Etikettarkiv: beredskap

Tvingad beredskap

Hej,

Kan min arb.givare(kommun) tvinga mig till beredskap när det står följande i mitt anst.bevis:
”För anställningen gäller dessutom att du har arbetsskyldighet för de arbetsuppgifter som står i ett naturligt samband med den av arbetsgivaren bedrivna verksamheten och för vilken du har kompetens.”

SVAR

Om du är tvingad till beredskap så regleras det i ditt kollektivavtal. Oavsett om man är med i facket eller inte.

Hälsningar,

Daniela Alm

Måste jag arbeta jour/beredskap?

På min arbetsplats blir man tvingad att ha stby/jour en helg i månaden, ibland mer. Vad som är att vi är tim anställda och får ingen ersättning för detta. Dock om man blir inkallad att jobba får vi dubbelt betalt. Men alla dessa helger vi är hemma för att vi kanske kan bli inkallade att jobba får vi inget för. Inget om detta står i anställningsbeviset eller när man sökte jobbet. Så till min fråga om man inte vill detta har man rätt att avsäga sig deras sk jour?

Svar:

Hej!

På Unionens hemsida finner du en del information kring jourarbete. Det finns en skillnad mellan att vara i beredskap och att arbeta jour. Att arbeta jour innebär att du är på arbetsplatsen och väntar på att dina tjänster skulle behövas. Att vara i beredskap däremot betyder att du är hemma, och finns till arbetsgivarens förfogande om det skulle behövas. Det som du i din fråga beskriver låter som att ni är i beredskap. Vissa branscher eller företag ger ersättning för att var i beredskap. Detta är inte reglerat i lagen utan regleras i eventuellt kollektivavtal, ni har alltså ingen laglig rätt till ersättning vid beredskap. Du får alltså se över vad som står i kollektivavtal som finns på arbetsplatsen för att se vilka regler som gäller för detta på ditt arbete. Då du säger att du är anställd på timmar bör du alltså inte ha något tvång till att arbeta denna jour/ stand by eftersom att du inte har ett visst antal timmar tilldelade i månaden. Står det  heller ingenting om dessa helger avtalat i anställningsavtalet är det någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Mitt råd till dig blir alltså att se över kollektivavtal och ta upp det här med din arbetsgivare för en lösning på problemet.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

 

 

Lön för beredskap

Jag jobbar på X som timanställd men med ett fast schema. Jag jobbar varannan helg och några dagar per vecka. Nu har mina chefer infört att vi ska ha beredskap på helgerna ifall någon blir sjuk. Vi ska då ha ett rullande schema så var 4:e ledig helg jag har ska jag ha
beredskap. För detta ska vi få 25kr/timme som vi inte behöver komma in och jobba och om vi måste komma in får vi ordinarie lön+75kr/timme. Får dom ens bestämma att jag måste ha beredskap på mina lediga helger? Och är inte beredskapslönen väldigt liten med 25kr per timme, totalt efter skatt får jag inte ens 300kr för att vara låst en hel helg.

SVAR:

Hej,

Det finns ingen lag som definierar vilken lön som är skälig vid olika former av beredskap. Detta ska avgöras av kollektivavtal/anställningsavtal. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur schemat ska se ut och ska stora förändringar ske så ska samråd ske med facket.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Skyldigheter vid tjänstledighet?

Hej!
Jag är statligt anställd och tänkte söka tjänstledighet på deltid för studier. Jag undrar vilka skyldigheter jag har att utföra jour och beredskap under perioden för min deltids tjänstledighet.

SVAR:

Hej,

Din rätt till tjänstledighet för studier finns reglerat i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan även finnas reglering i kollektivavtalet som berör dina skyldigheter vid din tjänstledighet. Din specifika fråga finns tyvärr inte reglerad i lagen utan det bör finnas reglerad i kollektivavtalet. Man bör göra en avvägning utifrån dina studier för att se om det är skäligt att du kan ha jour samt beredskap.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren