Tag Archives: diskrimineringslagen

Byte av arbetsuppgifter och rädsla för uppsägning på grund av vård av barn

Hej, jag jobbar på en mindre industri med ca 9 anställda där vi står vid varsin maskin. För 1 månad sedan sa en kollega upp sig och arbetsgivaren anställde en ny direkt. Dom bad mig ta hand om han och jag skulle visa han lite hur min maskin funkar för o se om han ”är nått och ha”som dom sa, det skulle bara handla om några dagar. Nu har det gått 1 månad och min kollega har slutat och den nya går fortfarande vid mig och jag gör min fd kollegas arbetsuppgifter. Jag undrar om dom kan flytta på mig bara sådär? Min maskin är väldigt krånglig att lära sig, det tar säkert 6 månader-1år innan man kan den till 100% om ens det. Den är väldigt speciell och det krånglar ofta och det är alltid nya speciella lösningar man måste komma med.
Dom arbetsuppgifterna jag fått tar bara 2 veckor-1månad att lära sig.
Jag är orolig att dom medvetet vill flytta på mig för att kunna avskeda mig pga arbetsbrist senare. Då jag är den enda småbarnsföräldern och dom hatar när jag vabbar och kräver nästan varje gång jag gör det att jobba kväll eller jobba över någon annan dag.

Ja cheferna är väldigt speciella och gör lite som dom vill, för 3 år sedan sparkade dom en pga arbetsbrist men samma vecka fastanställdes 2 inhyrda. Ja, han var småbarnsförälder

Hoppas ni förstår vad jag menar med min krångliga fråga.

Hej!

Vad gäller arbetsgivarens agerande så står denna i sin fulla rätt att låta dig byta arbetsuppgifter om de arbetsuppgifter du får inte är alltför långt utanför arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Du har som arbetstagare en ganska bred lydnadsplikt så länge inte arbetsledaren sätter dig på arbetsuppgifter som är helt utanför de ni kommit överens om i anställningsavtalet (till exempel om du istället fått städa toaletterna och diskat), så att du genom att byta arbetsuppgifter inom en industriarbetsplats från en maskin till en annan maskin har jag svårt att se som att arbetsgivaren bryter mot detta.

Jag kan förstå din oro med tanke på dina erfarenheter på företaget, men du ska veta att du har rätt att vabba, och att diskriminering av föräldrar inte är tillåtet. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att kunna förena arbetsliv med föräldraskap. Om du i framtiden skulle bli utsatt för fingerad arbetsbrist (som det kallas när arbetsgivaren påstår att det finns en arbetsbrist, men det egentliga skälet till ”arbetsbristen” är att arbetsgivaren vill göra sig av med arbetstagaren), så ska du i första hand vända sig till facket som kan representera dig och i andra hand till Diskrimineringsombudsmannen som också kan företräda dig vid eventuell tvist i Arbetsdomstolen. Även vi på Arbetsrättsjouren kan undersöka ditt ärende vidare men då till en kostnad. Det finns också bestämmelser i föräldraledighetslagen som klart stadgar att föräldrar inte får missgynnas när det gäller arbetsledningsbeslut och vid uppsägningar.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Uppsagd till följd av avtalsturlista. Har det gått rätt till?

Hej Blev för en tid sedan uppsagd pga arbetsbrist. Har arbetat på företaget i nästan 18 år. Turårdningslista upprättades, och jag stog med på den. Jobbade på underhållsavdelningen på företaget. Jag var den enda på uh som blev uppsagd, Några månader innan uppsägningarna anställdes en ny medarbetare. jag hade mest kompetens av alla . Men ändå blir man uppsagd. Kan tilläggas att jag ej är fackligt ansluten. Verkar allt ha gått rätt till..Blev erbjuden arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Har nytt jobb i dag.
Tacksam för svar.
Mvh Per

Svar:
Hej!

Vanligtvis är det svårt att komma åt en avtalsturlista som har upprättats mellan facket och arbetsgivaren även om du inte är fackligt ansluten. Listan tecknas mellan de avtalsbärande parterna, dvs. mellan företaget och det/de fackförbund med vilka de har kollektivavtal, och omfattar även personer som inte är fackligt anslutna. Kan man däremot visa på att du av någon anledning har diskriminerats, med stöd i diskrimineringslagstiftningen, så kan det finnas en öppning att motsätta sig även en avtalsturlista.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Diskrimineringslagen och LOA

Hej,
Fråga om diskriminering. Min sambo är sedan drygt X år anställd som tjänsteman i en kommun. Hon arbetade tidigare på en avdelning som p.g.a. en omorganisation lades ner. På denna enhet var hon den för arbetsuppgifterna mest kvalificerad. När enheten lades ned omplacerades hon till en annan enhet. Eftersom hon anser att hon är för överkvalificerad för de arbetsuppgifterna hon har samt
vill ta nästa steg i karriären söker hon regelbundet andra arbeten både inom och utom kommunen. Hon har också påtalat detta för sin arbetsgivare flertalet gånger att hon är intresserad av nya arbetsuppgifter, f.a. arbetsuppgifter utifrån hennes kompetens och erfarenheter. Vid olika tillfällen har det funnits lediga jobb som hon utifrån kompetens och erfarenheter varit intresserad av. En del
av dessa tjänster har annonserats ut, andra inte. De som har annonserats ut har hon ansökt om. Gemensamt för dessa lediga tjänster är att de tillsatts med personer som har lägre kompetens och meriter än henne själv.

Kan min sambo trots att vi i det här fallet inte pratar om diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller ålder åberopa att hon blir diskriminerad då arbetsgivaren inte tar hänsyn till kompetens och erfarenhet? Hur kan hon gå vidare? Vilka lagrum kan hon åberopa?

SVAR:

Hej,

Diskrimineringslagen gäller de diskrimineringsgrunder som du räknar upp. När det gäller offentligt anställda så finns det vissa särregler som kan vara till din sambos fördel. Enligt 4 § i LOA så ska man endast vid en anställning fästa avsikt vid sakliga grunder, såsom skicklighet. Har kommunen fäst avsikt vid annat, alltså kan man bevisa att din sambo har bättre kvalifikationer än de som anställts så har inte lagen följts.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rehabilitering och återanställning

Min fru har jobbat som arbetsledare på ett stort företag i Sverige. I samband med att hon blev sjuk försökte nya platschefen sparka henne för att sjukanmälan inte gjordes riktigt.Hon blev kränkt och beskylld och förtalad av kollegor och chefer. Min fru är fortfarande efter ett år sjukskriven i utmattningsdepession. Ingen hjälp ifrån fackförbundet och företaget har ej hört av sig trots förhandlingar om rehabinsatser och hjälp. Fackförbundet vägrar hjälpa henne så hon står helt ensam. Hon blev uppsagd då avtalet löpte ut , men blev nu erbjuden en helt annan tjänst efter att företaget fick fortsatt kontrakt. Frågan är om företaget får placera om henne från arbetsledare till en tjänst so(vanlig)m arbetare.Inga rehabinsatser är gjorda från företaget !Allt för att hon ska säga upp sig själv.

Mvh

SVAR:

Hej,

Som utgångspunkt så har arbetsgivaren ett långtgående rehabiliteringsansvar och ska verka för att din fru ska kunna återgå till sitt arbete. Detta ansvaret har arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen och det är arbetsmiljöverket som har tillsyn över att lagen efterföljs. Du skriver att din fru blev uppsagd när avtalet löpte ut, om din fru var anställd i en visstidsanställning behöver ingen uppsägning ske, men arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren att någon förlängning inte kommer ske om arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader. Om din fru var tillsvidareanställd krävs saklig grund för att uppsägningen ska vara korrekt och arbetsbrist är saklig grund.

Jag tolkar det som att din fru var tillsvidareanställd men blev uppsagd på grund av arbetsbrist och när arbetsgivaren fick in mer arbete så blev din fru återanställd. Företrädesrätten gäller inte till en viss anställning, man är inte garanterad att få tillbaka sin tjänst såsom exempelvis arbetsledare. Återanställningen får dock inte strida mot god sed eller diskrimineringslagen. Om någon annan arbetstagare får arbetsledarrollen kan det vara i strid med god sed, men det krävs mer information för att kunna ta ställning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsbrist och uppsagd

Hejsan,
jag började 1:a februari i år en ny anställning hos ett stort svenskt företag i privat regi. Då jag skrev på anställningsavtalet tre månader innan så fick jag veta att det pågick en större omorganisation på företaget.

På min första arbetsdag kör min nya chef en presentation om den nya organisationen och i det materialet framgår att omorganisationen har lett till att man numera har övertalighet i företaget. Tycker förstås att detta låter lite märkligt men utgår från att det måste gälla andra kompetenser, jag har ju precis blivit anställd. Sex veckor går och jag blir då inkallad till chefen som meddelar att jag riskerar att sägas upp då jag är en av de sista in. Två veckor senare, alltså mindre än två månader efter min första arbetsdag blir jag uppsagd p g a arbetsbrist.

Jag har pratat med olika chefer och vet att de gick ut med information om övertalighet ca en månad innan jag gjorde min första arbetsdag, dock fick inte jag den infon. Hade jag vetat hur läget var hade jag självklart stannat hos min förra arbetsgivare.

Får ett företag agera på det här viset och anställa när det råder övertalighet utan att i tid informera om hur läget faktiskt är? Företaget vet om
att de gjort fel och jag har fått många ursäkter, något som känns rätt futtigt med tanke på vad konsekvenserna blir för mig.

SVAR:

Hej,

Rent juridiskt bör inga fel ha begåtts. Arbetsgivaren är fri att anställa personal och har ingen juridisk skyldighet att garantera att arbetsbrist inte kommer uppstå inom en snar framtid. Arbetsbrist är vidare grund för uppsägning och inget som arbetsdomstolen ifrågasätter om det inte kan anses strida mot god sed eller diskrimineringslagen. Sen kan man absolut tycka att arbetsgivaren borde ha informerat dig om hur situationen såg ut och att det fanns risk för att företaget behövde göra nedskärningar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren