Etikettarkiv: avtal

Kan min arbetsgivare ändra överenskommen lön?

Hej,
Jag har tackat nej till att bli outsourcad. Genom LAS/turordning har jag erbjudits en annan tjänst. Nu hävdar arbetsgivaren att min tjänst ”kodas” om, och lönen sänks.

Är det möjligt för dom att göra det ?

Svar:
Hej,

Det låter som att ni redan kommit så pass långt i processen att alternativet för dig om du inte går med på att bli outsourcad alt. tackar JA till denna nya tjänsten är att antingen bli omplacerad igen (om möjlighet finns) eller avsluta din anställning. Om detta stämmer, och om skälen till din arbetsgivares agerande beror på arbetsbrist, så är det upp till din denne att reglera dina nya arbetsvillkor. Detta bör ske i samrådan med dig då ni är avtalsparter. Du kan alltid välja att tacka NEJ och avsluta din anställning men då arbetsgivaren har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet samt avveckla och anställa arbetstagare (så länge agerandet inte strider mot lag eller kollektivavtal) så är det i slutändan han/hon som beslutar i lönefrågan. Därmed har din arbetsgivare rätt att sänka din lön och omreglera anställningsavtalet om det inte längre finns möjlighet att fullgöra den gamla överenskommelsen, dvs. avtalets grunder finns inte längre och då kan avtalet upphöra alt. omförhandlas.

Förutsättningen för detta resonemang är att din gamla tjänst är en tillsvidareanställning, dvs. att den är uppsägningsbar med grunden arbetsbrist. En visstidsanställning är som huvudregel inte är uppsägningsbar innan tiden för den löpt ut och i så fall skulle din arbetsgivare varken kunna erbjuda dig nya tjänster eller säga upp dig, detta gäller dock om inte annat avtalats.

Det är även viktigt att uppmärksamma om det finns ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och som din arbetsroll omfattas av. Även om du inte skulle ingå som medlem i den aktuella fackliga organisationen så har avtalet en normerande verkan på arbetsplatsen, dvs. din arbetsgivare kan inte ge dig en lägre lön än vad detta säger och det här kan då ses som en inskränkning i arbetsgivarens beslutanderätt i lönefrågan.

Hoppas detta har bringat lite klarhet i ditt spörsmål.
Om ärendet är mer komplicerat än så här och du önskar ytterliggare stöd i processen så bistår vi dig gärna med detta, men då är det en tjänst vi tar betalt för.

Med vänlig hälsning,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Får jag ignorera uppsägningstiden?

Hej,

Efter ett par månader på mitt nya jobb började min chef tala om att han vill att jag får en mer ansvarsfull roll och nya arbetsuppgifter lite längre fram. Innan några officiella beslut togs uppstod en situation som gjorde att jag fick gå in och ta andra arbetsuppgifter, mer ansvarsfulla och kompetenskrävande än tidigare. Under dessa månader har min chef hela tiden sagt att så fort den här kaotiska tiden är över så ska vi sätta oss ner och ta fram en ny tjänstebeskrivning tillsammans så allt blir officiellt. Ett muntligt avtal helt enkelt. Med den nya ”högre” tjänsten i sikte har jag slitit som ett djur, lyckats med omöjliga uppdrag och spenderat större delen av min fritid med att lära mig mer. Jag har arbetat på helger och till och med avbokat en redan betald semesterresa för att arbeta. Nu har det lugnat ner sig men nu säger min chef att han inte kan ge mig en ny roll officiellt men att vi får se i framtiden. Jag känner mig grundlurad eftersom jag nästan arbetat ihjäl mig för en ny roll som jag nu inser att jag aldrig skulle eller kommer att få och därför vill jag avsluta min anställning omgående. Min fråga är: Har jag någon möjlighet att avsluta min tjänst omgående utan uppsägningstid på grund av att min chef brutit vårt muntliga avtal gällande en ny tjänst?

Svar:

Hej!

Som jag ser det har arbetsgivaren en grundläggande rättighet att leda och fördela arbetet. I ditt fall har det avtalats kring en högre tjänst vilken sedan inte har uppfyllts. Då ett muntligt avtal har lika stor giltighet som ett skriftligt bryter som du säger arbetsgivaren mot detta. Nackdelen för din del är att ett muntligt avtal är svårare att bevisa då ord kan komma att stå mot ord. Till din fråga så har du ingen laglig rättighet att strunta i att arbeta kvar under din uppsägningstid. Gör du detta kan du komma att bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Muntligt avtal. Är det juridiskt hållbart?

Om facket 3 ombudsmän är på info med AG där de blir informerade om att versamheten tas över enl.las anställda har sett protokollet.
Vid ett senare möte får de en annan info ang.detta.
Dum fråga egentligen??
Men då måste de ju lätt kunna säga att det är det första löftet som gäller.
Är det inte så juridiskt hållbart.????
De har ju redan ett löfte?

Svar:
Hej!

Jag vet inte om jag förstår din fråga helt och hållet.

I grunden är även ett muntligt avtal ett giltigt avtal enligt Avtalslagen. Men det kan ju bli en bevisfråga och muntliga avtal kan ibland vara svåra att bevisa. I grunden är själva frågan om avtal eller ej inte arbetsrättslig utan civilrättslig.

Vad gäller om verksamheten skall tas över eller ej så är det svårt att utifrån informationen du ger svara på om de har agerat rätt eller fel. Möjligen har de brutit ett avtal men jag kan inte direkt se att företaget inte skulle kunna ändra sig ang. övertagande av verksamhet eller inte. Det beror helt på bakgrunden. Möjligen har annat avtalats vis slutna förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket och då är det vad som kommer överrens där som gäller.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Rätt till avtalad tjänstledighet

Hejsan.
Jag ansökte om tjänstledigt och fick det beviljat med kontrakt och underskrifter.
Efter 3 veckor tog dom tillbaka beslutet, strök tippex över beviljat och kryssade
i ej beviljat utan egentligen motivera varför. Får man göra så?

Svar:
Hej,
Om du och din arbetsgivare avtalat om tjänstledighet gäller detta avtal. Det är inget som arbetsgivaren ensidigt kan ändra.

I Sverige är huvudregeln att inget formkrav finns för hur avtal ska ingås och ett muntligt avtal är lika bindande och giltigt som ett skriftligt avtal. Det är först om man blir osäker på vad man kom överens om, eller vid uppkomna konflikter mellan parterna i ett avtal, som det kan vara bra att ha nedtecknat vad som överenskommits inledningsvis. Detta både som ett stöd för parterna, men också som ett sätt att lösa uppkomna meningsskiljaktigheter.

Börja först med att prata med arbetsgivaren om dina rättigheter. Får du inte gehör från arbetsgivaren är du välkommen att återkomma till oss.  Återkom då med dina kontaktuppgifter så att vi eller vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå kan nå dig per telefon.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Avtal om avgångspension?

Hej,

Jag är 63 år och fick i januari uppsägning med förslag om avgångspension. Man hävdar arbetsbrist. Företaget har tagit ca 2 månader på sig att skriftligen presentera avtalsförslaget. Jag kommenterade förslaget en vecka senare. Efter detta säger en kollega upp sig. Företaget gör nu helt om och erbjuder mig att bli omplacerad till kollegans tjänst med min nuvarande lön. Det är dock en lägre kvalificerad tjänst. Om jag inte tackar ja, blir jag uppsagd på 12 månader med anställningsplikt. Har företaget rätt att agera så här? Jag hade föredragit avgångspension.

Hej,

Tyvärr så får jag meddela att rättsligt så har din arbetsgivare rätt att göra på detta sätt då ni de facto inte skrivit under ett avtal, utan endast har öppnat upp för en diskussion, gällande en eventuell avgångspension. Jag hoppas att löser sig till det bästa för dig.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid visstidsanställning?

Hej!

Jag har en lönebidragsanställning, en visstidsanställning på 6 månader. Nu har jag varit på intervju för ett annat jobb som jag gärna vill ha. Men förutsättningen är att jag kan börja innan min visstidsanställning går ut. Kan jag säga upp mig? Min chef säger att man inte kan säga upp en visstidsanställning. Jag pratade med facket, som efter att ha tittat i det kollektivavtal som gäller mig (BEA enligt mitt anställningsavtal) sa att jag har 14 dagars uppsägningstid. Vad gäller?

Hej,

Det beror helt på hur ni har avtalat kring din visstidsanställning (exempel projektanställning, vikariat, säsongsarbete eller överenskommen visstidsanställning). Vanligtvis är en visstidsanställning inte uppsägningsbar dvs. att du förbinder dig att arbeta under hela avtalstiden samtidigt som arbetsgivaren förbinder sig att ha dig kvar. Ofta så görs dock separata uppgörelser i anställningsavtalet som innebär att anställningen kan sägas upp. Då är det ofta en en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad som avtalas.

Om ni har kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor på arbetsplatsen så rekommenderar jag dig att titta vad det står skrivet om visstidsanställning i det.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Provisionsbaserad lön och uppsägning?

Hej,

Jag har ett kontrakt där anställningsformen är ren provision. Provisionen man är berättigad till är baserat på löpande intäkter från rekryterad kund. Säljaren får 10% av intäkterna från kund i en period om 6 månader. Sen slutar provisionsintäkter från den kunden. I avtalet står det att efterprovisionen är begränsad till max 2 månaders intäkter vid uppsägning. Då får man alltså inte full provision för de kunderna jag rekryterar 3 månader och mindre innan anställnings slut.

Min fråga är, har man rätt att begränsa provisionen på detta sätt?

Hej,

Tyvärr finns det inga arbetsrättsliga lagar som reglerar provisionsbaserad lön. Det som gäller i denna situation är det du och din arbetsgivare avtalat om när ni förhandlade om anställningen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Övertid lika med nytt anställningsavtal?

Hej!

Jag har en liten fråga angående att jobba övertid, om man har ett viss kontrakt på t.ex 3-4 timmar, men ändå jobbar varje dag mer än de timmarna? Och har massor med övertid på en månad, borde man inte på något sätt då kunna kräva längre kontrakt från arbetsplatsen?

Hej,

Om du kontinuerligt arbetar mer än de timmar du har skrivit avtal om borde du kunna förhandla med din arbetsgivare angående ett avtal som är mer representativt för din arbetsomfattning. Arbetsgivaren tjänar dessutom på att inte behöva betala ut övertidsersättning för de timmar du arbetar utöver din ordinarie arbetstid. För att du ska ha rätt till övertidsersättning ska övertiden vara beordrad av din arbetsgivare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hejsan!

Jag har några frågor angående konkurrensklausuler.

Bakgrund:
Jag har jobbat på företaget i ca 5 år, de senaste 3 som ledare (teamleader). Vid tillträdandet av ledarposition så undertecknades en konkurrensklausul. (inget nytt anställningsavtal skrevs, är anställd som säljare)

Jag har för avsikt att avsluta min anställning med anledning av;

*Verksamheten har förändrats på så sätt att jag inte längre får jobba med det team som jag har haft ansvar över senaste åren. Med motivationen att jag inte utvecklat gruppen tillräckligt och då med utökat antal säljare och bättre resultat i åtanke.

*Jag har inte fått ut min provision för in arbetat resultat bakåt i tiden (vi har ett lönesystem som gör att provisionen är innestående 2 månader, dvs. försäljning registrerad i september betalas ut i slutet av november) Med motiveringen att alla kostnader inte är avdragna, trots att samma utbetalningsmodell använts minst hela det senaste året och att företaget räknat fel.

Detta ser jag som avtalsbrott som rimligtvis borde göra att man kan bortse från klausulen?

Om Klausulen fortfarande skall anses vara giltig så undrar jag vad som menas med konkurrerande verksamhet i detta fallet.

Vi jobbar med försäljning över telefon, företaget jag jobbar för säljer telecomtjänster till företag och har egentligen endast Telias produktportfölj att jobba med förutom ett finansbolag som vi använder vid viss hårdvaruförsäljning.

*Är det konkurrerande verksamhet om jag öppnar ett eget kontor/arbetar för annan arbetsgivare som exempelvis endast säljer Telenor/Tele-2/Tre till företagskunder?
*Måste det stå förtydligat i klausulen exakt VAD det är företaget vill skydda?
*Kan jag öht jobba i branschen? (sälja telecomtjänster till företagskunder)

Tilläggas bör även att vid diskussion med VD´n så har han medgivit att jag evt skulle kunna jobba hos vår största konkurrent, om de kommer överens om en eventuell övergång. (Konkurrenten jobbar med Telias produktsortiment på ett liknande sätt som vi gör)

Hej,

Grundläggande gäller i avseende om konkurrens att du är skyldig att vara lojal mot din arbetsgivare, denna skyldighet innebär att di inte får arbeta med konkurrerande verksamhet under din anställning. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Det kan vara så att arbetsgivaren föreslår villkor i konkurrensklausuler som är mer långtgående i sin begränsning än vad som är rimligt. Vilket kan ha till följd att du inte har möjlighet att försörja din inom din bransch efter avslutad anställning. Ett brott mot en konkurrensklausul kan innebära att du blir skyldig att betala skadestånd till bolaget.

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot konkurrensklausulen. Jag skulle vilja råda dig att kontakta ditt fackförbund i frågan och även kontrollera i ert kollektivavtal då dessa kan innehålla regler om konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Projektanställning

Hej! Hoppas på svar fr er:
I nov bad min arbetsgivare mig fundera på om jag vill ta mig an ett projekt som kommer ta 25% av min arbetstid under 1 år( jobbar kommunalt, fast, 100%). Detta projekt är mer avancerat än mina ord uppgifter. Jag meddelade i dec att jag var intresserad under förutsättning att vi var överens om ny lön o villkor för det nya. Chefen sade då att vi skulle skriva om anställningsavtalet samt plocka bort en del av det jag gör idag för att ge utrymme för det nya. NU i veckan när vi pratade då så chefen att hon inte vill skriva om anställningsavtalet, hon vill att jag börjar med det nya den 1 febr. Jag har inte helt blivit helt avlastad gamla uppgifter som vi bestämt. Lönesamtal ska vi ha en vecka e jag förmodas börja m det nya. Hon har dessutom spridit ut info om mitt nya utan att vi är överens. Kan hon tvinga mig om vi inte kommer överens el kan jag tacka nej? HJÄLP!

Hej,

Jag skulle vilja rekommendera dig att skriva avtal med din arbetsgivare om tjänstledighet för arbete med projektet om 25 % och även då ett anställningsavtal gällande projektet om motsvarande 25 %. Utan ett tjänstledighetsavtal riskerar du att skriva ned din arbetsomfattning. Som jag tolkar det har du de facto inte tackat ja till projektet utan endast till att förhandla om villkoren för en projektanställning. Utan ett skrivet avtal om projektet kan din arbetsgivare inte påtvinga dig detta såvida arbetsuppgifterna för projektet inte ryms inom ditt ordinarie anställningsavtal.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren