Etikettarkiv: deltidsanställning

Företrädesrätt för deltidsanställda

Hej,
Jag är statligt anställd lärare. Min arbetsgivare har ett antal lärare på deltider för att slippa ev. övertalighet vid minskat uppdrag. Varje termin får vi nya tilläggsförordnanden på våra tjänster eftersom omfattningen alltid blir större än den anställningsomfattning vi har. Tex 25 % tillsvidare + 50 % tillfälligt utökad tjänst. Bara detta är syniskt men förmodligen inom lagen.

Det jag reagerar mot nu är att arbetsgivaren anställer timvikarie och/eller visstidsanställda (även dessa terminsvis) utöver detta. Det gör att det blir färre timmar för oss som har deltider men som vill ha större omfattning av
tjänst. Just nu planerar cheferna att ge en vikarie (för onämnd person dessutom), med liknande kompetens, men mindre utbildning och erfarenhet än jag, större omfattning på sin visstid än jag har som deltid+tillägg. Så min fråga gäller
deltidsföreträdet som finns i LAS. Gäller det även när chefen ”delar ut” timmar terminsvis eller gäller det bara vid utlysningar och tills vidareanställningar?

Svar:
Hej,
Paragraf 25 a i LAS innebär att den som är deltidsanställd har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad. Detta förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt. Företrädesrätten gäller inom den enhet där du redan arbetar. Det krävs även att du underrättat din arbetsgivare om din önskan till en högre sysselgrad.

Din arbetsgivare ska alltså först erbjuda er som är deltidsanställda fler timmar innan han/hon nyanställer. Om ni har lämnat in önskemål om detta. Det motsatta är om det råder arbetsbrist då kan arbetsgivaren säga upp dig på en del av dina timmar. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal kan det finnas regler som avviker från LAS.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Turordningsregler deltidsanställd

Hej jag har en fråga angående uppsägningsordning och anställningsform.

Jag fick en tillsvidareanställning på deltid med start i augusti år 2011. Ca 4-10
månader efter mig anställdes 3 personer på heltid. Jag har nu sedan Augusti 2013
fått ”skriva upp” min tjänst till heltid. Samtidigt har jag nu fått veta att vår
arbetsplats eventuellt står inför nedskärning av personalen. Min fråga är då
om jag får tillgodoräkna min tidigare deltidstjänst i min nuvarande
heltidstjänst när det gäller min totala anställningstid? Alttså borde väl
rimligen de senare anställda (som dock fick heltid direkt) ligga före mig i
turordningen för eventuell uppsägning?

mvh

Hej

Turordningsreglerna vid uppsägning pga arbetsbrist är semidispositiva. Det innebär att det är möjligt att
avvika från dem genom kollektivavtal (väldigt viktigt att du känner till de lokala reglerna alltså).
Till detta måste ni som arbetstagare räknas in under samma turordningskrets.
Turordningskretsar utgörs av den driftsenhet som du tillhör (den del av företaget som du arbetar på och är beläget inom samma geografiska område). Turordningskretsar är alltså geografiskt och inte organisatoriskt bestämda. Har din arbetsgivare flera driftsenheter på samma ort kan de fackliga organisationerna begära att det skall upprättas en gemensam turordningslista för samtliga enheter på samma ort (detta är också viktigt att känna till så att ni verkligen hamnar på samma lista!).

Vad gäller själva turordningen.
Inom resprektive turordningskrets skall en turordningslista upprättas. Din plats i turordningen avgörs av din sammanlagda anställningstid, har du eller flera arbetsgivare samma anställningstid har den som är äldst företrädesrätt. Du verkar alltså ha längre anställningstid än dina kollegor (trots din tidigare deltidsanställning) och bör därför också komma högre upp på turordningslistan om ni anses hamna inom samma turordningskrets och inga avvikande regler för turordning finns i kollektivavtal (läs ovan). Tänk även på att personer som påbörjat sin anställning senare genom en verksamhetsövergång eller kommer från samma koncern kan tillgodoräkna sig sin tidigare anställningstid.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren