Tag Archives: deltid

Tjäna in semester under sjukskrivning

Hej!
Jag är fast anställd på heltid sedan 2003.

Nu har jag varit sjukskriven sedan aug 2016, återgått till arbete i november med 25% och jobbar nu 50%. Min rehabilitering går stadigt men långsamt framåt.
Nu undrar jag över semester: tjänar jag in semester under min sjukskrivning? Påverkas den av om jag är sjukskriven hel eller deltid?

SVAR

Du tjänar in semester under de första 180 dagarna av din sjukskrivning, det spelar ingen roll om du är sjukskriven på hel eller deltid, det är dagarna som räknas.

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.
Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag vara föräldraledig en dag i veckan?

Hej

Nu har jag förkortat min arbetstid till 80% pga barn under 8 år, jobbar 4 dagar i vecka. Men jag undrar om jag har rätt att ta föräldraledighet med ersättning en dag i veckan i några månader? Allt så jobba 3 dagar i veckan och vara föräldraledig en dag i vecka?

SVAR

Ja det kan man göra. Så länge du meddelat din arbetsgivare minst två månader i förväg och hur länge du planerar att vara föräldraledig en dag i veckan så bör det inte vara några problem.

Sålänge man har föräldradagar kvar hos försäkringskassan så har man rätt att ta ut det.

Hälsningar,

Daniela Alm

Företräde till heltidstjänst?

Fråga: Jag började jobba på ett ställe för ca. 1½ år sen från start då det öppnade. En del av tjänsterna var heltid och en del tjänster var deltid. Jag fick en deltid samt har jobbat mycket extra. För några månader sen fick vi en praktikant som skulle vara här ca. 4 mån. Innan personens tid var ute sade en person som jobbade heltid natt upp sig, så den tjänsten blev tillgänglig att söka. Jag och praktikanten samt ett 20 tal andra sökte. Den som fick tjänsten var praktikanten.

Så nu till det min fråga.
Kan min arbetsgivare anställa vem den vill??
Jag tycker att jag borde ha förtur. på mitt anställningsavtal står det 6 års erfarenhet.
Arbetsgivarens förklaring till att personen fick tjänsten var att denne hade utbildning samt erfarenhet. Jag kollade sen på personens CV där står inget om erfarenhet samt att personen bara har en 1årig KY utbildning
Så chefen har ljugit.
Det jag tror är orsaken är att det är billigare att anställa en ny person. Så finns det någon här som har kolla på arbetsrätt eller hur lagen fungerar.

hade varit tacksam för svar.

Svar: Hej!

Här kommer ett utdrag ur Lag om anställningsskydd (LAS):

”25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
  Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.
  Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. Lag (2006:440).

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag (1996:1424).”

Detta innebär att den av er som uttryckligen önskat att få heltidstjänsten som har

1) haft deltidstjänst,

2)som har arbetat längst tid hos arbetsgivaren och

3)har rätt kvalifikationer för tjänsten

har bäst rätt till heltidsanställningen. Sålunda kan arbetsgivaren ha gjort fel enligt LAS. Det kan dock förekomma avvikelser i kollektivavtal och personliga avtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

 

Rätt till semesterdagar vid deltidsanställning

Hej!

Jag har arbetat som behovsstyrd deltidsanställd på 60% från juni till sista september detta år och blev därefter heltidsanställd tillsvidare. I båda kontrakten har semesterförmånerna varit ”Enligt lag, 25 dagar”, och vi har muntligt sagt att ingen semestersättning utgått. Min fråga är: kommer jag få rätt till de dagar jag tjänat ihop under deltidsanställningen? Anställningen är inte enligt något kollektivavtal. Enligt vad jag läst har jag rätt till antingen de betalda semesterdagarna eller ersättningen.

Denna fråga får gärna publiceras, men inte mina personuppgifter, utan jag vill vara anonym.

Svar:
Hej!

Som grundregel så tjänas semester in före den kan tas ut och du har även rätt till de dagar du har tjänat in under den tid du arbetat deltid. Din semesterrätt på 25 semesterdagar gäller för ett helt semesterår och oavsett om du arbetar på deltid eller heltid. Däremot så påverkar din aktuella anställningsgrad ersättningen under de betalda semesterdagarna.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Arbetspass med kort varsel och via sms!

Jobbar på deltid som städare och har schema genom min mobil. Chefen säger att jag ska kolla schemat ofta för det kan ändras. Helt okej tycker jag. Men jag undrar hur långt in på kvällen är normalt? Sen brukar han inte lägga in jobb där utan skickar meddelande som inte alltid kommer fram i tid. Å då missar jag det + lönen. Gäller ett jobbmeddelande per sms? Det står inget om det i avtalet.
Mvh

Hej!

Du har rätt till ett schema 14 dagar i förväg och om det förändras ska du meddelas snarast. Det finns dock undantag som beror på hur verksamheten ser ut. Om det inte går att förutsäga behovet av arbetskraft, så kan det vara rimligt att arbetspass blir inbokade med kort varsel. Utan att veta mer om ditt avtal, så är det i huvudsak så att man har rätt att få arbete för motsvarande tid som utlovas i anställningsavtalet, i ditt fall de timmar som motsvarar din deltidstjänst. Att arbetspass bokas via sms är inte ovanligt och kan vara giltigt beroende på vad man kommit överens om med sin arbetsgivare. Baserat på din fråga, så verkar ni inte ha kommit överens om detta, vilket givetvis är ett problem för dig. Det som främst gäller är att du, som nämnt, har rätt att arbeta de arbetstimmar som finns angivet i ditt anställningsavtal. En tanke är att prata med din arbetsgivare och förklara problemet med smsbokningar för honom/henne. Om din arbetsplats samarbetar med facket, så är det en god idé att kontakta dem då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Semester när man arbetar deltid

Hej!
Jag arbetar som X. Har shemalagd arbetstid på 42 tim/mån. I övrigt går jag in som vikarie vid behov. Mina timmar varierar stort varje månad. Jag har 22 betalda semesterdagar och undrar om jag har rätt att få ut dessa i pengar, eller om jag måste ta dom i lediga dagar? Enligt min arbetsgivare måste jag det. Jag anser inte att jag vill ta ledigt då jag jobbar så pass få timmar. Ledighet och vila får jag ju ändå, även om jag arbetar mina timmar, dom är ju så få.

MVH

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar när din anställning upphör. Det finns ingen rätt för dig enligt semesterlagen att få ut dina sparade semesterdagar i pengar istället för att vara ledig. Du kan fråga din arbetsgivare om du kan ta ut dina semesterdagar på dina lediga dagar, så att du slipper bli av med de arbetspass som du har. När man arbetar deltid räknas även fler dagar som semesterdagar då man inte ska få en ovanligt lång semesterperiod. Det innebär att om du är schemalagd måndagar och tisdagar och du väljer att ta semester dessa två dagar och tills nästa måndag så kommer du ha använt 6 semesterdagar trots att du enbart skulle arbetat 3 dagar. Dina lediga dagar räknas då som semesterdagar. Försök hitta något bra alternativ med din arbetsgivare som passar er båda.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Företräde för högre sysselsättningsgrad; Vad gäller?

Hej

Jag undrar om följande är korrekt av min chef:

Jag anställdes på deltid för två år sedan i augusti. Ca 4-5 månader efter mig anställdes en annan person på heltid. Jag blev aldrig tillfrågad om jag var intresserad av någon heltid innan denne andra person efter mig anställdes. Nu har min chef sagt till mig att jag kan vara aktuell för en heltid, samtidigt som en extra anställd som anställdes före mig också säger sig vara intresserad av en heltid.

Vad gäller, finns någon turordning för att ”ta upp anställda på heltid” och i så fall vad gäller? Har jag rätt att få en heltid p.g.a. att jag ”hoppats över” tidigare. Har den extra anställda rätt att få en heltid före mig, jag som jobbar deltid?

 

 

Hej!

Arbetstagare som har en deltidstjänst kan ha förtur till tjänst med högre sysselsättningsgrad inom den verksamhet där arbetstagaren arbetar. För att detta ska vara aktuellt ska arbetstagaren dels, som du skriver, ha uttryckt önskemål om högre sysselsättningsgrad, samt inneha de kvalifikationer som tjänsten kräver. En annan faktor kan vara att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska bli  tillgodosett då en deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.

En deltidsanställd med rätt till högre sysselsättningsgrad kan ha förtur framför de med återanställningsrätt. Däremot kan en person med omplaceringsrätt gå före en deltidsanställd som önskar högre sysselsättningsgrad.

Finns det fler anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så bestäms turordningen utifrån sammantagen arbetstid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren med längst arbetstid har då förtur framför övriga. Har arbetstagarna samma anställningstid, är ålder det avgörande och äldst har förtur.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid deltidsföräldraledighet

Jag har en fråga gällande uppsägningstid och lön under uppsägningstiden när jag är delvis mammaledig. Jag återgick delvis i arbete i februari i år men har fortfarande ett kontrakt på att jag är delvis mammaledig fram till 2013-09-03.

Förra veckan fick jag beskedet att jag inte kommer att få återgå till min tjänst på 80% när det datumet kommer utan jag blir uppsagd pga arbetsbrist och
erbjuds samma arbetstid jag har idag vilket är 22%. När är det enligt lag som min uppsägningstid börjar och vilken lön har jag
rätt till under mina 3 månaders uppsägningstid?

Jag blev innan uppsägningen erbjuden att jobba 75% under juli månad och tackade ja till det eftersom jag då har mitt barns pappa hemma på semester men känner ju nu att det är märkligt att behovet för mig finns då men inte senare.

Min situation är väldigt komplicerad eftersom det finns 2 delar av det företaget jag arbetar för. En veterinärklinik och en shop där jag jobbar med försäljning av djurartiklar. Hur det än ser ut så plockar dom ut en person från kliniken för att täcka mina timmar i shopen och anställer då en ny sköterska inne på kliniken för att täcka hon som är i shopen för mig. Är detta verkligen rättvist att göra så bara för att jag inte har legitimation att arbeta i klinikdelen?

SVAR:
Vad gäller din uppsägningstid så löper den från den del du tar del av uppsägnigsbeskedet om du arbetar deltid och är föräldraledig på deltid. Det är enbart när du är föräldraledig på heltid som uppsägningstiden skjuts framåt i tiden, till datumet för återgång i arbetet. Uppsägningslönen är baserad på din tjänstgöringsgrad under uppsägningstiden, tex 25% om du arbetar 25%.

Vad gäller arbetsbristen så är det arbetsgivaren som definierar var denna uppstår. Om man behöver legitimation för den del av arbetsuppgiterna och du inte har denna, så uppstår arbetsbristen på din tjänst.
Det är inte rättvist som du skriver, men dessvärre OK enligt lagen att göra så. Däremot är man skyldig att i första hand försöka omplacera dig till en tjänst som du har behörighet för, och också att se om det finns någon annan anställd med kortare uppsägningstid som i så fall ska sägas upp först.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren