Etikettarkiv: condictio indebiti

Ska jag betala löneskuld till arbetsgivare?

Hej,
Jag har precis sagt upp mig och blivit informerad om att jag har en löneskuld.
Fram till 2011 arbetade jag heltid, men har sedan dess varit borta pga bla föräldraledighet och sjukskrivning. Så någon gång under dessa år har löneskulden uppstått. När de förklarade detta för mig blev jag så chockad då jag verkligen inte hade någon aning om att sånt kunde hända, men de sa de att jag kunde delbetala på X antal månader, vilket jag tyckte var en bra idé, jag har dock inte skrivit på något. Men nu när jag tänker efter; kan jag göra något åt det här? Kan man bestrida det? Jag visste inte alls att jag hade en skuld, jag har ju bara handlat i god tro. Det känns inte ok att de kommer efter nästan fyra år och kräver mig på pengar. Vad kan jag göra?

Tack på förhand!

Svar:

Hej!

Detta scenario finns inte lagstadgat utan regleras istället genom den allmänna rättsprincipen “condictio indebiti” (återkravsrätt).Huvudregeln är att felaktiga betalningar ska gå åter. Om din arbetsgivare dock medvetet betalat ut full lön under exempelvis din föräldraledighet har du ingen skyldighet att betala tillbaka dessa pengar. Det finns dock inget som påvisar att detta skulle vara fallet utifrån din situation. En arbetstagare har också rätt att behålla felaktigt utbetalt belopp om denne var i god tro och ordnat sin ekonomi därefter. Du borde därför hänvisa till detta undantag ovan för att undkomma att betala din löneskuld.

Preskriptionstiden för en lönefordran följer preskriptionslagstiftningen och är generellt 10 år. Men det finns undantag t ex för semesterersättning där preskriptionstiden är 2 år enligt Semesterlagen.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Spenderat felaktigt utbetalda pengar, condictio indebiti

Hej!

Jag har fått för mycket semester utbetalt på min slutlön och det är inget jag reagerat på då jag hade 20 sparade semesterdagar och fick endast 7900:- för mycket. Detta är pengar jag såklart trott varit mina och har då under semestern spenderat dem. Nu anser företaget jag jobbade på att jag har en skuld till dem och jag undrar om jag måste betala tillbaka eller om det finns något sätt där jag slipper det?

Tack

SVAR:

Hej,

Det finns en möjlighet för dig att slippa betala tillbaka. Situationen kallas condictio indebiti och innebär att den som har fått pengar utbetalt och spenderat dessa i god tro slipper att betala tillbaka. Men som huvudregel gäller att man ska betala tillbaka felaktiga belopp, det är enbart ett undantag att man inte ska betala tillbaka.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren