Tag Archives: diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering av arbetssökande?

Hej,
Jag skriver åt en vän. Hon har har en tillsvidaretjänst på 80% varav de procenten varit uppdelade på 50% samt 30% i olika städer. Hon har aviserat att hon vill gå upp i tjänst sedan tidigare. Precis innan hon skulle på föräldraledighet för sitt andra barn, blev det en tillsvidaretjänst ledig på 100%. Min vän informerade chefen om att hon var intresserad av tjänsten på 100%.
Den tjänsten gick till en ny person som inte arbetat i företaget innan, och har inte erfarenheten av företaget. Min vän däremot kan företaget och organisationen väl. Här borde väl företrädesrätten träda in och min vän skulle blivit tillfrågad om tjänsten först? 

Har också en känsla av att företaget medvetet diskriminerat min vän som gravid. Vilket också strider mot lagen, eller hur?

Min vän är inte med i facket. Hur går vi vidare i ärendet? Kan man driva det själv?

Svar: Vad som kallas företrädesrätt gäller om en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget sedan vill anställa en ny arbetstagare inom 9 månader. Då ska den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ha företräde till tjänsten framför någon annan.

I lagen om anställningsskydd står det att en deltidsanställd kan ha företräde till en tjänst med högre sysselsättningsgrad om personen talat om för arbetsgivaren att man är intresserad samt om tjänsten ligger inom samma driftsenhet där arbetstagaren är sysselsatt. Vanligtvis är två arbetsplatser på olika orter två olika driftsenheter även om det är inom samma företag. För att ha företräde till tjänsten på 100% krävs det att tjänsten ligger på någon av orterna din vän redan har en anställning på och att hon har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Jag vet för lite om situationen för att kunna uttala mig om din vän hade kunnat göra anspråk på företrädesrätten i den här situationen.

Hur utannonsering av av tjänst ser ut kan skilja sig. Inom staten eller kommunen måste arbetsgivaren annonsera att en tjänst är ledig medan i andra fall behövs det inte göras enligt lag men det kan finnas andra regleringar kring hur det borde hanteras. Det kan alltså finnas regler som göra att tjänsten ska vara öppen att söka för alla och att din vän inte hade kunnat bli direkt tillfrågad om tjänsten.

Att ha erfarenheter av ett visst företag kan vara en förmånlig egenskap men behöver inte vara avgörande för att få tjänsten. Personen som fick tjänsten kanske hade andra egenskaper eller erfarenheter som talade för att just den personen skulle få tjänsten. Vid tillsättande av tjänst måste personen ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det är arbetsgivaren som avgör vad som är tillräckliga kvalifikationer och om en arbetssökande uppfyller kraven.

Enligt diskrimineringslagen får varken en anställd eller arbetssökande diskrimineras. Det finns något som kallas för direkt diskriminering som man kan göra anspråk på utifrån några kriterier. De är om någon har missgynnats genom att blivit sämre behandlad än någon annan, om man varit i en jämförbar situation som någon annan och om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En graviditet kan kopplas till kön vilken är en av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering av gravida får inte ske, men frågan är om situationen uppfyller alla kraven för att det ska ha förkommit diskriminering.

Om din vän inte är med i facket kan hon vända sig till Diskrimineringsombudsmannen som hanterar ärenden om diskriminering.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av min synskada?

Kan jag uppsagd pga. min synnedsättning när jag har anställd pga denna?

Svar:
Hej!

Som du beskriver det förstår jag det som att blivit uppsagd på grund av att du har en synnedsättning som arbetsgivaren känner till sedan innan. Arbetsgivaren får inte enligt § 1 Diskrimineringslagen diskriminera arbetstagare enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna. I § 5 i samma lag beskrivs de sju diskrimineringsgrunderna, där funktionshinder är beskriven som en av dessa grunder. Ett funktionshinder såsom synskada har arbetsgivaren inte någon rätt att säga upp dig för då detta går emot diskrimineringslagen. Har din arbetgivare sagt upp dig på dena grund råder jag dig till att ta kontakt med din fackliga organisation så kan de hjälpa dig med detta. Är du inte fackligt bunden kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO, som kan hjälpa dig att gå vidare med detta om du känner att din arbetsgivare har diskriminerat dig genom uppsägning på ogiltiga grunder.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren bryter mot anställningen

hej jag har en trygghetsanstälning sen 5år tillbaka på ett hotell och min arbetsgivare brytter i stort mot allt en trygghetsanstälning ska hjälpa till med o skydda mig från af vet om situationen på detta hotell inte ens sen första dagen har någon av punkterna följts vilket för mig har resulterat i kraftig psykisk ohälsa,sjukskrivning vad ska jag göra e inte med i facket.och behöver råd.tack

SVAR:

Hej,

Du som arbetstagare har en rad rättigheter där din arbetsgivare innehar den motstående skyldigheten, exempelvis som att verka för en bra arbetsmiljö. Du nämner inte vad som har hänt och det går därför inte att besvara vad din arbetsgivare har brutit mot. Är det arbetsmiljön kan du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen som kan kontakta arbetsmiljöverket. Är det någon form av diskriminering kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen. Om arbetsförmedlingen inte vill lyssna så kan du kontakta en advokat som kan hjälpa dig vidare. Vi på arbetsrättsjouren samarbetar med advokatbyrån KBM, återkom med ditt telefonnummer så sätter jag er två i kontakt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren