Tag Archives: beräkna semesterdagar

Beräkna antalet semesterdagar

Hej.

Jag har ett vikariat som månadsanställd och på heltid som börja gälla den 4/11 2013 – 31/2 2015 och nu sägs det att jag bara ska få 5 betalda semesterdagar . Enligt min uträkning ska jag ha 11 semesterdagar, vem har rätt?

Med vänlig hälsning, Annika

 

Svar:

Hej!
Semesteråret omfattar 1 april ett år till 31 mars året därpå. Hur mycket du arbetet året därföre, det vill säga intjänandeåret, avgör hur många dagar du är berättigad till.  Då du är anställd efter den 31 augusti är du berättigad till 5 betalda semesterdagar under semesteråret, det vill säga under 1 april 2014- 31 mars 2015.

För att beräkna antalet dagar betald semester ska du ta (antalet semesterdagar – antalet ej semestergrundande frånvarodagar / 365 x semesterrätten) 7 § LAS.  Då jag inte vet hur många semestergrundande frånvarodagar du har kan jag inte beräkna det för dig. Undantag rörande semester kan finnas i möjligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren