Tag Archives: avtalsbrott

Har jag rätt att ignorera min uppsägningstid?

Om jag som arbetstagare (fast tillsvidare) har avtalat om en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader, men där arbetsgivaren inte hållit sig till ett av de villkor som avtalats i anställningsavtalet (vi har avtalat om en extra lönerevision 1/8-2014 som uteblivit), har jag då rätten att gå på dagen?

Svar:

Hej!

Trots att din arbetsgivare har brutit mot en punkt som ni avtalat om innebär inte detta att du som arbetstagare även har rättighet att bryta mot vad som avtalats. Gör du detta finns risken att du blir skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Du har alltså inte rätt till att bryta uppsägningstiden på grund av denna föeteelse. dock har du rätt till den lönerevision som du och din arbetsgivare har avtalat om. Detta är någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Lyssnar inte din arbetsgivare på dig finns möjligheten att kontakta din eventuella fackliga organisation då kan de vidare hjälpa dig med detta. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, detta ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hejsan!

Jag har några frågor angående konkurrensklausuler.

Bakgrund:
Jag har jobbat på företaget i ca 5 år, de senaste 3 som ledare (teamleader). Vid tillträdandet av ledarposition så undertecknades en konkurrensklausul. (inget nytt anställningsavtal skrevs, är anställd som säljare)

Jag har för avsikt att avsluta min anställning med anledning av;

*Verksamheten har förändrats på så sätt att jag inte längre får jobba med det team som jag har haft ansvar över senaste åren. Med motivationen att jag inte utvecklat gruppen tillräckligt och då med utökat antal säljare och bättre resultat i åtanke.

*Jag har inte fått ut min provision för in arbetat resultat bakåt i tiden (vi har ett lönesystem som gör att provisionen är innestående 2 månader, dvs. försäljning registrerad i september betalas ut i slutet av november) Med motiveringen att alla kostnader inte är avdragna, trots att samma utbetalningsmodell använts minst hela det senaste året och att företaget räknat fel.

Detta ser jag som avtalsbrott som rimligtvis borde göra att man kan bortse från klausulen?

Om Klausulen fortfarande skall anses vara giltig så undrar jag vad som menas med konkurrerande verksamhet i detta fallet.

Vi jobbar med försäljning över telefon, företaget jag jobbar för säljer telecomtjänster till företag och har egentligen endast Telias produktportfölj att jobba med förutom ett finansbolag som vi använder vid viss hårdvaruförsäljning.

*Är det konkurrerande verksamhet om jag öppnar ett eget kontor/arbetar för annan arbetsgivare som exempelvis endast säljer Telenor/Tele-2/Tre till företagskunder?
*Måste det stå förtydligat i klausulen exakt VAD det är företaget vill skydda?
*Kan jag öht jobba i branschen? (sälja telecomtjänster till företagskunder)

Tilläggas bör även att vid diskussion med VD´n så har han medgivit att jag evt skulle kunna jobba hos vår största konkurrent, om de kommer överens om en eventuell övergång. (Konkurrenten jobbar med Telias produktsortiment på ett liknande sätt som vi gör)

Hej,

Grundläggande gäller i avseende om konkurrens att du är skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare, denna skyldighet innebär att di inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Det kan vara så att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Vilket kan ha till följd att du inte har möjlighet att försörja din inom din bransch efter avslutad anställning. Ett brott mot en konkurrensklausul kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen. Jag skulle vilja råda dig att kontakta ditt fackförbund i frågan och även kontrollera i ert kollektivavtal då dessa kan innehålla regler om konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Utebli från uppsägningstid

Hej!
Vad gäller vid avslutande av provanställning i förtid och man uteblir från arbetet under de 14 dagars uppsägningstid som var överenskommet? Jag antar att det är olovlig frånvaro? Kan arbetsgivaren då stämma mig, eller innebär det ”bara”
att jag inte får lön för de 14 dagarna? Och om man går till jobbet säg de 3 första dagarna av uppsägningstiden, men sen inte går dit, då ska väl arbetsgivaren i alla fall betala mig för de 3 dagar jag var där? Inget avtal om arbetsplikt eller arbetsbefrielse under uppsägningstiden finns.
Tack på förhand för hjälpen!

SVAR:

Hej,

Om du inte arbetar under överenskommen uppsägningstid så arbetsvägrar du vilket innebär att du bryter mot ert avtal och därmed även begår ett avtalsbrott. Om du väljer att inte dyka upp så kan du bli ersättningsskyldig för den skada som arbetsgivaren lider. Om du då arbetar några få dagar så kan arbetsgivaren hålla inne den lön som du då tjänade in. Det är alltid bättre att hålla sina avtal så har man fullgjort det som man åtagit sig.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kan jag tacka nej till mitt arbete när drömjobbet dyker upp?

Hej!
Jag skrev för ett par veckor sedan på ett anställningsavtal á 1 termin på en skola som mellanstadielärare. Jag har nu sett att mitt drömjobb ligger ute på annons, och jag har stor chans att få det. Vad händer om jag helt enkelt skulle kontakta skolan en vecka innan min anställning påbörjas och informerar om att jag inte kommer dyka upp? Vilka konsekvenser skulle jag stå inför?

Drömjobb: 100% tjänst, gångavstånd
Mellanstadiejobbet: 80% tjänst, 2 timmar enkel resa pendling.

SVAR:

Hej,

Du har ingått ett avtal om att arbeta hos en arbetsgivare och om du inte fullföljer detta så begår du ett avtalsbrott. Om du har ingått ett avtal om en visstidsanställning och ni inte har avtalat om att anställningen ska vara uppsägningsbar så är du skyldig att arbeta tills avtalat slutdatum. Om du inte väljer att följa ert avtal kan du bli ersättningsskyldig för de skador som din arbetsgivare drabbas av.

Även om det kan kännas surt att du tackat ja till ett arbete och ett bättre dyker upp så har du en skyldighet när du tackat ja till ett arbete. Om man tänker den motsatta situationen, om din arbetsgivare valt att inte fullfölja ert avtal på grund av att en mer kvalificerad arbetssökande dyker upp, så vore den situationen inte önskvärd ur din synvinkel.

Men du kan alltid försöka prata med din arbetsgivare och se om de har någon annan som är intresserad av tjänsten, ni kanske kan lösa det tillsammans.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Visstidsanställning och uppsägning

Min fru har ett vik hos ett X. På anställningsbeviset står det inget slutdatum. Muntligt fick hon då höra att vikariatet skulle gälla till sista maj.Sedan skulle hon sannolikt få en ordinarie tjänst. Den 7/5 ringer chefen till min frus jobb och talar om att hon blir utan jobb den 12/5. Frugan ifrågasätter detta och ordnar ett möte med arbetsgivaren den 8/5.Chefen visar då upp ett anställningbevis med slutdatum den 12/5. Vi har kvar vår kopia utan slutdatum. Dom har alltså skrivit dit slutdatum efter underskrift av min fru. Vad
gäller ang uppsägning? är detta ett avtalsbrott? Polisanmälan?

SVAR:

Hej,

Som utgångspunkt sägs inte en visstidsanställning upp, utan den avslutas enlighet med det datum som framkommer på anställningsbeviset. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt förändra anställningsavtalet utan din frus vetskap, detta kan ses som ett avtalsbrott. Din frus anställning borde upphöra i enlighet med det muntliga avtalet den siste maj. En polisanmälan är i de flesta fall inte aktuellt. Det som kan bli aktuellt är att kontakta ett juridiskt ombud såsom en advokat som kan föra förhandlingar med arbetsgivaren, detta är något som vi på arbetsrättsjouren kan hjälpa till med.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Semesterdagar

Hejsan.
Jag har frågor angående semestertimmar vid timsemester, När jag blev anställd på mitt nuvarande jobb 2010 så fick vi ett muntligt avtal som lovade oss 26 dagar ( 208 timmar) om du va under 30 år, 30 år 31 dagar (248 timmar) och över 40 år 35 dagar (280 timmar).
Detta har fungerat i två år, men i år fick de för sig att korta ner våra semestertimmar eftersom vi som jobbar natt bara ha 36 timmars veckor. I anställningsbeviset så står det 31 dagar ( ingenting om timmar). Chefen som vi hade då sa att ni får denna semestern som en morot eftersom vi inte kan ge er högre lön, detta är ett muntligt avtal och chefen har slutat men vi är va X st som har hört detta.
Min fråga är om personalavdelninhem kan gå in och ändra detta utan att informera oss som arbetare utan att vi upptäcker detta genom våra lönespecar?
Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per år men arbetsgivaren kan välja att ge fler semesterdagar till arbetstagarna. Om det i ert avtal står 31 semesterdagar så är det så många dagar som du ska ha rätt till. Om arbetsgivaren vill förändra avtalet krävs antingen att ni är överens eller att arbetsgivaren säger upp avtalet och återanställer dig på färre antal semesterdagar. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp avtalet krävs saklig grund. Om detta ska ske för alla arbetstagare, att man sänker antalet semesterdagar kan det vara möjligt för arbetsgivaren att hänvisa till arbetsbrist och arbetsbrist är saklig grund. Har arbetsgivaren inte saklig grund och förändrar avtalet utan ert medgivande begås ett avtalsbrott.

Det är alltid bra att ha någon form av bevis på att ett muntligt avtal har ingåtts. Men även om ni har haft ett avtal om fler semesterdagar kan arbetsgivaren förändra detta om det finns saklig grund. Hur era specifika lönespecifikationer ser ut kan jag inte uttala mig om, men de flesta lönespecifikationer har en redovisning av antalet semesterdagar. Påtala för din nya arbetsgivare att ni har fått de extra semesterdagarna som kompensation för att ni inte har högre lön och att detta var något som den förre arbetsgivaren lovat er. Kanske kan ni komma överens om något nytt avtal.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vad händer om man bryter mot avtalet och inte arbetar uppsägningstiden ut?

Hej.

Jag har nyligen slutat arbeta i ett små företag. Chefen godkände detta men ville att jag skulle arbeta min uppsägningstid på en månad. Men då dem behandlade mig dåligt slutade jag med omedelbar verkan. Min fråga är nu har jag gjort mig skyldig till något felaktigt, kan de stämma mig med framgång och hur blir det med min semestereesättning då jag slutade innan jag tog semester. Tacksam för ett
tydligt och motiverande svar

SVAR:

Hej,

Du har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Det kan finnas en rätt för dig att sluta omedelbart men då krävs att arbetsgivaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot dig. Utan att veta omständigheterna kan man inte ge ett svar på om de behandlingar som du utsattes för gav dig rätt att inte arbeta under den tid som ni avtalat. Rent generellt är det ett ganska högt krav och principen avtal skall hållas är viktig.

Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott, genom att inte arbeta uppsägningstiden kan din arbetsgivare hålla inne din innestående lön. Om du har gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott är det mest troligt att företaget håller inne din lön då du blir skadeståndsskyldig enligt LAS. Dock ska arbetsgivaren kunna påvisa att de gjort en förlust genom att du inte höll ert avtal. En stämning bör inte vara aktuellt då det är en kostsam och tidskrävande process. Du har rätt till din semesterersättning och den ska betalas ut senaste en månad från dess att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Avtalsbrott?

Hej
Jag har haft en uppdragsgivare och ett uppdrag/konsulttjänst sedan juni
2012.
Vi har skrivit ett avtal som justerar vad mina åtagande är och likväl en
uppsägningstid på en månad.
Nu blev jag uppsagd den 14 april.

Nu vill uppdragsgivaren säga upp avtalet omedelbart och inte betala
innestående faktura förrän jag har skrivit under på att jag ska sluta.
Dessutom vill de inte att jag jobba under min uppsägningstid. Jag själv
vill detta och det finns jobb att göra, men de menar på att de inte har råd
att ha kvar mig av olika anledningar. De hävdar även att jag inte skött
mina åtaganden enligt avtalet.

Vad gäller?

Kan de vara tvungna att betala mig under uppsägningsmånaden? Kan de hålla
inne på pengarna som nu ska betalas den 30 april för mars månad?
Jag har även jobbat 1-14 april som jag vill fakturera dem och en mnd framåt
(uppsägningstiden). Jag vill jobba men det vill inte de.

Själv vill jag hävda avtalsbrott och undrar hur jag går till väga?
Vilken lag kan jag luta mig mot? Finns det någon liknande lag som LAS fast
för mig som konsult med ett avtal?

Med vänlig hälsning och Tack på förhand!

Svar:
Hej,
Ett ingånget avtal gäller enligt Avtalslagen. Uppdragsgivaren kan inte ensidigt ändra ert avtal. Jag bedömer att din uppdragsgivares brott som i första hand ett avtalsbrott och därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som kan göra en bedömning av dina möjligheter att driva ärendet så att du får ut dina pengar.

Vi kan erbjuda upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Om du tycker detta låter intressant så vänligt skicka över dina kontaktuppgifter så att Klas kan komma i kontakt med dig. Jag lägger även en kopia på detta mail till Klas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Kan jag tacka nej till mitt avtalade arbete om något bättre dyker upp?

Hej.
Har ett skrivet kontrakt som sommarvikarie, med början i slutet på juni. Men om jag skulle bli erbjuden ett bättre jobb någon annanstans vad händer då? Bryter jag mot kontraktet jag har nu?

Tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Om du genom ett avtal har åtagit dig att arbeta på en arbetsplats och sedan bryter detta för att ta ett annat arbete begår du ett avtalsbrott. Precis som arbetsgivaren ska hålla sin del av avtalet och ge dig arbete i sommar ska du hålla din del av avtalet och arbeta i den utsträckning som arbetsgivaren önskar. Man kan tänka tvärtom, om arbetsgivaren hade fått tag på någon annan som är mer kvalificerad hade det då varit rätt av arbetsgivaren att bryta ert avtal för att anställa någon som är mer kvalificerad?

Om du skulle bli erbjuden ett bättre arbete kan du höra med den arbetsgivare som du skrivit kontrakt med för att se om de kanske har någon annan som kanske vill ha det arbete som du först har tackat ja till.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren häva ett tidsbegränsat anställningsavtal?

En arbetstagare har skriftligen skrivit på ett anställningsavtal om sommarvikariat. Arbetstagaren hamnar i dispyt med arbetsgivaren och känner sig vilseledd. Arbetsgivaren häver avtalet med hänvisning till att arbetstagaren under dispyten muntligen tackade nej till tjänsten. Arbetstagaren har inte skriftligen skrivit under något.

Kan arbetsgivaren häva anställningsavtalet med hänvisning till ett muntligt nej från arbetstagaren, med särskilt beaktande på att arbetstagaren själv inte anser sig ha tackat nej samt OM han gjorde det så var det under vilseledning av arbetsgivaren ?

Hej!
När ett anställningsavtal har undertecknats, så börjar de lagar som upprättats för sådana att verka. För vikariat som är en tidsbegränsad anställning, så gäller att den upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Det innebär i princip att anställningen inte upphör före anställningstidens slutdatum. Om den anställde gör sig skyldig till grovt kontraktsbrott, kan anställningen upphöra i förtid.

Det finns något som kallas provocerad uppsägning som innebär att man känner sig tvingad, eller säger upp sig i affekt under ett bråk med arbetsgivaren. Uppsägningen kan då ogiltigförklaras enligt LAS § 34 och uppsägningen träder då inte i kraft förrän tvisten är utredd. Måste dock påpekas skriftligt senast två veckor efter tillfället då den skedde. Räcker att göra via mail, och sedan kan man inleda en mer formell process.

Hör gärna av dig igen vid ytterligare frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren