Tag Archives: bil

Ska kunden betala mer än jag får i ersättning?

Hej

Under förra året hade vi ett större uppdrag hos en kund. Jag använde min egen bil i tjänsten. För detta fick jag den vanliga milersättningen med 18.50/mil. Sedan får jag reda på att min chef fakturerar vår kund 35kr/mil för detta, dvs för körning med min bil. Förutom att det i min mening är oetiskt, så undrar jag om detta överhuvudtaget är lagligt. Det är ett fordon som inte Aktiebolaget förfogar över och alla kostnader i samband med bilen får jag bära.

Hej,

Det kan tyckas oetiskt att kunden får betala mer än den ersättning du får ut för körningen. För dig som anställd gäller att du får milersättning med 18.50 kr/mil vilket är standard. Vad gäller kostnaden som kunden betalar för detta, är det upp till kunden att förhandla priser med företaget alltså din arbetsgivare, detta är inget du som anställd kan påverka. Din arbetsgivare gör således inget olagligt med att fakturera ett högre belopp till kunden än den milersättning du som anställd erhåller. Genom överenskommelse kan du avtala dig till en högre ersättning men som tidigare sagt är 18.50 kr/mil standard i dagsläget, vid milersättning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren