Etikettarkiv: dröjsmålsränta

Min arbetsgivare vill inte betala ut semesterersättning, och han har sänkt våra löner på grund av regeringsskifte, får han göra så?

Hej!
Jag har ett problem med min nuvarande arbetsgivare. Det är så att jag har arbetat här under 7 månader men nu kommer min tjänst att avslutas. När jag gick in till min chef så berättade han att min tjänst var avslutat, jobbet som jag gör har stor personalrotation så jag blev inte så förvånad trotts väldigt bra resultat. Men han sa då att han inte vill betala ut semesterersättning, han påstår att eftersom han inte går under kollektivavtalet så har han ingen skyldighet att göra det. Det har även slutat flera andra personer som inte fått ut sin semesterersättning. Jag har på video där han berättar att han inte kommer att betala ut och även varför om det ger bättre underlag. Han har även sänkt lönen för alla anställda från 16800-15000 nu på grund av att vi har bytt regering, detta finns också med i videon. Är detta lagligt?

Mycket tacksam för svar,

Hej!

Att hänvisa till regeringsskifte för att sänka lönerna för sina anställda är totalt befängt. Det är så taget ur luften att jag inte ens vet hur jag ska kommentera eller bemöta det. Självklart får han inte sänka lönerna på sådana grunder. Vill han sänka er lön finns bara en väg att gå om ni inte har kollektivavtal: att ni kommer överens om det från båda sidor. Var och en av arbetstagarna måste ge sitt eget godkännande till sänkt lön innan arbetsgivaren får sänka denna.

Har du arbetat och inte fått semesterersättning inbakat i din lön under anställningstiden kan du påminna din chef om semesterlagen 28 § som stadgar att om en arbetstagare avslutar sin anställning innan denne fått semester med semesterlön ska då istället få semesterersättning utbetald med sista lönen. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig mot dig om du inte får ut din semesterersättning enligt SemL 32 §. Utöver detta bör du tänka på att om du gör gällande ett fordringskrav mot din f.d arbetsgivare har du även rätt till dröjsmålsränta (Räntelagen 6 §). Betalar arbetsgivaren fortfarande inte ut din semesterersättning kan du stämma denne vid tingsrätt, men preskriptionen är bara två år i den här typen av fall, så du måste agera snabbt (SemL 33 §). Jag tänker även här på dina föregångare, som såklart har samma rätt som dig att rikta fordran och skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Kollektivavtal eller inte spelar ingen roll. I SemL 2 § stadgas att alla arbetstagare har rätt till semesterersättning från sin arbetsgivare om inte lagen stadgar något annat. D.v.s. kollektivavtalet och enskilt anställningsavtal är i så fall ogiltiga.

Det är bra att ni har bevis (videon) ifall att ni skulle behöva kräva er rätt vid domstol, vilket jag helt ärligt, tycker är en rimlig väg att gå i just det här fallet där så många har drabbats och att det finns bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Utebliven semesterersättning

Hej,

arbetade kort 4,5 månader för en arbetsgivare förra året 2012 och har ett
skriftligt avtal med lön och inkl.semers. enligt praxis. Han betalade dock aldrig
ut semesterersättningen vid den tiden eller efter anställningen upphört (på min
begäran). Jag påminde honom i början på 2013 att jag inte fått den. Han sa att
det gällde ett annat numer sålt företag. Jag jobbade på ett ställe mest (som
finns kvar/han fortfarande äger men som har bytt namn) och lite på ett annat
ställe som han numer sålt. Han har alltså flera företag. Jag har mest jobbat på
det stället som finns idag. Hur mycket kan han gömma sig bakom att han sålt sin
gamla företagsdel och därmed inte ‘kan’ betala ut gammal semesterersättning?
Dessutom gäller ju inte det i alla lägen eftersom jag stod anställd på det
ställe han har kvar idag (men som bytt namn). Kan han påstå att han inte ‘kan’
för att företaget inte finns kvar eller har han skyldighet ändå att betala ut?
Är det gentemot honom som person och ägare man riktar kravet på utebliven
semesterersättning?! Han har ju kvar flera av sina andra företag samt det där jag
jobbade som mest.

Med vänlig hälsning

Hej

Eftersom du har en fordan hos din före detta arbetsgivare hjälper vi dig gärna mot en viss ersättning att hämta in den, din tidigare arbetsgivare (gamla företaget) är ansvarig för de ekonomiska förpliktelser som han hade gentemot dig. Dvs du kan inte vända dig till det nya bolaget.

Hör av dig så tittar vi närmare på fallet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Avgångsvederlag och dröjsmålsränta


Hej!

Jag är anställd på ett företag sedan 13 år och hade för två år fått löneförhöjning enligt ett avtal men min arbetsgivare hade missat att betala mig den biten av löneförhöjningen utan fortsatte betala mig min gamla lön, detta trots påpekande från mig om att rätta till misstaget , men fick bara löfte om rättning men inget hände..först nu efter drygt två år tar min nya chef detta på allvar och vill betala mig den utblivna mellanskillnaden i lönen…så min fråga är om jag har rätt till att kräva skadestånd för att det tog så lång tid att lyssna och rätta till misstaget?!? Och i så fall hur mycket ska jag kräva då? Dessutom partar nu om att de vill att jag ska gå med på att säga upp min anställning pag arbetsbrist i den avdelningen som jag jobbar på ,dock så finns det jobb på andra avdelningar inom bolaget…så jag undrar om jag kan begära avgångsvederlag och i så fall vad är det som är rimligt att begära? Jag vill nämna att jag får 6 y månader om jag gå med på en uppsägning!

Hej

Jag tycker absolut att du ska begära dröjsmålsränta på pengarna då dina arbetsgivare har haft en skuld till dig i ca två år som de inte har betalt ut.

Har du underlag på din löneändring, ev gällande kollektivavtal som din arbetsgivare skulle följt skulle jag be dig att först be facket trycka på. Du kan på egen begäran försöka få ut dröjsmålsränta, vi kan även hjälpa till. Exakt hur mycket får vi i så fall göra en närmare utredning på. Vad gäller din uppsägning
verkar din arbetsgivare både ge dig alternativet till en omplacering, vilket du inte behöver tacka ja till? I annat fall erbjuda dig ett avgångsvederlag på 6 mån? I vanliga fall brukar arbetsgivare erbjuda omplacering, utan att erbjuda till avgångsvederlag, vilket arbetstagare inte skall förvänta sig. Istället ska du vara du om och kring dig så att du verkligen blir erbjuden ett avgångsvederlag om du tackar nej till omplaceringen, du kan nämligen hamna
i den tråkiga situationen att du ”bara får din sk uppsägningstid” vilket inte behöver innebära 6 månaders månadslön. Pga av saklig grund för uppsägning.

Avgångsvederlag kan skifta från bransch till bransch därför bör du försöka hitta en referens gärna via ditt fackförbund, men jag kan tycka att efter 13 år hos samma arbetsgivare kanske du kunde försöka få ut lite mer, om det överhuvudtaget är möjligt? Kanske upp mot 9 månader till ett år men det säger jag bara av erfarenhet av att personer med betydligt färre anställningsår brukar få ca 6 mån avgångsvederlag, men det är bransch specifikt.

Lycka till och återkom gärna om du vill ha lite med hjälp med dröjsmålsräntan

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren