Tag Archives: ersättning

Sjukskriven under provanställning

Hej,
Jag har blivit sjukskriven under min provanställning, sjukskrivningen är pga för höga stressnivåer orsakade på jobbet.
Idag, några dagar innan min sjukskrivning är slut, fick jag ett samtal med min chef om att han inte förlänger min provanställning och det är pga att han inte riktigt hann känna av om jag skulle passa in till 100 på den rollen.
Vad kan jag kräva för ersättning från företaget i det här fallet då jag inte känner att jag orkar vara aktiv på arbetsmarknaden i mitt psykiska tillstånd just nu?

Svar: En provanställning är just en anställning för att testa på vad du tycker om arbetsplatsen och hur de övriga tycker arbetet fungerar med dig. Det finns inget krav på att arbetsgivaren måste redogöra för vad anledningen är till att en provanställning inte förlängs. Arbetsgivaren ska dock ha lämnat besked om att anställningen inte förlängs två veckor innan den avslutas.

Är du fortsatt sjukskriven är det ersättning från Försäkringskassan du får. Då uppsägningen gjorts i enlighet med lag finns det inget ogiltigt att åberopa och heller ingen ersättning du kan kräva av företaget då de inte har gjort fel.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Butiken gick i konkurs – vi får inte ut våra arbetsgivarintyg. Vad ska vi göra?

Hej!
Jag har arbetat som butikschef på XXX, som gick i konkurs den 15/6-15. Jag/vi har fortfarande inte fått våra arbetsgivarintyg och jag vill veta hur jag nu ska gå vidare med detta. De gamla ägarna skiter i det och har inte tillgång till datorsystemet längre.. Jag har varit i kontakt med advokarbyrån/konkursförvaltaren som ska försöka lösa det, trots att det inte är deras uppgift. Vad gör jag nu??

Jag har fått nytt jobb så behöver det inte till a-kassa-syfte men vill ändå ha det, för min egen del och för framtiden. Min anställning gick ut igår 5/8-15.

MVH

Hej,

Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.

Kanske är det bra att ha lite is i magen och invänta konkursförvaltarens/advokatbyråns agerande i frågan till en början? Det är trots allt bara två dagar sedan din anställning tog slut? Mitt initiala råd är att du ringer dem och hör med dem igen. I annat fall kan vi på Arbetsrättsjouren göra en formell skrivelse till dem och begära ut arbetsgivarintygen. Vi kan också hjälpa er om ni vill vända er till domstol för att få ett åläggande om att skriva arbetsgivarintyg åt er.

En annan möjlighet är att kontakta facket och höra efter vad de kan göra för er. Eventuellt kan de förhandla med konkursförvaltaren och lösa situationen.

Återkom gärna om ni vill ha ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren vill inte betala ut lön?

Hej,
Min dotter började att servera på en restaurang i fjällvärlden, hon skrev på anst information, säsongsanställning men skulle gå på timlön, började i november, fick schema vecka för vecka. Hon jobbade december, hennes sista dag var den 29/12. Hon klarade inte av att vara kvar på orten av personliga skäl, drabbades av
panikångest och sjukskrev sig. Hon kom hem och låg mest under täcket och hennes syster ringde arbetsgivaren och sjukskrev henne och sa att hon inte skulle komma
tillbaka. Det var ok sa arb givaren det är bara att höra av sig om hon vill komma längre fram. Hon skaffade sig ett nytt jobb närmare hemorten, men i fjällvärlden. Hon jobbar nu heltid och har skaffat sig en egen lägenhet och trivs bra. Men nu till problemet, den 25 januari trodde hon att hon skulle få sin lön från stället hon slutat på, men det kom ingen. Hon ringde förra arb givaren men han sa att hon inte hade rätt till sin lön eftersom hon inte kommit och arbetat sin uppsägningstid som enl honom var på två veckor (de veckor hon sjukskrev sig) dom två första veckorna i januari i år alltså. Lönen för timmarna i november fick hon utbetalt till jul. Kan detta vara möjligt hon har jobbat med timlön fast säsongsanställd hon jobbade bla dubbla pass på julafton, till midnatt ca? Hon har inte fått några lönespecar bara en kontrolluppgift på de pengar hon fick ut till jul. Hon har ett anställningsavtal men inget annat, förutom kontrolluppgiften, som styrker att hon jobbat där. Arbetsgivaren sa till henne att det är ingen idé att du kontaktar facket för hon skulle ändå aldrig få ut sina pengar?? Vad har hon för rätt egentligen?

