Tag Archives: beredskapstjänst

Kan jag tvingas till beredskapstjänst

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ha sk. beredskapstjänst trots att det ej är inskrivet i anställningsavtalet? Om ej, kan arb.giv. skriva om avtalet för att få igenom sin vilja?

SVAR:
Om det inte står i ditt avtal att du har beredskapstjänst så kan inte arbetsgivaren inför det utan att förhandla med facket, eller med er anställda om det inte finns något fack. Arbetsgivaren kan inte på helt egen hand ändra i avtalet, detta ska förhandlas och informeras, och rimligen också kompenseras ekonomiskt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren