Tag Archives: avtalslagen

Ändring av arbetstidsschemat

Är visstidsanställd på ett bemanningsföretag. Undrar om inbokade pass enligt överenskommelse kan ändras till kortare arbetstid under dagen? Vilket innebär förlorad lön. En fråga som många av oss som arbetar undrar över.

Hej!

Enligt Arbetstidslagen har du rätt till att två veckor i förväg få reda på ditt arbetstidsschema. Det som jag även kan se i detta fall är att ett avtal gjorts kring en viss arbetstid, och har två parter ingått ett avtal med varandra så går det emot avtalslagen att bryta detta. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen finns det dock en möjlighet att denna typ av förändringar av arbetstidsschemat får förekomma.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren