Tag Archives: byta pass

Byta bort pass

Om du är timanställd och fått tider där du ej kan jobba. Du har därefter tagit kontakt med övrig personal och försökt byta bort passen, du har uppsägningstid på två veckor. Enligt avtalet skulle även passen skrivas in ut efter dina förutsättningar (vilket ej har följts). Du har därefter inte lyckats byta passen och upp till en månad innan arbetspasset inträffande har du sagt till chefen att om inte detta ändras så behöver du säga upp dig (du har två veckors uppsägningstid). Tiderna förändras inte och 1 o en halv vecka innan så konstaterar du till chefen att du ej har möjlighet att arbeta de passen och du måste därför säga upp dig.

SVAR

Hej,

Det kan bli så att arbetsgivaren har rätt att kräva dig på ersättning för de pass som du uteblir från. Men då ska arbetsgivaren kunna påvisa att det blivit inkomstbortfall p.g.a. att du inte arbetade din pass. Då kan du dock kontra med att ert ordinarie avtal inte hållits om att dina pass ska förläggas så att det passar tider som du kan arbeta.

Hälsningar,

Daniela