Tag Archives: egen firma

Jag vill säga upp mig och starta egen firma på min fritid, får jag det?

Fråga: Jag arbetar som VD för ett företag.
Dock enbart anställd. Har inga konkurrens klausuler i mitt avtal idag.

Om jag nu säger upp mig. Får jag då på min fritid starta en ny firma (som delägare). (ej konkurrerande verksamhet)

Svar: Hej!

Jag kan inte se varför du inte skulle kunna starta en egen verksamhet på fritiden om du varken har konkurrensklausuler i ditt avtal eller har för avsikt att starta en konkurrerande firma till det bolag du arbetar för idag. Det enda jag kan tänka mig skulle dyka upp är om din ”nya” firma sysslar med något som kan ses som ytterst provokativt eller något som starkt kontrasterar till de värderingar som finns på din nuvarande arbetsplats som normalt skulle ha gett anledning till avsked av personliga skäl. (Här tänker jag kanske framförallt på olika situationer där personal på fritids eller förskola uttryckt hets mot folkgrupp på bilder på Facebook och liknande och därefter inte ansetts lämpade att stanna kvar i tjänst.) Så länge du sköter dig under uppsägningstiden har jag svårt att se vad som skulle kunna vara ett hinder.

Det är dock alltid bra att diskutera den här typen av frågor med din nuvarande arbetsgivare för att ni båda ska vara på det klara vad som gäller er mellan. Det kan också vara bra att titta i kollektivavtal, bara för att vara på den säkra sidan, men utifrån den information jag fått från dig och vad jag kan komma fram till rent juridiskt finns inte så vitt jag kan se några hinder för din nya verksamhet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Jag vill säga upp mig – kan jag använda mig av föräldraledigheten som uppsägningstid?

Jag ska säga upp mig och börja köra egen firma istället. Jag har fyra månaders uppsägningstid men vill minska den tiden och är rätt säker på att företaget inte släpper mig. Kan jag begära föräldraledighet om två månader vilket bolaget inte kan neka till enligt lag och därefter säga upp mig för att minska min tid till två månader eller fryser min ledighet inne då?

Svar: Arbetsgivaren får inte neka dig föräldraledighet om du begär om detta två månader innan denna ska tas ut enligt 13-14 §§ Föräldraledighetslagen. Har du själv begärt uppsägning, så löper uppsägningstiden under tiden för din föräldraledighet. Det är endast om arbetsgivaren sagt upp dig p.g.a. arbetsbrist under själva föräldraledigheten som uppsägningstiden börjar löpa efter ledigheten. Detta för att skydda arbetstagaren som är föräldraledig, då detta annars kan leda till diskriminering av föräldralediga, en situation få arbetsgivare önskar att hamna i eftersom denne då kan stämmas vid domstol. Detta är dock inte den situation du sitter i då du på egen begäran sagt upp dig.

Företaget kan inte, så vida det inte finns specialregler skrivna i kollektivavtal eller i ditt och företagets enskilda anställningsavtal hindra dig att ta ut din ledighet, med självklart dras ledigheten från de dagar du har rätt att var ledig utifrån Föräldraledighetslagen, men det är en fråga mellan dig och Försäkringskassan.

Den situation du absolut inte vill hamna i är dock att du begär att få gå på dagen, då du då kan bli skadeståndsskyldig till företaget.

En sak som jag reagerar på är att du skriver att du vill ”köra egen firma istället”. Om denna firma är inom samma område som det du arbetar inom i dag, kan det finnas konkurrensklausuler att ta hänsyn till i ditt anställningsavtal. Var noga med att kolla upp att det du tänkt göra i din egen firma inte kan ses som konkurrerande verksamhet till den du är anställd hos idag.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren