Tag Archives: behovsanställd

Kan de beordra in mig?

Hej! Jag är personlig assistent, började nu i maj och är ”behovsanställd”. I torsdags jobbade jag 9-9 (från torsdag morgon till fredag morgon) sedan ringer de mig kl 15.00 och frågar om jag kan komma in och jobba kl 17.00 (tills 14.00 nästa dag). Jag svarar då att jag är upptagen och har heller inte sovit en blund på jobbet, så nej. Då säger hon att min Chef får ringa och beordra in mig om jag säger nej och att jag inte har något val.

Var detta verkligen lagligt? Är det inte bara fast anställda de kan beordra in oavsett avtal?

SVAR:

Hej,

Enligt Arbetstidslagen 13 § ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Gällande din fråga om att bli inbeordrad är det att kolla vad som finns avtalat i ert kollektivavtal. Tolkar det som om du inte är tillsvidare anställd och du får alltså kolla vad som finns avtalat för just din anställningsform i ert kollektivavtalet. Kolla med ditt fackförbund eller arbetsgivare.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren