Etikettarkiv: egen uppsägning

Har arbetsgivaren rätt till mina mail?

Hej,
Har en arbetsgivare rätt att behålla och ta emot e-post i en fd anställds personliga namn om man sagt upp sig själv?

SVAR:
Mail skickade till eller från en adress som tillhör företaget är företagets egendom, och när du har sagt upp dig har de full tillgång till dessa. Däremot är det en aning ohederligt mot mailmottagaren om företaget skickar mail från din adress och inte meddelar att du har slutat.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Jag har sagt upp mig. Har jag rätt till lön vid konkurs?

Vad har man för lönerättigheter om man sagt upp sig på egen begäran och har uppsägningstiden 3 månader om sedan företaget går i konkurs under uppsägningstiden?

SVAR:
Oavsett anledning till uppsägningen så har du rätt till din lön under uppsägningstiden om ni inte kommit överens om annat. Om företaget går i konkurs ska du vända dig till konkursförvaltaren och begära din innestående lön.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Säga upp vikariat?

Jag har en fråga angående mitt anställningsavtal och dess uppsägning.

Arbetet jag har är ett vikariat för en tjej som är mammaledig. Vid den enda
intervju jag hade för att få jobbet så frågade arbetsgivaren om jag gick med på
provanställning i 6 mån, vilket jag accepterade.

När jag efter 2 månaders arbete fick (be om) ett avtal så fick jag ett
”anställningsavtal”. Avtalet innehåller, förutom arbetsuppgifter, antal timmar
och lön osv så står det ”Anställningsform: Föräldravikariat” (notera;
inget slutdatum). Avtalet innehåller inga övriga villkor eller uppgifter om
uppsägning (det har heller inte diskuterats något muntligt angående uppsägning).

Jag har nu arbetat där i 4 månader och kommer eventuellt byta jobb inom snar
framtid (om ca 2 månader). Vad gäller vid uppsägning? Har jag rätt att säga upp
mig? Hur lång blir i sådana fall uppsägningstiden?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
En allmän visstidsanställning kan inte inledas med provanställning, då syftet med provanställning är att båda parter ska få testa möjligheten till en tillsvidareanställning. Men vad jag förstår av ditt mail står det inte i ditt anställningsavtal att du har en provanställning utan ett vikariat.

Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS. Men enligt ditt anställningsavtal har ni inte avtalat om någon uppsägningstid så egentligen är du bunden tiden ut. Det blir dock ett problem eftersom det inte finns ett slutdatum i ditt avtal.

Jag skulle rekommendera sig att prata med arbetsgivaren och fråga hur lång uppsägningstid du har? Detta för att se vilken syn arbetsgivaren har på saken. Skulle arbetsgivaren då hävda att du inte kan säga upp dig kan du hänvisa till otydligheten i anställningsavtalet samt den inledande diskussionen om provanställning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där. Enligt LAS kan du som anställd gå på dagen om du vill avsluta din provanställning och som tillsvidareanställd har du en månads uppsägningstid. (Om inte kollektivavtalet säger annat)

Du är välkommen att återkomma om det uppstår nya frågor.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Att ta tillbaka min uppsägning

Hej,

Jag har varit anställd på skola och berättade för min arbetsgivare att jag ville vidare till sommaren när terminen slutar. Vi var överens att jag skulle sluta juni 2014. Inga konstigheter.

Nu på jullovet blev jag sjukskriven och kommer vara det ett bra tag. Läkaren tror att på sikt blir jag helt arbetsför igen.

Jag undrar om jag får dra tillbaka min uppsägning då det känns bättre att börja jobba igen på en skola som jag ”kan”.

Jag tror och hoppas min chef vill hjälpa mig men vad gäller enligt lagen?

Kan chefen säger nej…dvs att jag måste sluta till juni? Vad gäller? Och om jag måste slutar då jag sade upp mig, hur påverkar det min ekonomi….? Jag hade god intentioner med en tidig uppsägning då jag ville att rektorn skulle ha gott om tid att hitta den rätta ersättaren.

Tack för att du tar dig tid att svara.

Hej,

Tack för din fråga.

Jag kan inte utläsa utifall du lämnat en skriftlig uppsägning eller ej. En uppsägning bör alltid ske skriftligt då en muntlig uppsägning, även om den gäller, kan vara svår att bevisa och kan leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare. Om det skulle vara så att du endast sagt upp dig muntligt torde arbetsgivaren acceptera den nu förändrade situationen, just pga att det är svårt att bevisa annat. Om du meddelar din arbetsgivare redan nu om dina förändrade intentioner muntligt torde det inte vara någon problematik för dig att ha kvar din anställning.

Vidare gällande din sjukskrivning har arbetsgivaren ett långtgående rehabiliteringsansvar.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsagd eller egen uppsägning

Jag jobbade som personlig assistent åt ett barn. Men efter 2 dagar ansåg familjen att jag verkade för osäker och därför ville de inte att jag skulle jobba kvar. MEN
nu har min arbetsgivare skickat hem ett dokument där de vill jag ska skriva under att JAG sagt upp mig. Vad finns det för för- och nackdelar med att skriva under
detta?

SVAR:
För din del så kan det se bättre ut mot en kommande arbetsgivare att du sagt upp dig själv. Däremot så kan en egen uppsägning innebära att du får lång karenstid hos a-kassan, och Arbetsförmedlingen kan ha synpunkter.
Efter så kort tid som två dagar så tror jag inte att det spelar så stor roll vilket det står.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vad händer om du tackar nej till erbjudande till omplacering?

Hej
Har jobbat för samma arbetsgivare XXXX sedan år 19XX på servicesidan. Har
nu gått sjukskriven sen XX augusti 2012, har tidigare gått sjukskriven från o
till men besvären har bliver värre.Mina besvär är psykisk ohälsa, såsom
depression och panikångest, stresskänslig. Besvären bygger mycket på negativa
klimatet på arbetsplatsen,både vad gäller miljön och arbetsförhållandena. Vid
avstämningsmöte med arbetsgivare och försäkringskassan den XX december 2012
framför jag att det skulle kännas bäst att byta arbetsplats.Min chef säger då
att arbetsgivaren behöver en arbetsförmågebedömning , vi bestämmer att en
sådan ska göras.
2013-XX-XX är bedömningen färdig,, konsulten som utfört
arbetsförmågebedömningen kan inte rekommendera en återgång till arbetet jag
tidigare haft,utan bör få möjlighet till en arbetsträningsplats på annat arbete
hos arbetsgivaren, andra arbetsuppgifter med möjlighet till placering på annat
lämpligt arbete.Under denna tid fram till nu har jag blivet erbjuden en tjänst som
städare med inledande provperiod under 3 månader,, tog del av detta 2013-xx-xx.
Jag tackade nej till denna tjänst efter ha pratat med min läkare och
försäkringskassan. Har själv sökt 2st tjänster hos min arbetsgivare men fått
till svar att jag ej har kvalifikationerna som krävs på den ena tjänsten, samt ej
uppfyller kraven på den andra och att det är övertaligt med folk på den
tjänsten.
Blev xx september kallad för samtal med chefen, han informerar mig att jag ej
får tjänsten som jag senast sökt och att de ej kan finna annat arbete till mig
efter att omplaceringsutredning genomförts inom Region förvaltningar som
matchar min kompetens och arbetsförmåga.
Han säger att det blir uppsägning för mig,,,
Jag blir informerad av honom att jag har tre olika alternativ att välja på

Nr1 Uppsägning med 6 månadslöner utan att arbeta.

Nr2 Säger upp mig själv och får 8månadslöner utan att arbeta som betalas ut
månadsvis.

Nr3Säger upp mig själv får 8månadslöner på en utbetalning i en klumpsumma.

Uppsägningen skrivs som av personliga skäl?

Chefen upplyser mig med att personalchefen vill ha svar på alternativen på
fredag,(denna vecka)
jag säger att det går inte för jag måste kolla upp mina rättigheter, då säger
han måndag, jag säger att jag är sjukskriven till månadsskiftet och jag behöver
månaden på mig för att svara. Han ringer efter personalchefen som inte går att
få tag i, så han ska kolla upp detta och återkomma till mig, vilket han i
skrivandets stund ej gjort.
Eftersom jag ej är med i facket (kommunal) så hoppas jag att ni kan hjälpa mig.

Vad är eder åsikt om dessa tre alternativ?
Är det bara 6månaders uppsägning?
Hur lång betänketid kan jag begära för att ge svar på alternativen?

Tackar på förhand

Hej

Först och främst vill jag beklaga att det har gått så här långt i processen, eftersom du borde ha engagerat arbetsmiljöverket i den här frågan. Psykosocial ohälsa är något som din arbetsgivare skall förbygga på din arbetsplats och hade arbetsmiljöverket haft tid på sig att utreda din situation är det inte alls säkert att du hade behövt hamna i denna situationen. Nu har ni kommit ganska långt med både en färdig rehabutredning osv, så jag tror nog att det kan vara försent att koppla in dem. Men det kan vara värt att i alla fall ta kontakt med dem framförallt med tanke på att du inte är med i facket.

Arbetsmiljöverkets hemsida

www.av.se

Vad gäller rehab och omplaceringsutredningen verkar den ha gått rätt till, men det är efter förutsättningen att omplaceringsutredningen har varit noga genomförd. Det är rätt att om du tackar nej till en omplacering, kan din arbetsgivare ha rätt att på saklig grund säga upp dig, det spelar ingen roll att du har sökt två andra tjänster om du inte har kvalifikationerna för dessa (dvs ingen förtur). När jag tittar på de alternativ som du har fått finns det ett par saker du måste vara medveten om, jag skall försöka få med det mest relevanta

1. Säger du upp dig själv, innebär det att du får en längre karenstid från din A-kassa. Det kan ta upp mot 52 arbetsdagar innan du får ut någon ersättning. Väljer du detta alternativet måste du vara medveten om att det tar nästan två månader innan du får ersättning från din A-kassa.

2. Blir du uppsagd, innebär det en betydligt kortare karenstid från din A-kassa, 7 dagar. Det innebär att du inte behöver vänta lika lång tid på din ersättning som om du säger upp dig själv.

Tittar du på dina alternativ blir utfallet ungefär det samma. Skillnaden blir alltså två månaders lönekompensation från din arbetsgivare mot den extra karenstid det innebär att säga upp sig själv. Du kan alltså välja att ta 6 mån och få en karenstid från din A-kassa på 7 dagar eller ta 8 mån och få en karenstid på 52 dagar från din A-kassa.
Eftersom det inte framgår vilken A-kassa du är med i har jag tittat på akademikernas A-kassa och de regler som gäller där. Titta gärna själv på din egen A-kassas hemsida, för att vara säker!
Hade det inte gått att omplacera dig alls, och du sagt upp dig själv (tagit 8 månandslöner) hade du möjligtvis kunnat förbigå de 52 dagarnas karenstid om din  A-kassa godkänt med läkarens utlåtande kunnat framhäva att en omplacering inte varit möjligt alls på din nuvarande arbetsplats. Nu blev du erbjuden en annan tjänst och därför antar jag att din A-kassa inte kommer att godkänna en sådan egen uppsägning utan att du får den längre karenstiden.

Den finns heller inga livlinor tillbaka till din arbetsplats vad gäller företrädesrätt eftersom den bara gäller vid arbetsbrist, dvs du kan inte begära förträdesrätt om du blir uppsagd pga personliga omständigheter även om båda anges vara ”saklig grund” för uppsägning.

Det är också väldigt viktigt att du pratar med arbetsförmedlingen om vad som gäller för att du skall behålla din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst), tex om du kan komma att vara i sjukskriven efter det att din nuvarande arbetsgivare slutat betalat ut ditt avgångsvederlag (allstå månadsvis eller i klumpsumma). Det jag kan säga är att det generellt är viktigt att du är om och kring dig och att du besöker arbetsförmedlingen direkt i samband med att din arbetslöshet uppstår d.v.s att du står till förfogande på arbetsmarknaden direkt för att inte förlora någon ersättning från socialförsäkringen. Gör du inte det, kan du hamna i en väldigt tråkig ekonomiskt situation när pengarna tar slut. Många arbetstagare glömmer just detta i samband med att de får avgångsvederlag. Så se till att både prata med arbetsförmedlingen och försäkringskassan helst samma dag som du blir arbetslös.

Vad gäller tiden bör du i alla fall kunna rådgöra med arbetsförmedlingen, A-kassan och försäkringskassan så du vet hur du skall agera efter uppsägningen.

Vad gäller just avgångsvederlagets rimlighet, har facket oftast en bättre förhandlingssituation och därför kunde de möjligtvis ha fått fram ett bättre avtal till dig, men det är mycket beroende på tidigare avgångsvederlag som har utgivits till andra arbetstagare i liknande situationer och med liknande förutsättningar. Runt 6 mån är inte ovanligt, men med tanke på din långa anställningstid borde du försökt förhandla upp det (min egen tanke). Fråga gärna vad andra har fått med liknande anställningstid.

Hör gärna av dig igen om du vill ha mer hjälp

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

A-kassa och regler vid egen uppsägning?

Hej!

Jag behöver råd i en tvist med en arbetsgivare.
Jag är arbetssökande och på min jakt efter jobb fick jag nys om att ett
behandlingshem hvb behövde extrapersonal. (Jag har ingen adekvat utbildning.)
Under en intervju ingick jag ett muntligt avtal med personalansvarig att provjobba.
Eftersom branschen var helt grön för mig och jag för den så skulle jag prova på
och se hur det funkade. Om det inte kändes okej för nån av parterna skulle det
inte vara något problem. Diskussionen oss emellan hade högt i tak. Jag arbetade
från 8.00-22.30 utan någon rätt till paus. Jag skulle dessutom arbeta de två
följande dagarna utan 11 timmars dygnsvila.

Direkt efter första passet kände jag att det inte var något för mig.
Arbetssättet var orimligt.
Så jag kontaktade personalansvarig och meddelade detta och det var inga problem.
Nu däremot. Jag behöver alltså ett arbetsgivarintyg till min Akassa som styrker
denna dagen. Företaget skickar detta till mig men påstår att jag har sagt upp mig
från befintlig anställning på egen begäran. Så var inte vår överenskommelse.
Vad gör jag?
Jag riskerar nu att bli utslängd från min akassa och hamna utan inkomst.
Tacksam för råd snarast.

 

Hej

Jag förstår din fustration med tanke på arbetstiderna, samtidigt verkar du har varit den som tagit intiativ till att avsluta din anställning (det var du som hörde av dig till personalansvarig, inte tvärtom).

I så fall kommer arbetsgivaren och A-kassan att hantera ditt ärende som att du var den som ville avsluta din anställning, även om det fanns incitament för detta. Du kan ibland komma runt reglerna om egen uppsägning (dvs längre karenstid) om du har starka skäl. Titta på din A-kassas hemsida och gör en bedömning om hur du kan överklaga deras beslut.

 

Lycka till hoppas det löser sig!

MVH Tobias Bergin

 

A-kassa vid egen uppsägning?

Hej!
Jag har en fast anställning och nyligen fått en tjänstledighet för 4 månader
från och med 1 september. Om jag får ett kort jobb, t.ex. 2 eller 3 månader, i
början av/strax innan tjänstledigheten och säger upp mig på en gång från mitt
fasta jobb, har jag rätt till A-kassa UTAN flera KARENSVECKOR som gäller efter
någon uppsäning när jag avslutar den korta anställningen?
Tack på förhand,

Hej

Om du säger upp dig från ditt ditt nuvuarande arbete, har du normalt sett 45 dagars karenstid + de 7 dagars karenstid som alltid gäller vid arbetslöshet. I de fall där du själv blir uppsagd har du 7 dagars karenstid.  Om jag förstår din fråga rätt huruvida du på detta sett kan kringgå reglerna om de 45  karensdagar som gäller vid egen uppsägning borde du dubbelkolla med ditt fackförbund så att de inte retroaktivt tittar igenom dina anställningsformer och gör en annan bedömning till att du verkligen enbart har rätt till 7 dagars karens. Det du dock kan göra är att du ber  din arbetsgivare att säga upp dig från din anställning och du accepterar det. På det sätt slipper du 45 karensdagar och du hamnar inte heller i en tvivelaktig situation. Dessutom har jag svårt att se att din arbetsgivare verkligen vill ha kvar en arbetstagare som egentligen vill säga upp sig själv på längre sikt.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Egen uppsägning och karensdagar

Hej jag har haft ett kontrakt på en visstidsanställning/ Timanställning
och i kontraktet står det att det är en ömsesidig uppsägningstid på en månad.
Vad gäller för mig, har jag uppsägningstid eller inte? Enligt tidigare uppgifter
jag hittat så finns ingen uppsägningstid vid visstidsanställning. Grundfrågan
är huruvida detta gör skillnad gentemot a-kassan och en eventuell karens.

Med vänliga hälsningar

 

Hej

Är uppsägningstiden ömsesidigt avtalad i ditt anställningsavtal gäller detta, oavsett anställningsform.

Blir du uppsagd gäller 7 karensdagar, säger du själv upp dig gäller 45 dagar.

Finns det giltiga skäl till din uppsägning som att du inte fått lön från din arbetsgivare, du blir sjuk av ditt arbete och inte kan omplaceras.

Du blir mobbad eller trakasserad på din arbetsplats eller om din arbetsplats flyttar så lång att du inte kan dagpendla till din nya arbetsort

kan du slippa de 45 dagarna.

Läs gärna vidare hos din A-kassa.

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej!
Jag har en tillsvidareanställning sedan ca 11 månader tillbaka. I juni blev jag uppsagd med förlängd uppsägningstid fram till oktober iår. Nu har jag fått ett nytt arbete där de självklart vill ha mig till den nya arbetsplatsen så fort som möjligt. Jag har försökt få fram ett slutdatum på min nuvarande arbetsplats men de vill helst inte skicka iväg mig innan oktober. Jag undrar nu vad jag har för
rättigheter i det hela? Hur lång tid de egentligen kan ha kvar mig?

SVAR:

Hej,

Om du enbart varit anställd i 11 månader så har du enligt LAS 1 månads uppsägningstid om arbetsgivaren säger upp dig. Om du har fått förlängs uppsägningstid och godkänt detta så bör den längre uppsägningstiden gälla eftersom detta hade varit förmånligare för dig, om du nu inte hade fått ett nytt arbete. Om du valt att säga upp dig själv så hade du haft en månads uppsägningstid. Du måste se på den överenskommelse som ni har gjort, om det går kan du försöka säga upp dig själv då du endast behöver jobba en månad till.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren