser stor roll, risken är att de inte är jättebra. Jag har varit duktig att jobba, ställt upp och varit pålitlig rent arbetsmässigt. Och det har ju ”dugit” att ha mig anställd som vikarie i flera år fram tills nu.

Jag förstår inte hur jag ska kunna komma upp i mina las-dagar om jag inte får fler pass nu. Söker jag timanställning på annat ställe inom kommunen ser de väl att jag har fåtal las-dagar kvar och väljer ngn annan vikarie som de inte behöver lasa in inom kort.
Jag är väldigt ledsen över detta.

Är medlem i facket men verkar vara svårt med råd därifrån.
Hoppas på svar!

Hej!
Tyvärr är det ett inte allt för ovanligt problem, att arbetstagare nekas arbetspass för att undgå inlasning. När man arbetar på timmar, så är det inte en anställningsform i lagens mening utan istället handlar det om en avlöningsform. I lag om anställningsskydd (LAS) är det tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning som regleras.

Det är i princip så, att arbetstagare som missköter sig ska få skriftliga varningar, möjlighet att åtgärda problemet och om det inte görs så kan uppsägning eller avsked vara aktuellt. Det beror också på vad arbetstagaren har gjort fel, graden av misskötsel egentligen. Utifrån det du skriver så har du inte fått någon information om vad du har gjort för fel, ingenting skriftligt. Det skulle kunna ses som ett avsked, i och med att du inte får fler arbetsplats, vilket det inte verkar finnas anledning för. För att kunna avskeda eller säga upp någon måste det finnas saklig grund, alltså giltiga skäl för det.

Eftersom du är medlem i facket, så tycker jag att du ska kontakta dem. Dels för att få mer specifik hjälp i ditt ärende, men också för att få hjälp att tolka det kollektivavtal ni förmodligen lyder under. I det kan det finnas regler som får frångå lagen, vilka är viktiga att veta om. Facket ska kunna hjälpa dig att reda ut vad som gäller i den här situationen.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Hur länge kan man vara visstidsanställd?

Hej,

I November 2012 fick jag provanställning på 3 månader i ett nytt företag. Efter knappt två månader sa chefen under ett möte att vi alla skulle gå ner på timmar ( vi är bara fyra anställda ). Sen dess har vi inte sett röken av några anställningsavtal trots att vi tjatat och tjatat.

Idag under ett möte fick vi äntligen ett avtal där det står att vi alla är visstidsanställda 1 månad i taget och att vi,ständigt ska förnya avtalet och vi fortsätter med ett rullande schema. Jag trodde att vi var tillsvidareanställda, men fick ett nej när jag frågade. Enligt chefen följde vi handels regler om visstidsanställda och när jag frågade hur länge man kunde fortsätta med detta så fick jag svaret hur länge som helst! Kan alla anställda ha visstidsanställning?

Chefen gjorde tydligt att han ville ha eliten och att det stod folk på kö som ville jobba,om vi inte gjorde det tillräckligt bra. Vad är rätt egentligen? Känner,mig jätteförvirrad och lite lurad..

Hej!

Ett avtal om anställning kan träffas både skriftligt och muntligt, men det är bättre att få det på papper om problem skulle uppstå då det i dessa lägen kan bli ord mot ord. I Lag om anställningsskydd (LAS) står att senast en månad efter att arbetstagaren har börjat jobba skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Så ”hur länge som helst” är inte ett riktigt svar, det finns alltså en tidsgräns för detta.

För att vara på den säkra sidan är det en god idé att kontakta facket, då de kommer kunna hjälpa dig att tolka det kollektivavtal ni har och dessutom få mer specifik hjälp.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Hur ska månadslönen beräknas för arbete del av månad?

Hej
Jag var anställd på en firma med månadslön. Jag började på måndagen och sa upp mig den följande fredagen. Vi kom överens om att avsluta anställningen på en gång. När jag sen fick min lön så hade dom delat upp månadslönen på 30 dagar och jag fick för mina 5 dagar. Ska månadslönen delas upp på 30 dagar, inte på dom dagar man jobbar, alltså vardagar?

Hej!
Hur lönen beräknas för del av månad justeras många gånger i kollektivavtal som arbetsplatsen lyder under. I vissa av dessa är det inte ovanligt att man delar månadslönen med antalet dagar för hela månaden (exempelvis 30 dagar), och sedan multiplicerar man den summan med antalet anställningsdagar som varit under månaden (exempelvis 5 dagar).

Enligt andra avtal kan man få dagslön för varje anställningsdag. Då tar man månadslönen, gånger 12 och sen delar den summan med 365. Har arbetsplatsen inget kollektivavtal är denna beräkning mer vanlig.

Hur det fungerar på din arbetsplats måste man undersöka genom att se till anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal, vilket facket kan hjälpa dig med mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Kollektivavtal

Hej!

Jag jobbar som frisör och har nu bytt arbetsplats till en salong som tillhör en kedja som omfattar gaska många anställda i dagsläget. Sedan jag började där har jag märkt att det är ganska konstiga bestämmelser men samt lite bra utbildningar
som bara den salongen erbjuder och det var väl det som lockade mig med anställning från början.
Idag fick jag av en slump veta att dom inte har ngt kollektivavtal som gäller där. Jag själv är medlem i handels sen många år tillbaka. Men på mitt anställningsbevis som vi båda har skrivit under på står det att dom följer handelsanställdas kollektivavtal.
Men det gör dom ju inte då och det förklarar ju varför dom har så konstiga regler som t. ex att du stannar kvar efter jobbet utan betalt och städar undan i 15-20 min. Inte har sammanhängande semester, matrasterna varierar kraftigt, ingen
övrig rast på en hel dag. Ingen rast när man jobbar helg…ja listan kan göras lång. Inga arbetskläder lr friskvårdsbidrag även ta hem salongens tvätt och tvätta på din egen fritid utan ersättning. Nu är jag fundersam hur det fungerar med mitt kontrakt med dom och pensioner och sånt som styrs lite av kollektivavtalet, hur funkar det om man vill säga upp sig och ifall man blir uppsagd av dom? Är ganska vilse i denna djungel nu och vore tacksam för svar snarast.

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Om det står i ditt anställningsavtal att arbetsgivaren följer handels kollektivavtal så gäller detta. Då gäller samma villkor som finns i kollektivavtalet även om arbetsgivaren inte har undertecknat ett kollektivavtal med ett fackförbund. Det kan dock bero på hur det står i ditt anställningsavtal men om det står att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal så har du de rättigheter och skyldigheter som framkommer i kollektivavtalet. Du kan även kontakta ditt fackförbund eftersom du är medlem så kan de kolla upp exakt hur det fungerar med din pension och liknande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsagd, vilka rättigheter har jag?

Hej,

jag har de senaste fem månaderna varit tillsvidareanställd på en restaurang, men har fått betalt per arbetat timme. För några dagar sen hamnade jag i en diskussion med min chef som ledde till att han menar att jag inte längre har något jobb och inte skulle komma in efter den helg som passerade. I mitt anställningsbevis har jag rätt till en månad uppsägningstid. Jag bad honom att ge mig min uppsägning skriftligt, komplett med saklig grund och krävde att få arbetsgivarintyg, men han nekar mig detta med motiveringen att jag ”har bara varit timanställd”.

Jag har inte varit anställd efter kollektivavtal, och har inte heller haft en provanställning.

Hur fungerar det med uppsägningstid i en sån situation, och hur ska jag gå vidare för att få de pappren jag kräver?

MVH

SVAR:

Hej,

Timanställd är ingen anställningsform snarare en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Om du är tillsvidareanställd så har du en månads uppsägningstid i enlighet med ditt anställningsavtal. Du har rätt att arbeta och få betalt under den här tiden. I vilken utsträckning som du har rätt att arbeta avgöras utifrån ditt anställningsavtal där din sysselsättningsgrad anges, om du har en sysselsättningsgrad på heltid eller redan har fått ett schema så är det detta som gäller. Det krävs även som du säger en skriftlig uppsägning (dock en ordningsregel) och det krävs saklig grund för att säga upp dig. Arbetsgivaren är sedan skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg.

Om din arbetsgivare inte vill ge dig det som du har rätt till enligt ovan så kan det vara bra att kontakta facket om du är medlem där. Om du inte är medlem i facket så har vi på arbetsrättsjouren ett samarbete med KBM advokatbyrå, hör av dig med ditt telefonnummer så sätter jag er två i kontakt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut ledighet och kollektivavtal frågor

Hej!

Kan ett företag tvinga dig att ta en semsterdag, flextid eller ATF,¨för att de flyttar från A till B under tre dagar (fredag + helg)?
Dessutom företaget skriver att de har gjort ett överenkommelse med en fackförbund, vilken de inte vill visa, men bara be oss för att det är ett möteprotokoll. Men vi kunde ringa till fackförbundet för att får en bekräftelse att det finns överenkommelsen.

Jag vill bara förklara att jag är inte medlem i fackförbundet med den företaget gjorde överenkommelse med, MEN företaget har en kollektivavatl med fackförbundet! Frågan är vidare:

Om det finns en person som representera oss anställda och signera så en överenkommelse, men hade inte pratat med oss innan, har jag rätt att förkasta överenkommelsen eller måste jag acceptera det ändå?
Tack så jätte mycket för er hjälp!

med vänliga hälsningar

SVAR:

Hej,

När det gäller semester så kan inte arbetsgivaren tvinga dig att ta ut semester för att en flytt ska ske. När det gäller flextid och arbetstidsförkortning så är det inte reglerat i lag, du får undersöka kollektivavtalet/anställningsavtalet och se villkoren för dessa förmåner. Men din arbetsgivare bör inte kunna tvinga dig att ta ut någon ledighet när det rör sig om en flytt.

Du nämner inte vad det är för en överenskommelse som har träffats. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal så kan detta omregleras eller skrivas ett nytt om arbetsgivaren och facket är överens. Du som arbetstagare är bunden av det som arbetsgivaren och facket kommer överens om, detta mest troligen genom att det står i ditt anställningsavtal att villkoren är desamma som kollektivavtalet. Om dina villkor är beroende på vad facket och arbetsgivaren kommer överens om så är det inget som du kan förkasta. Facket ska förhandla för ditt ställe, för alla arbetstagares ställe, därför utgår man från att de överenskommelser som träffas är förmånliga för både arbetsgivaren och arbetstagarna.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren