Tag Archives: avstå inlasning

Jag vill inte ha en tillsvidareanställning!

Hej,
Jag har idag en visstidsanställning där jag har betalt per timme. Alltså s.k. timanställning.
Nu har jag ett förmodligen ovanligt dilemma. Jag VILL vara timanställd. För mig är det en idealisk anställningsform. Men nu säger min arbetsgivare att jag måste ta en fast anställning på grund av LAS och att det inte går att komma runt. Jag har sagt att jag är villig att säga upp mig så att de sedan kan anställa mig på timmar igen. Men de säger att inte heller detta går. Är det så? Hur lång ”karens” har man i så fall, innan man kan bli timanställd igen?
Tycker det verkar vansinnigt, när jag nu på inga villkor vill bli fast anställd, att jag inte själv ska få kunna välja

Hej,
Det finns ingenting i lagen som hindrar att du har en tillsvidareanställning (”fast anställning”) där du arbetar på timmar och har betalt per arbetad timme. En tillsvidareanställning måste inte vara på heltid och med månadslön.
Man kan tex i skriva ett anställningsavtal att du är anställd från datum XX tillsvidare med en beräknad arbetstid om x timmar/månad (kanske ett genomsnitt av det senaste halvåret eller liknande) och där lönen är Y kr/timme. Den enda skillnaden i den här anställningsformen är att du har en lagstadgad uppsägningstid på en månad, men det har du egentligen haft redan innan också.

När du har en tidsbegränsad anställning så räknas din totala anställningstid under fem år ihop. Om den totalt blir mer än 24 kalendermånader (anställningsdagar, inte arbetade timmar) så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det betyder att du skulle ha fem års ”karens” innan de kan anställa dig igen på timmar.

Jag hoppas ni kan komma överens om en bra lösning. Som jag ser det så är det inte till nackdel för varken dig eller arbetsgivaren att välja att göra som jag föreslår ovan. Ingen av er blir mer ”låst” än idag.

Hälsningar Camilla Ländin

 

 


Avstå inlasning?

Jag har en timanställning i vikariebanken i förskoleförvaltningen inom kök. Jag är kockutbildad.
För några veckor sedan blev jag lasad, fick hem ett brev, jag skulle underteckna för att göra anspråk på min förtursrätt.
Det första erbjudandet kom snabbt. En förskola dit jag inte hann i tid…(07.00). Jag skulle på daglig basis blivit mellan 5-10 minuter sen. Anledningen till detta är, att jag, som ensam vårdnadshavare har ett barn som går i första klass. Fritids öppnar 06.15 och då arbetsplatsen låg en bit ut, skulle jag alltså inte hinna i tid. Jag frågade chefen där, vad hon ansåg om förseningen och fick inget svar mer än att jag själv skulle ta ställning till detta. Senare, efter ett samtal med vikariebanken, får jag informationen att ”krasst sett”, som hon uttryckte det, om jag tackar nej, kunde de avsluta mig på vikariebanken också. Jag är helt chockad och undrar om det verkligen kan gå till så här. Jag undrade även om jag kunde avsäga mig min företrädesrätt och får till svar att: så funkar det inte. Får man alltså inte ha vikariebanken som sin arbetsplats om man föredrar det, bara för att man har jobbat så länge så att man blivit lasad?

SVAR:
Om du har du har arbetat så länge så att du har rätt till en tillsvidareanställning så får du inte fortsätta som vikare mer än under en begränsad tid, detta eftersom det är arbetsgivarens (kommunens) skyldighet att ge dig en tillsvidareanställning.

Däremot så måste hänsyn tas till det faktum att du är ensam vårdnadshavare till ditt barn, och du har rätt att gå ner i tid för det. Du har också möjlighet att avsäga dig din företrädesrätt.
Jag tycker att du ska kontakta facket (Kommunal?) och se om de kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller, och för att hitta en anställningsform som funkar för dig. Lycka till!

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Avstå inlasning

Jag jobbar kommunalt som timvikarie inom vården och tidigare även haft tidsbegränsade vikariatanställningar över sommarmånaderna. Då jag har flera arbetsplatser trivs jag bra med min flexibla anställning som timvikarie och hade helst velat fortsätta på det sätt jag gör nu. Problemet är att jag har jobbat såpass länge att min tjänst snart blir automatiskt konverterad till en tillsvidareanställning, även fast jag inte är intresserad av en fast tjänst. Då blir jag istället utan jobb överhuvudtaget eftersom min chef inte har möjlighet att ha kvar mig efter att konverteringen skett.

Hur löser man det här? Jag vill ju helst bara ”nollställa” mina dagar, hade gärna skrivit under ett avtal där det framgår att jag kommer säga upp mig det första jag gör efter att jag blivit fast anställd men tvivlar på att det går?

Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!

SVAR:
Enlig lagen har du rätt att skjuta fram din ”inlasning” i max sex månader. I vissa kommuner gör också facket ett särskilt avtal där du som arbetstagare ges möjligheten att avstå din rätt till en tillsvidareanställning, denna brukar då begränsas till kanske 1 år ytterligare.
Så kolla om denna möjlighet finns, och prata med facket vilka möjligheter de har i kollektivavtalet att göra detta undantag från LAS.
Hälsningar Camilla Ländin