Hej,

Din dotter har rätt till lön för den tid hon arbetat, detta kan inte hennes arbetsgivare neka henne, hon har arbetat och då har hon rätt till lön. Vidare gällande uppsägningstiden så bör detta ha förhandlats fram när anställningsavtalet tecknades. Om hon då meddelade arbetsgivaren att hon inte ville arbeta kvar när sjukdomsperioden påbörjades så skall dessa två veckor räknas in som uppsägningstid, en uppsägning bör alltid ges skriftligen. Enligt lag måste en arbetsgivare tillhandahålla schema 2 veckor innan arbetstillfället planeras äga rum och om din dotter då har erhållit schema för de veckorna hon varit sjukskriven har hon även rätt till lön för dessa arbetstillfällen som skulle ägt rum om hon inte blivit sjuk. Ha dock i åtanke att ett läkarintyg skall ges till arbetsgivaren då sjunde sjukdagen inträffar och om detta inte givits till arbetsgivaren kan det bli svårt att kräva ersättning efter den sjunde sjukdagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Försäkringar vid sjukdom

Hej,
jag har en undran ang. ersättning när man varit sjuk länge. jag blev sjuk förra sommaren och låg på sjukhus samt var hel- och deltidssjukskriven i nästan 5 månader. jag har ju fått sjuklön från företaget jag jobbar på och ersättning från försäkringskassan men nu undrar jag om det finns någon försäkring man omfattas av som anställd som gör att man kan få mer pengar. jag hade tyvärr
ingen sjukförsäkring genom mitt försäkringsbolag mer än hemförsäkringen och jag är inte med i facket. vet ni hur man kan gå tillväga? hade jag brutit ett ben hade jag kunnat få pengar från mitt försäkringsbolag men hur funkar det när man blir sjuk?

hälsningar

SVAR:

Hej,

Vissa arbetsgivare har särskilda försäkringar som man är täckt av som kan innebära att man får en extra ersättning vid olika tillfällen, såsom vid sjukdom. Om man är med i facket kan man även ha vissa kompletterande försäkringar. Man kan även ha en egen försäkring som man valt att teckna själv. Eftersom du inte har en egen försäkring och inte är med i facket så kan du undersöka om din arbetsgivare har några kompletterande försäkringar för dig som du har som förmån.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsvägran om stannar hemma pga ej har barnvakt

Hej! Jag har bara en för mig jätte viktig fråga. Jag är timvikarie med en intermittent anställning på ett kommunalt äldreboende.
Jag har fått ett sommarschema jag tackat ja till ( jag pluggar annars). Nu kommer jag arbeta helger, kvällar och jag har ordnat barnvakt, då jag är ensamstående på full tid med tre barn. Nu har barnvakten sagt att den kan inte ta barnen som vi bestämt och jag har ingen annan som kan passa dem. Min fråga är om arbetsgivaren kan stämma mig om jag inte kan ta de pass jag först tackat ja till? Vad har jag för skyldighet och vad säger lagen?
Vore tacksam för snabbt svar Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Ett schema kan ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren har en skyldighet att faktiskt ge dig arbete och lön i enlighet med schemat och du har en skyldighet att arbeta med den motstående rättigheten att få lön. Om du inte dyker upp på de arbetspass som du har åtagit dig så kan detta ses som arbetsvägran. Du kan då riskera att få ersätta den skada som kan uppkomma för arbetsgivaren. En giltig anledning till att inte arbeta trots att ni bestämt detta är om du eller dina barn blir sjuka. Att du inte har barnvakt bör inte vara en giltig anledning till att inte arbeta de pass som ni har bestämt. Men prata med din arbetsgivare så kanske ni kan lösa situationen tillsammans.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Övertids- eller mertidsersättning?

Hej!
Om man är timanställd och jobbar mer än 40 timmar någon vecka har man inte rätt till att få övertid då. Min arbetsgivare säger att man får bara mertid.

Hej!

Det finns inget i lag som reglerar rätt till mertids- eller övertidsersättning. Om din arbetsplats lyder under kollektivavtal, så kan det finnas regleringar i detta för olika typer av ersättning. Alternativt kan ersättning utgå om man har avtalat det specifikt med sin arbetsgivare, och att det då finns reglerat i anställningsavtalet. Om ni samarbetar med facket så är det en god idé att kontakta dem, då de kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

”Timanställd” och arbetsbrist; vad gäller?

Hej!
Inom avlösarservice har det tidigare varit så att om man som timanställd har fått en schemarad och barnet man tar hand om blir sjukt så har man fortfarande rätt till ersättning eller annat arbete. Nu har detta inträffat men min chef hävdar att jag får ”jobba igen” de timmarna månaden efter.

Min fråga lyder:
Om man som timanställd har fått ett schema på fyra veckor och blir ledig pga arbetsbrist i två veckor, har man då rätt till ersättning ifall arbetsgivaren inte ger en andra arbetsuppgifter? Om så inte är fallet borde det vara väldigt riskabelt att ta en timanställning hos svårt sjuka barn. Eller?

Tacksam för svar

Hej!

Timanställd är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) ingen anställningsform, utan antingen är man tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Den senare utgörs av exempelvis vikariat. När man talat om ”timanställning” så handlar det egentligen om en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Inledningsvis bör du kontrollera ditt anställningsavtal och se vad det är för typ av anställning du har. Om du har en allmän visstidsanställning utan något angivet antal arbetstimmar, så kan du tacka nej till arbetspass. Samtidigt kan du inte tacka ja till arbetspass och sedan inte arbeta dem, då måste du ansöka om semester. Eftersom LAS inte reglerar ”timanställning” så får man undersöka kollektivavtal som arbetsplatsen har och se vad som gäller i detta fall. Att kontakta facket är en god ide då de kan hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Företaget vill säga upp min provanställning och erbjuda timanställning

Hej! jag är narkossköterska. Provanställd på ett privat företag på 80 procent. Min arbetsgivare vill nu säga upp min provanställning och timanställa mig istället pga arbetsbrist. Jag kommer i princip att vara garanterad 94 arbetstimmar på 4 veckor. vilka dagar i veckan jag ska arbeta är fixa. hur ska timlönen räknas ut- i vanliga fall lägger man ju till timmar på vecoarbetstiden för att kompensera för ledighet röda dagar. Det kan man väl inte göra nu då jag kommer att vara utan lön röda dagar!? Blir det då 160 timmar på 4 veckor man räknar på? Vad ska jag tänka på vid kontraktskrivningen? Usch, det här känns inte bra:( Tacksam för hjälp!

Svar:
Hej!

Till att börja med bör du undersöka om det finns kollektivavtal på företaget och vad det i så fall säger om villkoren vid ”timanställning”. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så finns det ingen anställningsform som heter timanställning utan det är snarare en ersättningsform. Det låter snarare som någon form av överenskommen visstidsanställning med ersättning per timme. Dock kan det finnas andra former för anställning i ev. kollektivavtal på företaget.

Rent principiellt så låter inte upplägget som det gynnar dig. Uppenbarligen finns det behov av dina tjänster vid företaget och detta låter mer som en konstruktion för att lättare kunna göra sig av med dig om behovet av dina tjänster minskar. Jag skulle dels ifrågasätta företagets motiv med din förändrade anställning och dels undersöka om det finns kollektivavtal och hur det i så fall hanterar timanställning.

Vad gäller ersättningen så är den i grunden fast per arbetad timme dvs. du får ingen ersättning för de timmar du inte arbetar. Däremot så har du rätt till semesterersättning och semesterlön antingen som ett lönetillägg eller som intjänande av betalda semesterdagar.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till övertidsersättning och vilka villkor ska gälla?

Hej!

På min arbetsplats har vi haft dåliga verktyg för att räkna ut vår övertid. Många anställda har struntat i det då det har varit väldigt komplicerat och tidskrävande. Vår arbetsgivare har inte räknat ut vår övertid utan det ska vi hålla koll på själv på. Nu har en anställd kommit på ett sätt för oss anställda att räkna ut tiden. Många i personalen har gått två år tillbaka då vi kan göra det enligt svensk lag. Nu däremot blir det både kostsamt och tidskrävande för företaget. Problemet som nu uppstår är: Sättet som vi har räknat övertiden på i alla år vill företaget nu ändra (antagligen för det handlar om mkt pengar). Nu vill företaget göra en annan tolkning av kollektivavtalet. Min fråga är? De har redan betalt övertid enligt det gamla sättet till vissa, kan de nu ändra uträkningsmetod för samma tidsperioder 2011-2012 med det nya sättet som inte är varken tolkat och godkänt?

Svar:

Hej!

Det är svårt att ge ett heltäckande svar utifrån informationen i din fråga. I grunden är det villkoren i era anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen som styr hur övertiden ska hanteras. Finns det inget kollektivavtal och det inte är inskrivet i era personliga anställningsavtal så vill jag hävda att det är praxis på arbetsplatsen som styr.

Det låter dock på din fråga som om det finns kollektivavtal och då skulle jag kontakta aktuellt fackförbund för att prata igenom hur avtalet ska tolkas.

Skulle det visa sig att företaget har tillämpat fel regler så har ni rätt till retroaktiv ersättning.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren