Etikettarkiv: bemmaning

Kan bemanningsföretaget säga upp min visstidsanställning i förtid?

Hej,
För 10 dagar sedan hade jag skrivit kontakt med ett bemanningsföretag för 6 månader visstidsanställd.
Efter en vecka kommer kunden och säga att de inte vill fortsätta med mig pg att jag överkvalificerad för denna tjänst.
Företaget säger att vi måste träffas för att vi se vad vi kan göra. I alla fall står det tydligt 6 månader kontrakt tills mars-2017. Finns det risk att företaget sparka mig ?

Hej,

Du är anställd hos bemanningsföretaget och det är alltså de som är din arbetsgivare. Bara för att er företagskund inte vill fortsätta att ha dig som anställd så är du fortfarande anställd av bemanningsföretaget fram till mars 2017. En allmän visstidsanställning är en variant av de tidsbegränsade anställningsformer som regleras i 5 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör när anställningstiden löper ut (i ditt fall mars 2017) eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats, 4§ 2st. LAS. Detta innebär att en tidsbegränsad anställning rent generellt inte är uppsägningsbar då den anställde ställer sitt arbete till förfogande och arbetsgivaren förpliktigar sig att förse arbetstagaren med arbete under den avtalade perioden. Det är dock möjligt mellan dig och arbetsgivaren (bemanningsföretaget) att avtala om att din uppsägning kan avslutas i förtid och att du får uppsägningstid. Följaktligen är det beroende på vad ni har avtalat om när du anställdes och vad som framgår av ditt anställningsavtal för att kunna veta om de kan säga upp dig i förtid eller inte. Det är möjligt att det kan regleras i kollektivavtal om din arbetsgivare har ett sådant, eller en branschpraxis. Vänd dig annars till ditt fackförbund för att få mer hjälp i frågan och vad som gäller just för dig.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Entreprenörer, full bemanning?

Hej
Vi är entreprenörer åt ett annat företag som säger att vi måste vara
full bemanning v29,
får man göra så? Är de enligt lag?

Hej

Jag antar att er arbetsgivare hyr ut tjänster till ett annat bolag, som ni nu arbetar för. Avtalet som är skrivet mellan ert bolag (som ni arbetar i) och det bolag ni jobbar för har svaret på din fråga. Vad som gäller har alltså lite med arbetsrätt att göra utan mer vad din arbetsgivare har kommit överens om med bolaget i fråga. Står det uttryckligen att din arbetsgivare skall se till att bemanning ska vara på plats vid denna tidpunkt, blir det upp till din arbetsgivare att lösa detta för att inte bryta avtalet. Om det i sin tur innebär att er arbetsgivare bryter sitt avtal med er som arbetstagare, genom att han/hon inte följer sitt anställningsavtal/kollektivavtal mot er som arbetstagare är en annan fråga. Du skall alltså ifrågasätta din arbetsgivares agerande om han/hon har skrivit ett avtal med ett annat bolag som han vidare inte diskuterat mer er som arbetstagare och som ni tycker bryter mot era anställningsavtal/kollektivavtal.

Ta alltså diskussionen med din arbetsgivare, inte med företaget som hyr in er, den betalar antagligen bara för tjänsten.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren