Tag Archives: Avslut timanställning

Har min chef rätt att ta alla mina arbetstimmar?

Hej
Jag har jobbat på samma företag i 18 år som städare. Tidigare arbetade jag ca 10 timmar per dag. De senaste 5 månaderna har jag endast arbetat 3 timmar per dag. Jag har inte frågat min chef varför jag inte får fler timmar men han anställer ny personal. Nu vill min chef ta mina sista arbetstimmar. Hjälp, vad ska jag göra?

Svar:

Hej!

Om jag uppfattat din situation rätt har du en timanställning på företaget. Om arbetsplatsen har ett kollektivavtal skulle jag råda dig att se över detta, då timanställning inte är en laglig anställningsform om den inte regleras i kollektivavtal. Arbetsgivaren verkar heller inte har koll på hur många timmar en arbetstagare får arbeta per dag. Det är nämligen inte godkänt att en anställd arbetar 10 timmar per dag.

Du borde också se över ditt anställningsavtal för att b.l.a. se vilken anställningsform du innehar, om du har rätt till ett visst antal arbetstimmar per månad samt när arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.

Återkom om det finns något vi kan göra, allt beror dock på hur anställningsavtalet är utformat och reglerar antalet garanterade timmar.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren