Tag Archives: deltid

Tjäna in semester under sjukskrivning

Hej!
Jag är fast anställd på heltid sedan 2003.

Nu har jag varit sjukskriven sedan aug 2016, återgått till arbete i november med 25% och jobbar nu 50%. Min rehabilitering går stadigt men långsamt framåt.
Nu undrar jag över semester: tjänar jag in semester under min sjukskrivning? Påverkas den av om jag är sjukskriven hel eller deltid?

SVAR

Du tjänar in semester under de första 180 dagarna av din sjukskrivning, det spelar ingen roll om du är sjukskriven på hel eller deltid, det är dagarna som räknas.

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.
Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag vara föräldraledig en dag i veckan?

Hej

Nu har jag förkortat min arbetstid till 80% pga barn under 8 år, jobbar 4 dagar i vecka. Men jag undrar om jag har rätt att ta föräldraledighet med ersättning en dag i veckan i några månader? Allt så jobba 3 dagar i veckan och vara föräldraledig en dag i vecka?

SVAR

Ja det kan man göra. Så länge du meddelat din arbetsgivare minst två månader i förväg och hur länge du planerar att vara föräldraledig en dag i veckan så bör det inte vara några problem.

Sålänge man har föräldradagar kvar hos försäkringskassan så har man rätt att ta ut det.

Hälsningar,

Daniela Alm

Företräde till heltidstjänst?

Fråga: Jag började jobba på ett ställe för ca. 1½ år sen från start då det öppnade. En del av tjänsterna var heltid och en del tjänster var deltid. Jag fick en deltid samt har jobbat mycket extra. För några månader sen fick vi en praktikant som skulle vara här ca. 4 mån. Innan personens tid var ute sade en person som jobbade heltid natt upp sig, så den tjänsten blev tillgänglig att söka. Jag och praktikanten samt ett 20 tal andra sökte. Den som fick tjänsten var praktikanten.

Så nu till det min fråga.
Kan min arbetsgivare anställa vem den vill??
Jag tycker att jag borde ha förtur. på mitt anställningsavtal står det 6 års erfarenhet.
Arbetsgivarens förklaring till att personen fick tjänsten var att denne hade utbildning samt erfarenhet. Jag kollade sen på personens CV där står inget om erfarenhet samt att personen bara har en 1årig KY utbildning
Så chefen har ljugit.
Det jag tror är orsaken är att det är billigare att anställa en ny person. Så finns det någon här som har kolla på arbetsrätt eller hur lagen fungerar.

hade varit tacksam för svar.

Svar: Hej!

Här kommer ett utdrag ur Lag om anställningsskydd (LAS):

”25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
  Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.
  Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. Lag (2006:440).

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag (1996:1424).”

Detta innebär att den av er som uttryckligen önskat att få heltidstjänsten som har

1) haft deltidstjänst,

2)som har arbetat längst tid hos arbetsgivaren och

3)har rätt kvalifikationer för tjänsten

har bäst rätt till heltidsanställningen. Sålunda kan arbetsgivaren ha gjort fel enligt LAS. Det kan dock förekomma avvikelser i kollektivavtal och personliga avtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren