Tag Archives: dröjsmålsränta

Min arbetsgivare vill inte betala ut semesterersättning, och han har sänkt våra löner på grund av regeringsskifte, får han göra så?

Hej!
Jag har ett problem med min nuvarande arbetsgivare. Det är så att jag har arbetat här under 7 månader men nu kommer min tjänst att avslutas. När jag gick in till min chef så berättade han att min tjänst var avslutat, jobbet som jag gör har stor personalrotation så jag blev inte så förvånad trotts väldigt bra resultat. Men han sa då att han inte vill betala ut semesterersättning, han påstår att eftersom han inte går under kollektivavtalet så har han ingen skyldighet att göra det. Det har även slutat flera andra personer som inte fått ut sin semesterersättning. Jag har på video där han berättar att han inte kommer att betala ut och även varför om det ger bättre underlag. Han har även sänkt lönen för alla anställda från 16800-15000 nu på grund av att vi har bytt regering, detta finns också med i videon. Är detta lagligt?

Mycket tacksam för svar,

Hej!

Att hänvisa till regeringsskifte för att sänka lönerna för sina anställda är totalt befängt. Det är så taget ur luften att jag inte ens vet hur jag ska kommentera eller bemöta det. Självklart får han inte sänka lönerna på sådana grunder. Vill han sänka er lön finns bara en väg att gå om ni inte har kollektivavtal: att ni kommer överens om det från båda sidor. Var och en av arbetstagarna måste ge sitt eget godkännande till sänkt lön innan arbetsgivaren får sänka denna.

Har du arbetat och inte fått semesterersättning inbakat i din lön under anställningstiden kan du påminna din chef om semesterlagen 28 § som stadgar att om en arbetstagare avslutar sin anställning innan denne fått semester med semesterlön ska då istället få semesterersättning utbetald med sista lönen. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig mot dig om du inte får ut din semesterersättning enligt SemL 32 §. Utöver detta bör du tänka på att om du gör gällande ett fordringskrav mot din f.d arbetsgivare har du även rätt till dröjsmålsränta (Räntelagen 6 §). Betalar arbetsgivaren fortfarande inte ut din semesterersättning kan du stämma denne vid tingsrätt, men preskriptionen är bara två år i den här typen av fall, så du måste agera snabbt (SemL 33 §). Jag tänker även här på dina föregångare, som såklart har samma rätt som dig att rikta fordran och skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Kollektivavtal eller inte spelar ingen roll. I SemL 2 § stadgas att alla arbetstagare har rätt till semesterersättning från sin arbetsgivare om inte lagen stadgar något annat. D.v.s. kollektivavtalet och enskilt anställningsavtal är i så fall ogiltiga.

Det är bra att ni har bevis (videon) ifall att ni skulle behöva kräva er rätt vid domstol, vilket jag helt ärligt, tycker är en rimlig väg att gå i just det här fallet där så många har drabbats och att det finns bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren