Tag Archives: erinran

Anställd som inte dyker upp

Hej,
Jag har en personal som under helgen valde att gå från sitt arbetspass samt inte dök upp på sitt andra pass dagen där på. Har inte hört något från personen i fråga samt att telefonen varit avstängd.

Vad har jag för rättigheter här? Klassas detta som arbetsvägran? Hur går man till väga?

Svar: Om en anställd inte dyker upp eller meddelar att hen är sjuk enligt den rutin som finns på arbetsplatsen så är det att betrakta som en arbetsvägran. I ett sådant fall kan det vara motiverat att ge en varning eller erinran om vad som gäller på arbetsplatsen. En skriftlig varning kan sedan i sin tur vara del i en grund för uppsägning av personliga skäl.

Hälsningar Camilla Ländin

Tidsgräns för skriftlig erinran

Jag har fått en skriftlig erinran pga bristande lojalitet mot min arbetsgivare. Hur länge gäller en sådan? Jag mår jävligt dåligt att ha gjort detta.

SVAR
En skriftlig erinran (ibland kallad LAS-varning) är en påminnelse om vilka regler som gäller för din anställning och på arbetsplatsen. Det finns egentligen ingen tidsgräns för giltighetstiden, utan du får se på den som ett sätt för dig att inte upprepa samma beteende igen.
Om arbetsgivaren vill använda en erinran eller varning som ett led i en uppsägning så får den inte enbart baseras på händelser som ligger längre tillbaka i tiden än två månader.

En erinran ska tas på allvar, men den innebär inte att du kommer att bli av med jobbet förutsatt att du i fortsättningen håller de överenskommelser och regler som finns på arbetsplatsen.
Hälsningar Camilla Ländin

Vad gäller vid erinran?

Hej,

Jag är fast anställd på ett äldreboende och jobbar natt. För 5 år sedan fick jag erinran och nu jobbar jag natt inom samma bransch. Härom natten hade jag stark huvudvärk som inte släppte, jag gick med min kollega och jobbade, jag klara allting men huvudvärken ville inte släppa så att jag tog en värk tablett plus att jag tänker och gruppkamrater på problemen som jag har med min man utan att chefen vet om det. Vi gjorde allt plus att jag gick in i ett rum och med slump låste in mig och medan jag väntade på dag personal somnade och dag personal kom och väckte mig. Nu vet min chef om det och det blir ett möte imorgon både med mig, min
chef, personalavdelning och fack, så jag är väldigt orolig vad det kan komma att hända mig?

Hej,

En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning. En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt.

Du ska alltså inte bli bestraffad efter en erinran utan denna ska endast göra dig medveten om dina skyldigheter. Vill din arbetsgivare göra ändringar i ditt anställningsavtal kan detta inte göras ensidigt utan ni måste diskutera/förhandla om saken.

Då den tidigare erinran var aktuell för 5 år sedan och du sedan dess utfört ditt arbete utan liknande problem torde denna inte påverka nuläget. Om du dessutom arbetar för en annan arbetsgivare i dagsläget så gäller inte den gamla erinran, den är knuten till din förra arbetsgivare och till den tidigare anställningen. Fackförbundet skall kunna hjälpa dig i detta fall men du är välkommen att höra av dig till oss igen ifall du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsagd efter skriftlig varning?

Ska få en skriftlig varning den 15 april. Anledning: Jag följer inte de basala hygienrutinerna enligt SOSFS 2007:19. Jag arbetar som personlig assistent inom en kommun. Har varit tillsvidareanställd sedan 1995. Har aldrig fått ngn tillrättavisning under alla dessa år. Jag arbetar 52% vilket i det stora hela består av sovande jour. Dagtid har jag en nagelsalong. Vilket innebär att jag har konstmaterial på naglarna. Vill gärna veta om det lett till uppsägning tidigare? Eller blir jag den första?

Svar:
Hej, En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivarenpåminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning. För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning. En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt. Jag kan inte säga om orsakerna till din varning legat till grund för uppsägning tidigare. Däremot bör du prata med din arbetsgivare vad du måste göra för att inte riskera din anställning. Det låter konstigt att arbetsgivaren inte påtalat detta tidigare eftersom du varit anställd sedan 1995. Men prata med arbetsgivaren och försök hitta en lösning.  Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig till dem. Du är välkommen till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Vad innebär en erinran/varning?

Hej!
Fick en eriran för cirka 1 månad sedan. Då jag tidigare inte gått någon varning
eller tillsägelse. Arbetar inom tränings branschen och i december tog jag ut 4
lappar/ lönelappar från en kund jag inte hade tränat än och la in i december
lönen. Gjorde det pga att dem skulle gå ut så ville vara snäll mot min kund och
la in dem i december lönen pga att jag skulle på semester och inte ville spara och
sedan slarva bort lapparna.

De har sedan dess tagit bort mitt ansvar över de andra inom mitt gym jobb och
tagit bort min bonus i det ansvaret, och även sänkt min vanliga lön. Kan
företaget göra så här?  Tycker det är helt fel, och att jag har fått ett väldigt hårt straff för att
jag gjorde fel i att ta ut 4 lappar och lagt i min lönepapperna innan jag tränade
kunden. Men timmarna var redan bokade.

Väldigt tacksam för svar. Vet inte vart jag ska vända mig!!!

Svar:
Hej,
En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivarenpåminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning.  En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt.

Du ska alltså inte bli bestraffad efter en erinran utan denna ska endast göra dig medveten om dina skyldigheter. Vill din arbetsgivare göra ändringar i ditt anställningsavtal kan detta inte göras ensidigt utan ni måste diskutera/förhandla om saken. Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig till dem. Du är välkommen till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren