Etikettarkiv: begära semester

Semester vid uppsägning

Hej
Kanske ni kan hjälpa mig hur jag ska göra

Jag har i dagarna sagt upp mig från min tillsvidaretjänst.
Då jag arbetat mer än 2 år, så har jag enligt avtal 2 mån uppsägning.

Jag sa upp mig 7 april och föreslog att min sista arbetsdag skulle vara den 9 juni.
Däremellan önskade jag utnyttja mina 5 av 7 sista sem dagar.

Nu vill min chef att min sista arbetsdag är den 24 maj och att jag får ut mina semesterdagar
I pengar.

Har hon rätt att bestämma detta åt mig?

SVAR

Hej,

Grundregeln enligt semesterlagen är:
”Senast två månader före semestern ska den anställde ha ett definitivt besked om vilka veckor man har semester. När semestern är utlagd kan arbetsgivaren inte dra in eller ändra den. Alla har rätt till fem veckors semester. Fyra av dessa veckor har man rätt att få sammanhängande under perioden juni-augusti. ”

Din arbetsgivare har däremot inte rätt att korta ner din uppsägningstid. Ni kan komma överens om att du ska vara arbetsbefriad men ändå få betalt tiden ut men hon kan inte korta ner den så att du får mindre betalt.

Dessvärre så kan hon neka dig semester om du inte sökt den minst två månader innan du tänkt ta den, då det i slutändan är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet som gynnar verksamheten bäst. Var semestern redan godkänd innan du sa upp dig så har hon ingen rättighet att dra tillbaka den däremot.

Hälsningar,

Daniela Alm

När måste jag begära ledighet inför julen?

Vår fråga är vad som menas med att ansöka om ledighet i god tid? Finns det ramar om detta? Jag ansökte om ledighet mellan jul och nyår och ansökte den 23/10… Ansökan gällde således om ledighet efter den 25/12. Min chef kom och sa att gränsen att ansöka var den 20/9 (vilket dom hade glömt attannonsera). Tycker ändå att lite mer än 2 månader innan borde vara ok! Finns det som sagt lagar eller regler eller annat prejudikat som avgör vad ”god tid” innebär?

SVAR:
Ofta behöver du lämna  in din ledighetsansökan i mycket god tid inför tex julhelgen. Det kan vara så länge som tre månader innan, beroende på vilken tidsfrist arbetsgivaren meddelar. Två månader i förväg anser jag är rimlig tid, och du och dina kollegor kan inte ges ansvaret för att arbetsgivaren ”glömt” att meddela vilket som var sista datum. Det kan också finnas reglerat i ett lokalt avtal vad som gäller.
Däremot är det inte säkert att ni beviljas ledigt, då det är arbetsgivaren som har sista ordet i den frågan, och ledigheten måste ske utan att det påverkar verksamheten negativt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren