Etikettarkiv: beordrad övertid

Hur mycket övertid kan man bli tvingad att arbeta?

Hej!
Jag jobbar inom omsorgen vaken natt.Min anställning ligger på 48 % och det tycker jag är lagom för mig och det var den anställning jag blev erbjuden av arb.givaren.
Nu till min fråga:På min arb.plats så är det svårt att rekrytera folk så det är väldigt mycket inbeordningar då det ligger flera tomma pass som arb.givaren inte har löst.
Så jag jobbar vaken natt (10 tim)och kan bli inbeordrad 4-5 tim extra så då kan min arb.tiden helt plötsligt bli 14-15 tim på raken.Vi har blivit tillsagda att ta med både frukost och lunch om vi skulle behöva vara kvar på arb.platsen.

Är detta ok??Att arbeta vaken natt är en påfrestning i sig men när man dessutom ska jobba dagtid på det och dessutom vara en bra ass.till en människa som behöver all min fokus kan kännas väldigt påfrestande.Sen om arb.givaren inte tänker på sin personal är väl en sak men att den som har rätt till bra omvårdnad och inte har en egen röst för att protestera mot detta blir ju lidande.

SVAR

I § 10 a Arbetstidslagen står det att man får lov att arbeta max 50 timmar övertid per månad när man är deltidsanställd.

I vissa branscher är det okej att arbeta 14-15 timmar vid enstaka tillfällen, så länge dygnsvilan respekteras. Är det en kommunal verksamhet så står det i kollektivavtalet vad som gäller. Det bästa vore att be om ett möte med chefen och framföra att ni behöver mer arbetskraft.

Går inte detta vägen så är det bäst att kontakta facket och be dem att försöka förhandla med din arbetsgivare.

10 a § Mertid utöver allmän mertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra mertid).
Extra mertid och allmän mertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Lag (2011:740).

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan man få ersättning för det man förlorat p.g.a att man jobbat över?

Hej,
Om man beordras och stanna kvar och jobba ett kvällspass, har man då rätt till ersättning för kostnader som t.ex. köpta teaterbiljetter?

Svar:
Hej,

Om din anställning inte är tillfällig så har du som huvudregel alltid rätt att få reda på ditt schema minst två veckor innan arbetspassets början. Detta besked får dock lämnas senare om arbetets art eller andra händelser utgör en godtagbar anledning till att besked inte kunnat ges tidigare. Detta får självklart inte ske inom vilka yrken som helst utan endast där det beror på arbetes särskilda typ.
Om din arbetsgivare beordrar dig att jobba över någon enstaka gång är detta OK, men om detta sker alltför ofta grundar det sig eventuellt i felaktig bemanning vilket inte är acceptabelt.

Att få ersättning för det man går miste om genom att ställa upp och arbeta utöver sitt ordinarie schema är inte en rätt man har enligt lag, detta är därmed en diskussion mellan dig och din arbetsgivare. Är du medlem i något fackförbund så kan du vända dig till dem för hjälp i förhandlingarna.

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till övertidsersättning?

Hej mitt anställningsavtal säger att jag ska jobba 100% och det är 36 timmar / vecka enligt avtalet.
Nu har jag jobbar 31 timmar mer än det denna månad, gått på schema som chefen gjort, men inte fått någon övertid. Har jag rätt att kräva övertidspengar för de 31 timmarna?

Tacksam för svar

Hej!

Generellt sett har du rätt till övertidsersättning när du arbetar övertid, i alla fall om ni är kollektivavtalsanslutna på arbetsplatsen. Hur mycket pengar det handlar om framgår av kollektivavtalet eller det enskilda anställningsavtalet. Har ni inte kollektivavtal på arbetsplatsen ska det framgå i ditt enskilda anställningskontrakt om, och hur mycket du har rätt att få i övertidsersättning eller om du kan ta ut det i ledighet.

Prata i första hand med din chef, men jag misstänker att det kan vara så att du får ut pengarna månaden efter, när alla anställdas övertider på arbetsplatsen är uträknade eftersom detta är en summa som antagligen inte är direktreglerad  löneprogrammet. Skulle detta inte hjälpa så rekommenderar jag att du tar kontakt med facket (om du är medlem), så kanske de kan hjälpa dig att få ut pengarna.

Skulle din arbetsplats inte vara kollektivavtalsbunden, och du inte är med i facket och det står i ditt enskilda anställningskontrakt att du har rätt till övertidsersättning så kan vi på Arbetsrättsjouren hjälpa dig att kräva ut övertidsersättningen. Har ni inte avtalat om övertidsersättning varken genom kollektivavtal eller i anställningskontraktet blir det tyvärr väldigt svårt att kräva ut något överhuvudtaget, då ingen överenskommelse om övertidsersättning finns. Det du då kan göra är att driva en tvist i domstol där man då tar hänsyn till de regler som står i närmast liggande kollektivavtal. Vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig även med detta, men även om vi har mycket förmånliga priser på den typen av tjänster är jag rädd att det skulle kosta dig mer än det smakar.

Så mitt råd är att prata med arbetsgivaren. Du kan ju  börja med att lägga fram det som en fråga om något blivit fel i löneprogrammet eller med utbetalningarna till en början och se hur arbetsgivaren reagerar på det.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Inbeordning och övertid

Jag är fastanställt vårdare och jobbar med autistiska vuxna på ett boende. Min anställning ligger på 70% vilket är för lite. Därför tackade jag till att jobba en dag i veckan på ett annat boende (20% anställning). Dessa två boenden har ingenting med varandra att göra och därmed har jag två olika chefer.
Om chefen på jobb 1 säger att vi ska ha extramöte på just den dagen då jag jobbar på jobb 2, har jag då rätt att säga ifrån?
Hur ser det ut med att bli inbeordrad? Kan jag bli inbeordrad fastän jag jobbat den dagen på mitt andra jobb?
Vad är en rimlig anledning för att säga ifrån sig en inbeording?

Jag behöver jobba men kan har inte råd med att bara jobba 70%.

Tack för hjälpen!

Svar:

Hej,

Eftersom arbetsgivare 1 ej kan erbjuda dig fler timmar eller en heltidstjänst på 100% kan arbetsgivaren inte beordra dig att jobba övertid då du har ett annat arbete. Vet arbetsgivare 1 om att du har en 20% anställning hos arbetsgivare 2? Detta kommer hjälpa dig att få arbetsgivare 1 att förstå varför du ej kan inbeordras. För att neka inbeordning ska du som arbetstagare ha synnerliga skäl och det verkar du ha i detta fall då du behöver arbeta mer än 70% och hen inte kan erbjuda dig detta. Inte heller behöver du infinna dig på arbetsplatsen för möte på din lediga dag/ den dag du inte arbetar för arbetsgivare 1. För att inbeordra någon att jobba övertid ska det från arbetsgivarens sida också finnas nödvändiga skäl. Det är oftast inte ett extramöte.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Övertid lika med nytt anställningsavtal?

Hej!

Jag har en liten fråga angående att jobba övertid, om man har ett viss kontrakt på t.ex 3-4 timmar, men ändå jobbar varje dag mer än de timmarna? Och har massor med övertid på en månad, borde man inte på något sätt då kunna kräva längre kontrakt från arbetsplatsen?

Hej,

Om du kontinuerligt arbetar mer än de timmar du har skrivit avtal om borde du kunna förhandla med din arbetsgivare angående ett avtal som är mer representativt för din arbetsomfattning. Arbetsgivaren tjänar dessutom på att inte behöva betala ut övertidsersättning för de timmar du arbetar utöver din ordinarie arbetstid. För att du ska ha rätt till övertidsersättning ska övertiden vara beordrad av din arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Har vi rätt till övertidsersättning?

Jag har ett kontrakt där övertidsersättningen är bortförhandlad mot en veckas extra semester. Det är uppe för diskussion hos oss kring beredskap/jour just nu och förhandlingar kring detta pågår.
Min fråga är, om vi som anställda inte accepterar företagets offert (ersättning för beredskapen) kring detta, och om de istället beordrar oss att jobba övertid.Har jag
rätt till ersättning då?

SVAR:
Det kan bli aktuellt med beordrat övertidsarbete, men detta kan inte bli en permanent lösning. Ni har inte rätt till extra ersättning utöver vanlig lön för denna om ni inte har avtalat om det. Arbetsgivaren är skyldig att se till att överitden inte blir alltför omfattande.
Om ni inte accepterar den nya organisationen med beredskapsarbete så kan ni bli uppsagda pga arbetsbrist då era tidigare tjänster inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande utformning. Jag förutsätter att facket är inblandat i förhandlingarna då det rör sig om en större förändring av era villkor. Om inte så rekommenderar jag att ni kontaktar dem.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Beordrad övertid?

Hej!

Min fråga är. Jag jobbar inom handeln och en inventering närmar sig. Har nu fått
se mitt schema för denna månad och ser att vi har en utbildning inom just
inventering mellan 08:00 -10:00 och obligatorisk närvaro. Vi har inventerat 3 ggr
förut. Ser då att mitt schema säger 13:00 – 20:00 denna dag och undrar om dom har
rätt att kräva att jag skall komma dit 5 timmar innan jag börjar arbeta?. Har 7
mil tur och retur till jobbet.

Svar:
Hej,
I princip kan du inte vägra att arbeta övertid, det kan bli ordervägran och det är allvarligt. Men du kan ha mycket tungt vägande skäl som gör att du kanske just den här gången slipper övertidsarbetet. Det bästa i ditt fall är att ta upp frågan med din arbetsgivare och om utbildningen är nödvändig för dig.

Det finns gränser för hur mycket du får arbeta över och inom vilka tidsperioder. Arbetstidslagen har regler om bland annat maxgränser för övertid samt bestämmelser om dygns- och veckovila. Men om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, kan det finnas andra bestämmelser om arbetstid och övertid. Då gäller de tidsgränserna.

När du arbetar övertid har du rätt till övertidsersättning om det finns kollektivavtal. Oftast har du alltid rätt till pengar. Men du kan också få ut kompensation i form av ledighet. Det bästa för din hälsa är att du försöker få ut kompensationen genom att vara ledig. Men det kräver en viss planering så att ledigheten verkligen blir av. Ett sätt är att samma dag som du ska arbeta över komma överens med din chef om när du ska ta ut din övertidskompensation.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Jobba övertid och obetald semester?

Hej!
Påbörjade just en anställning, och självklart hinner jag inte få ihop tillräckligt med intjänad semester tills företaget stänger v 29-32. Kan jag tvingas ta obetalda semesterdagar då? Det blir ju väldigt svårt ekonomiskt!
Sen har dom ibland övertidsarbete på helger, är det något man måste ställa upp på? Jag är fullbokad 9 helger av 10, fotbollskupper, släktbesök och annat (har tex konsertbiljetter till en helg om ett par veckor, vad händer om dom plötsligt säger att det är jobb då?) Jag har inget emot att arbeta men behöver
min fritid och värdesätter mina helger högt och planerar ofta långt i förväg vad som ska göras. Man vill ju inte vara livegen jobbet.

Hej,
Om företaget stänger under sommarveckorna och du inte har semester att ta ut så ska de ge dig ledigt med lön, om de inte kan erbjuda dig jobb vid någon annan avdelning eller enhet.
Övertidsarbetet regleras i ett kollektivavtal eller ditt anställningsavtal, där ska det stå vilka villkor som gäller. Du har rätt att neka övertidsarbete med hänvisning till tex bokade aktiviteter till viss del, men om det handlar om sk beordrad övertid så kan din arbetsgivare kräva att du arbetar. Du har rätt att i god tid få besked om vilka dagar och tider som gäller för den beordrade övertiden, samt hur denna ska kompenseras.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid extraanställning?

Hej!
Vilka regler gäller när man är extraanställd? Jag arbetar som personlig assistent extra under tiden jag pluggar. Jag bestämmer själv när jag vill jobba och vissa månader jobbar jag mer än andra. Detta utifrån hur skolan ser ut. Till jul kan det bli aktuellt med inbeordring på julafton. Detta för att alla vill vara lediga. Även där så jobbar jag när jag kan eftersom jag är inte ledig från skolan eftersom det inte finns något som heter jullov på universitetet. Kan de beordra in mig eller gäller detta enbart den personal som är ordinarie? De har ju en helt annan skyldighet än mig tycker jag iallafall…

Svar:
Hej,
Det finns ingen anställningsform i den arbetsrättsliga lagstiftningen som heter extraanställd eller behovsanställd. Däremot kan det finnas skrivningar i kollektivavtal som reglerar att arbeta enstaka dagar där det är svårt att schemalägga arbetstiden.

Som extraanställd kan din arbetsgivare erbjuda dig arbete när det passar arbetsgivaren, och du som anställd har rätt att tacka ja eller nej varje gång. Arbetsgivaren kan alltså inte beordra in dig.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren.nu

#title# #url#

Beordrad övertid utanför schema

Hej!
Har en fråga gällande skyldighet att arbeta en lördag. Min ordinarie arbetstid är beräknad på 40 tim/vecka schemalagd måndag till fredag. Då jag är ensamstående utan hjälp av vare sig ex eller omgivning, är jag ganska låst till att arbeta endast måndag till fredag då barnomsorg finna att tillgå.

Vi fick besked om att en obligatorisk planeringsdag skulle förläggas till en lördag, då jag hade mina barn enligt schema. Jag påtalade att jag inte kunde närvara på denna dag då jag inte har någon tillsyn för mina barn och frågade hur jag skulle göra om jag var tvungen att ta tillfällig föräldrapenning. Min närmsta chef sade att det var obligatoriskt. Jag påtalade igen att jag inte hade någon möjlighet att närvara på lördagen utan var med på fredagens planering och åkte sedan hem till mina barn.

Detta har nu lett till att jag fick en erinran om ”arbetsvägran”. Något som jagkan tycka är väldigt märklig då min ordinarie arbetstid är schemalagd mån-fre och jag alltid är på plats enligt schema. Hur skulle jag kunnat lösa situationen??? Jag fick skriva under att jag mottagit erinran, men skrev till att jag inte instämde i det de påtalade.
Skall tillägga att de som deltog under lördagens planering fick tillgodoräkna sig 3.5 timmars övertidsersättning. Detta var självklart inte något jag skrev upp. Har de rätt att göra så här???
Låter så ofattbart att de kan kräva mig på något som inte går att lösa praktiskt vilket jag också förklarade för dem.
Men de hävdar att de har rätt att kräva obligatoriskt arbete på lördagar trots att vår arbetsplats är stängd då.

SVAR:
Jag förstår att det är tufft för dig, men arbetsgivaren har rätt att vid enstaka tillfällen beordra övertidsarbete under tex helg även om man normalt har schema måndag-fredag. Då ska också övertidsersättning utgå.

Det låter hårt att få en erinran om arbetsvägran, men arbetsgivaren har lagen på sin sida i det fallet. Det du kunde ha gjort är att ta ut VAB under lördagen då det inte fanns någon barnomsorg men jag antar att Försäkringskassan haft synpunkter på det.

Hälsningar Camilla Ländin
Arnetsrättsjouren