Tag Archives: deltidsanställd

Vem har företräde till extra pass, deltidsanställda eller timanställda?

Hej!

Jag undrar om arbetsgivaren har rätt att ta in timmisar fast det finns personal som har sagt att de vill ta extra pass. Tänker på deltidsanställda som vill arbeta upp till 100%.

Svar:
Hej!

Värt att notera är att timanställning inte en godkänd anställningsform. Godkända anställningsformer är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) tillsvidare anställning och tidsbegränsad anställning (anställning bestämd under en viss tid, vikariat etc.). Att arbeta timmar är en avlöningsform, således att lön utbetalas för de timmar som arbetas och att personen blir nyanställd vid varje arbetspass. Det vill säga att arbetsgivaren kan göra avvikelser från LAS och anställa i timmar. En förutsättning är dock att arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Vad gäller de personer som vill utöka sin sysselsättningsgrad till 100% måste de meddela detta till arbetsgivaren. Enligt 25 a §  i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i. Men för att företrädesrätten ska gälla krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt.

Arbetsgivaren ska alltså först erbjuda de som är deltidsanställda fler timmar innan denne nyanställer. Förutsatt att arbetstagaren/arbetstagarna har lämnat önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Undantag från företrädesrätten kan finnas om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

 

Förtur kopplad till sysselsättningsgrad

Hej!

Om vi är 3 st som är deltids anställda på olika sysselsättningsgrader (70%, 50% och 25%) och det finns ett extra arbetspass som alla 3 kan jobba. Finns det då någon förtur för den som är 70% anställd?

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Det finns ingen reglering rörande förtur kopplad till sysselsättningsgrad dock kan det finnas reglerat i Kollektiv avtal om sådant gäller. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i det möjliga kollektiv avtalet och om ingen förtursordning finns har ni alla lika mycket rätt till det extra passet.

Om din fråga skulle röra förtur till en ledigbliven befattning kan sysselsättningsgraden påverka. Då har den med längst anställningstid hos företaget förtur (turordningsreglerna). Mer info finns i 25 a § LAS.

Mvh,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Rätten till en högre anställningsgrad

Hej!
Jag har en fråga om rätten till heltid. Jag är sedan oktober 2009
tillsvidareanställd med en omfattning på 75%.
Sedan september 2011 har min anställning utvidgats med 25% som allmän
visstidsanställning hos min arbetsgivare med hänvisning till LAS 5§. Nu när jag
gjort detta i mer än två år undrar jag om jag har rätt till en fast tjänst på 100%.
Tacksam för svar

Hej

Ja enligt ovan nämnda förutsättningar föreligger inte allmänn visstidsanställning längre då tjänsten pågått i över 2 år. Den övergår då till en tillsvidareanställning enligt 5 § LAS. Till detta kan du som deltidsanställd arbetstagare anmäla att du vill ha en högre sysselsättningsgrad hos din arbetsgivare och att du då har företrädes rätt till en sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivaren har behov av sådan arbetskraft och att du som arbetstagare har kvalifikationerna för de nya arbetsuppgifterna 25a § LAS.

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Företräde till heltid

Hej.

Jag blev inlasad i december 2009 på 50 %. Har jobbat heltid sen dess. Kan man jobba ihop till en ny lasning? Och nu på heltid? Eller hur fungerar det?

SVAR:
Om du har meddelat din arbetsgivare att du vill ha en högre sysselsättningsgrad, dvs gå upp till 100%-tjänst så har du som deltidsanställd företräde när en sådan tjänst blir ledig, förutsatt att du har den kompetens som krävs etc., och inom den enhet där du nu är anställd.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Deltidsanställda och rätt till särskilt tillägg

Hej, jag undrar om man varit anställd på deltid i 6 år om man har rätt att få det tillägget som restaurang facket har eller om det ska motsvara 6 års heltidsanställning? Mvh

SVAR:

Hej,

Detta är en särskild förmån som regleras i kollektivavtalet. Utan att ha tillgång till kollektivavtalet går det inte att besvara din fråga. Du måste se vad som står i kollektivavtalet och hur de definierar anställning. Du kan kontakta facket så kan de svara på vilken sysselsättningsgrad som gäller för att få tillägget. I Sverige finns en lag som handlar om att diskriminering av deltidsanställda är förbjuden om det inte är sakligt motiverat. Detta innebär att om du som arbetar deltid inte har rätt till tillägget och kravet inte är sakligt motiverat så kan du ha rätt till tillägget eftersom det annars diskriminerar deltidsanställda arbetstagare.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren