Etikettarkiv: avsked

Har chefen rätt att avskeda mig?

Hej. jag har varit timvikarie på ett gruppboende och har fått jobba 6 pass innan chefen ringer och avskedar mig. Hon säger att hon pratat med övrig peronal och att dom har gett en väldigt dålig bild av mig som jag själv inte känner igen mig i, och dom dom säger att dom pratat med mig om det fast dom inte har gjort det. Jag kan inte ändra vad dom har fått för uppfattning om mig (även om jag inte alls håller med) men kan chefen verkligen avskeda mig utan att ha ett ordentligt samtal med mig och jag får säga min uppfattning av det hela? har även tagit kontakt med andra vikarier och fast anställda som jag jobbade med där och dom hade fått en bra bild av mig och vad jag gjorde där, och blev förvånade över att jag vart avskedad. Så det känns som att chefen inte ens pratat med alla.

Svar:
Hej!

Det som styr arbetsgivarens rätt att avsluta din anställning är kopplat dels till ditt anställningsavtal och dels till eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen. Avgörande är alltså vad ni kommit överens om för villkor för din anställning och på vilket sätt den kan avslutas.

Har du t ex en provanställning så kan arbetsgivaren ensidigt avsluta din anställning utan motivering till bakgrunden. För att kunna ge ett mer specifikt svar i ditt fall så behöver vi därför veta mer om villkoren i din anställning och ev. kollektivavtal.

Skulle uppsägningen/avskedandet kunna hängas upp på någon diskrimieringsgrund så kan det eventuellt vara frågan om diskriminering.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Avsked

Tre bekanta till mig har fått en felaktig avskedan enligt §30 LAS. Detta
har nu hamnat hos facket och sköts därigenom.
Det jag har frågor på är;

Facket hörde av sig till AG och berättade att de skulle begära en
förhandling på den felaktiga avskedan han utsatt de här tre personerna
för(kunde ej begära en överläggning då fackombudsmannen som var med
vid underrättelsen skrivit under underrättelsen och helt enkelt godkänt
avskedan, kommer till detta senare) Men när de här tre personerna kommer
för att skriva under sin avskedan har AG/AG-org. sagt att det ska skjutas
fram ytterligare en vecka, då AT-org. , de tre personerna, samt AG.org
och några fler träffas för en förhandling(?) Jag tror dem kallar det
en förhandling, men inte säker. Så nu vet egentligen ingen vad som
händer eller vad som komma skall. Det känns som att AG har spelet helt
på sin sidan, att han bestämmer spelreglerna, när det egentligen borde
vara tvärtom. Antagligen kommer dem försöka komma fram till en fredlig
lösning på det hela. Men första frågan, kan AG skjuta på avskedan på
detta viset? En utav de här tre personerna bor inte på tjänsteorten och
fick köra 80 mil den dagen, för att sedan få åka hem utan något
underrättat.

Vad tror du att de här tre personerna kan vänta sig vid nästa
förhandling? Vad ska dem gå med på/inte gå med på? Vad kan dem
ställa för krav?

Sedan är det den här fackombudsmannen som blivit utsedd för sitt
uppdrag av förtroende av de andra kollegorna, ingen kan ju ha förtroende
för den personen mer då han skrivit på en felaktig avskedan, dessutom
inte underrättat facket om detta, åtminstone inte hela versionen, utan
det fick de här kollegorna göra. Jag anser att han helt brutit sitt
förtroende uppdrag. Vad kan man ”göra” med fackombudsmannen? Kräva att
han sägs ifrån sitt uppdrag?
De här kollegorna vill såklart sätta dit AG så det skriker om det för
han har gjort så mycket fel under åren och varit ett riktigt XXX, för
att vara informell.

Hoppas jag fått med mig all info för att kunna få ett svar.
Mvh
Hej

Det låter som ett mycket tråkigt ärende, men eftersom facket är inblandade skall ni gå via dem.
Vad gäller fackombudsmannen kan han i normalfallet inte medverka till att avskeda någon, det har han inte legitimitet till. Det är arbetsgivaren som avskedar och det är också arbetsgivaren som har huvudansvaret i själva processen. Är ni inte nöjda med er förtroendevalda ombudsman skall ni klaga hos ert fackförbund. Gör det både på lokal och central nivå.
Vad gäller avskedsförfarande kan arbetsgivare åberopa händelser som är mindre än två månader gamla. Dvs arbetsgivaren kan vänta en vecka innan avskedet verkställs.
Skulle jag varit i er situation skulle jag omedelbart höra av mig till ert fackförbund. Säg till dem att ni saknar förtroende för ert ombud och att ni vill ha hjälp i ärendet. Med tanke på att avsked föreligger borde fackförbundet vara väldigt intresserade av omständigheterna.
Tänk på att avskedet skall lämnas skriftligt och personligen till arbetstagaren. I avskedet skall också arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iakta om arbetstagaren vill yrka på skadestånd eller om avskedandet skall ogiltigförklaras.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Avsked?

Hej

Jag har varit timanställd i resturangbranschen. Jag blev uppsagd med
motiveringen:

Det har framkommit uppgifter om att du bryter mot företagets värderingar.

När jag frågar vad jag brutit mot får jag inget svar.

En arbetsledare säger att de har tagit in en extern referens, men vägrar
att säga vem som de tagit in och vad denne har sagt.

Jag har hört att jag har rätt att veta vilken värdering jag brutit mot och
jag har rätt att få veta vem eller vilka som är mina referenser. Stämmer
det?

Vänliga hälsningar

Hej

Är du med i facket skall du omedelbart kontakta dem. I annat fall kan vi hjälpa dig.

Avskedandet skall vara skriftligt och det skall ha lämnat till dig personligen.

I avskedandet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iakta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka på skadestånd. med anledning av avskedandet. Jag uppfattar som att det inte har gjorts i detta fallet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

Du bör alltså be om att få de omständigheter som åberopas för grund för avskedandet skriftligt, och sedan ifråga sätta varför du inte har fått veta på vilket sätt du kunnat ifrågasätta avskedandet? Skadestånd elle ogiltighet.

Vi kan som sagt hjälpa dig att driva på detta ärende. Men om du är medlem i facket börja då med att få hjälp från dem.

 

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Nekad arbetspass nära ”inlasning”; vad gäller?

Hej!
Hoppas att ni har tystnadsplikt, jag har många svåra frågor. Jag har jobbat som timanställd i kommunen i flera år, nu har jag bara 25 dagar (av 721) kvar till inlasning. Jag har haft svårt att komma överens med min chef. Nu får jag inte fler pass pga vissa fel de tycker jag gjort. Jag har inte riktigt klart för mig vad det rör sig om (det är absolut ingen anmälning/ngt brottsligt etc). Har jag någon laglig rätt att få reda på det (och helst få det skriftligt, jag skulle behöva det för kontakt med a-kassa) och hur gör jag i så fall?

Vad för ”fel” är liksom giltiga för att jag inte ska få bli inlasad, inte få fler arbetspass, eller för att kommunen ska ha rätt att bortse från den företrädelserätt jag har? Spelar mina referenser stor roll, risken är att de inte är jättebra. Jag har varit duktig att jobba, ställt upp och varit pålitlig rent arbetsmässigt. Och det har ju ”dugit” att ha mig anställd som vikarie i flera år fram tills nu.

Jag förstår inte hur jag ska kunna komma upp i mina las-dagar om jag inte får fler pass nu. Söker jag timanställning på annat ställe inom kommunen ser de väl att jag har fåtal las-dagar kvar och väljer ngn annan vikarie som de inte behöver lasa in inom kort.
Jag är väldigt ledsen över detta.

Är medlem i facket men verkar vara svårt med råd därifrån.
Hoppas på svar!

Hej!
Tyvärr är det ett inte allt för ovanligt problem, att arbetstagare nekas arbetspass för att undgå inlasning. När man arbetar på timmar, så är det inte en anställningsform i lagens mening utan istället handlar det om en avlöningsform. I lag om anställningsskydd (LAS) är det tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning som regleras.

Det är i princip så, att arbetstagare som missköter sig ska få skriftliga varningar, möjlighet att åtgärda problemet och om det inte görs så kan uppsägning eller avsked vara aktuellt. Det beror också på vad arbetstagaren har gjort fel, graden av misskötsel egentligen. Utifrån det du skriver så har du inte fått någon information om vad du har gjort för fel, ingenting skriftligt. Det skulle kunna ses som ett avsked, i och med att du inte får fler arbetsplats, vilket det inte verkar finnas anledning för. För att kunna avskeda eller säga upp någon måste det finnas saklig grund, alltså giltiga skäl för det.

Eftersom du är medlem i facket, så tycker jag att du ska kontakta dem. Dels för att få mer specifik hjälp i ditt ärende, men också för att få hjälp att tolka det kollektivavtal ni förmodligen lyder under. I det kan det finnas regler som får frångå lagen, vilka är viktiga att veta om. Facket ska kunna hjälpa dig att reda ut vad som gäller i den här situationen.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Avsked vid arbetsvägran?

Hej
Vi har anställt en person som skulle börja hos oss den (avtalet säger den 1/9, men 2/9 är ju första arbetsdagen) Han är anställd med en provanställning under 6 månader, med ett inskrivet krav i anställningsavtalet, att anställning sker efter ett beviljat ”nystart-jobb” från arbetsförmedlingen. Vi pratar med honom, för avstämning, på fredag 30/8, så att han kommer på måndag 2/9, vilket han säger.

Den 2/9 ringer person till oss och säger att han kan inte komma pga av att han inte har någon hundvakt. Vi ringer upp honom efter en diskussion på företaget och säger att han får ta med sig hunden för vi måste kunna diskutera arbetet. Person vägrar detta och säger att han skall komma in nästa dag, alltså 3/9. Vi kontakat då arbetsförmedlingen som också försöker få tag i person, han svara dock inte.Vi diskuterar då detta med arbetsförmedlingen som samma dag, den 2/9 ändrar beslutet om nystartjobb till att detta inte beviljats på grund av att sökande inte påbörjat arbetet. Vi har också meddelat personen i fråga att det inte finns någon anställning hos oss eftersom vi i kontraktet klart skrivit att anställningen sker efter ett beviljat nystart-jobb.

Noterbart är att vi även varit i kontakt med facklig organisation och företagförening och inga av dessa har någonsin hört talas om någon som inte kommer till sin arbetsplats på grund av avsaknaden av hundvakt. Noterbart är att personen haft 2 månader på sig att lösa detta, och inte meddelat oss något.

Vi vill bara veta att vi gör rätt, efter som texten i anställningsavtalet säger att det sker en anställning efter ett beviljat nystart-jobb/stöd och detta har ju tagits tillbaka av arbetsförmedlingen på grund av att personen vägrar att komma till arbetet

Svar:

Hej,

Inom arbetslivet har det sedan länge varit ett allvarligt brott mot anställningsavtalet att vägra utföra arbete. Om en anställd vägrar att utföra arbete kan det leda till uppsägning eller i allvarliga fall att den anställde får lämna sitt jobb omedelbart, s.k. avskedande.

Arbetsdomstolen har under årens lopp prövat ett relativt stort antal tvister där en anställd har sagts upp eller avskedats på grund av påstådd arbetsvägran.  Av domstolens praxis kan man konstatera att det finns vissa kriterier för att arbetsvägran ska få allvarliga konsekvenser för den anställde, och en av dem är om det inte finns någon rimlig förklaring till arbetstagarens vägran.

Jag har samma spontana uppfattning som de övriga organisationer du varit i kontakt med, att avsaknad av hundvakt inte är ett giltigt skäl för att inte komma till arbetet.

När det gäller beslut om nystartsjobb är det som du skriver Arbetsförmedlingen som beslutar kring detta. Finns det inskrivet i anställningsavtalet att anställningen sker endast vid beviljat nystartsbidrag bör detta gälla.

Du är välkommen att återkomma till oss om det uppkommer fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid avsked?

Hej!
Jag arbetar som kock på en skånsk krog som har kollektivavtal med Hotell och
restaurang (LO) och Unionen och fick instruktion att inställa mig för
tjänstgöring ”i god tid till middagsmålet”. Då jag är från stockholm, dyker jag därför
upp vid kl. 16 men möts av en utskällning, man hade förväntat sig att jag skulle
dyka upp vid kl. 10.00 eftersom man i Skåne avser lunch när man säger middagsmål.
Krogansvarige rasar och avskedar mig på stående fot. Jag invänder att det inte kan ligga i mitt ansvar
att förstå alla märkliga lokala sedvanor, det måste vara arbetsgivarens ansvar att vara tydlig.

Hur skall jag bedöma rättsläget i tvisten? Hur kan jag förhandla rättsligt? Vad
gäller?

Otroligt tacksam för svar!

Svar:
Hej,
det framgår inte av ditt mail vad du har för typ av anställning hos arbetsgivaren.  Avsked är extremt ovanligt och innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. För att bli avskedad ska du som anställd grovt ha åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare och ha förbrukat dennes förtroende. Du ska ha begått en brottslig eller annan handling som försatt arbetsgivaren i en mycket allvarlig situationatt. Det kan dock ifrågasättas om det som du har gjort kan kvalificeras som grovt åsidosatt dina åligganden då det är ett högt krav.

Är du fackligt ansluten ska du omgående kontakta dem. Försök även prata med din arbetsgivare och informera hen om dina rättigheter. Vill du ha ytterligare stöd av oss återkom med dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att erbjuda upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via vår samarbetspartner Klas Johansson på KBM Advokatbyrå.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid egen uppsägning

Tja!

Jag sa upp mig för snart två månader. Och min arbetsgivare sa åt mig att stanna hemma och tog nyckeln till lokalen så jag jobbade aldrig uppsägnings tiden. Men han hävdar förstås att det var jag som strunta i att jobba. Fick min lön fast en vecka försent. Men semesterersättningen har jag inte fått. Han säger att han har ett år på sig att betala, är det verkligen så?

Tack på förhand

SVAR:

Hej,

Även om du väljer att säga upp dig så har du rätt att arbeta kvar under uppsägningstiden och då få lön under tiden. Om arbetsgivaren låser dig ute från arbetsplatsen kan det ses som att arbetsgivaren valt att avskeda dig och då krävs det att du grovt har åsidosatt dina åligganden.

När det gäller semesterersättningen så stämmer inte det som din arbetsgivare påstår. Enligt semesterlagens 30 § så ska din semesterersättning betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter det att din anställning upphörde. Du kan tvingas vänta mer än 1 månad på din semesterersättning men det är endast om det inte går att beräkna ersättningen. Du ska alltså som utgångspunkt få din semesterersättning snarast och senast en månad efter det att din anställning upphörde.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Ev Avskedande

Hej
Blev i veckan avstängd m. betalt då jag kom i konflikt med min chef. Känner att denna situation är ohållbar och önskar därför säga upp mig har 1 mån .
Arbetsgivaren säger att jag kan gå på dagen utan betalt ,men jag önskar ha min uppsägningsmån pga det ekonomiska så jag hinner hitta ett nytt jobb. Kan dom neka mig denna månad?
Dom hotar att dom annars att dom ska ge avsked.

Hej

Att bedöma din situation är svårt, men först och främst skall arbetsgivaren arbeta för att lösa konflikten mellan dig och din chef. Skulle det inte fungera bor arbetsgivaren se över om det finns nagon möjlighet att omplacera dig på arbetsplatsen innan en uppsägning  kan ske på saklig grund  (personliga omständigheter). Är du ansluten till facket och har ni gällande kollektivavtal på din arbetsplats bör du dessutom kontakta dem för att få råd och stöd i den här situationen. För att avsked skall vara möjligt från arbetsgivarens sida skall du som arbetstagare grovt åsidosatt dina åtaganden mot din arbetsgivare, vilket verkar lite vagt med tanke på att du nämner just ett konflikt tillfälle. Sedan beror det förstås på den specifika situationen. Hot och direkt våld kan tex vara grund för avsked. Om din arbetstgivare vill avskeda dig  bör du som arbetstagare begära att få omständigheter som åberopas som grund för avskedandet skriftligen. Skulle det finnas grund för avsked omfattas du inte av uppsägningstid och lön.

Om du säger upp dig, sa bör ditt personliga anställningsavtal visa vilken uppsägningstid du har. Finns det ingenting som anger din uppsägningstid i ditt personliga avtal eller om det heller inte finns specificerat i ett gällande kollektivaavtal så bör du ha rätt till en månads uppsägningstid, ingen skillnad mellan privat eller offentlig anstallning.

Hoppas att det löser sig på bästa sätt

MVH Tobias Bergin Arbetsrattsjouren

 

Arbetsgivares rätt vid uppsägning; Vad gäller?

Hej. Tack för en super grym hemsida!

Jag har lite blandade frågor angående om uppsägning. Vad är det för regler för dem som har provanställning och dem som har jobbat i flera år till följande fråga:

– Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om det finns bevis på att den anställde har stulit varor från jobbet? Spelar det någon roll om det är två burkar läsk eller en kartong cashewnötter (värde 2500kr) och det finns filmbevis/vittne som såg detta?

– Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om arbetsgivaren har hittat bevis på att lastbilschauffören är ute och gör privata ärenden (privata bank ärenden, handlar sprit på systemet under arbetstid, köper aftonbladet och läser i solen m.m. ) trots att hans jobb är att leverera och sedan komma direkt till lagret? Bevis finns, kollegorna har suttit som passagerare när det har skett och sagt det till chefen.

-Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om arbetsgivaren har hittat (film) bevis på att den anställde har stulit pengar från dagskassan?

– Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om arbetsgivaren har varnat arbetstagaren många gånger och han/hon vägrar lyssna? Ungefär varannan vecka under tre månader har den anställde fått varningar.

– Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om arbetsgivaren har sagt många gånger till X att inte skapa kaos på jobbet (skapa falska rykten om företaget för att X vill att alla andra ska sluta, så att arbetsgivaren höjer X´s lön istället när X gör allas jobb). Muntligt bevis finns från alla kollegorna mot X. Spelar det någon roll om han/hon har arbetat på bolaget i 3 månader eller 7år? Gör det någon skillnad?

– Kan en arbetsgivare säga upp en anställd med omedelbar medverkan om arbetsgivaren har tjatat på den anställde att komma i tid till jobbet XX gånger och arbetsgivaren skiter fullständigt i?

Vänliga hälsningar

Hej!

Angående regler för provanställning och tillsvidareanställning så finns det en mängd som bland annat regleras i LAS (lag om anställningsskydd). Utan att vara mer specifik, så är det en god idé att söka på just dessa begrepp på vår hemsida. Du kommer hitta mycket information på detta sätt.

Angående vad som är och inte är grund för uppsägning, så finns det flera saker som lagen säger. Inledningsvis bör skillnaden mellan uppsägning och avsked tydliggöras. Ett avsked innebär att arbetsgivaren säger upp en anställd med omedelbar verkan, förutsatt att ett grovt tjänstefel har begåtts. Stöld kan vara ett skäl för avsked, men kan bero på vilken position arbetstagaren har i verksamheten. Vid en uppsägning måste det finnas saklig grund för denna, vilket kan vara av personliga skäl eller arbetsbrist. Vid uppsägning finns fler regler som ska tillämpas, bland annat uppsägningstid, vilket både lag och eventuella kollektivavtal reglerar.

Vad som räknas som saklig grund måste avgöras i varje enskilt fall, men brottslighet såsom stöld kan utgöra sådant skäl. Till sist är det domstol som avgör om saklig grund förelegat, exempelvis om beteendet har upprepats. Att bli uppsagd för misstänkt stöld kan också vara saklig grund för uppsägning, men om arbetsgivaren har vetat om anklagelserna i mer än två månader innan uppsägningen, så är den inte giltig. Även grund för avsked får inte enbart baseras på händelser som är mer än två månader gamla.

Sammanhang där uppsägning av personliga skäl kan vara rimligt är Misskötsamhet (som arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro), Samarbetssvårigheter (av allvarlig karaktär), Onykterhet, Brottslighet (som stöld). Men, som nämnt, så måste alltid varje enskilt fall bedömas och ett beteende utvärderas för att några slutsatser ska kunna dras.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

 

 

 

Vill bli utköpt; vad gäller?

Hej!

Jag undrar över följande;

Jag arbetar som säljare och har den senaste tiden haft svårt till att nå upp till förväntade säljresultat. Som en följd av detta vill företaget nu göra sig av med mig Det ska tilläggas att de gett mig 3 skriftliga varningar sk improvement plans innan de nu kommit till beslutet jag har varit anställd där sedan februari förra året och jag känner mig inte direkt sugen på att fortsätta jobba kvar varför ett eventuellt utköp kan vara att föredra.

Då jag inte 100% är insatt i vad lagen säger och då jag hört att företag ”manipulerar” lagen för att på så vis få fram ett ”korrekt” avsked är jag tveksam till vad jag kan göra. Jag vet dock att det måste finnas saklig grund för avsked; antingen personliga skäl eller arbetsbrist – och ingen av dessa passar in på mitt ärende faktiskt, Hur det är med turordning osv kanske också spelar in? Låt oss säga att de sätter mig på en liknande (men annan) position och jag heller inte där levererar under låt oss säga 3 månader. Har de då mer ”rätt” i att avsked mig?

Finns det på ngt sätt ett vis för företaget att kunna kringgå lagen och få den på sin sida?

Vad anser ni att jag kan förvänta mig i avgångsvederlag sett till antalet månader och kan de ”varningar” som jag skrev på ha betydelse i detta fall?

Tacksam för snabbt svar!

 

Hej!

Att bli avskedad och uppsagd är två skilda saker. Ett avsked sker med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. För att bli avskedad måste arbetstagaren grovt ha åsidosatt sina åtaganden i sitt arbete, exempelvis genom brott eller annat som försatt arbetsgivaren i en mycket allvarlig situation. Uppsägning, däremot, kan ske på två grunder. Arbetsbrist vid personalminskning eller omorganisering, eller av personliga skäl, som att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller inte klarar av det längre. Vid uppsägning har man fler rättigheter, som uppsägningstid och lön under denna.

Ett kriterium för att säga upp en arbetstagare av personliga skäl, är att arbetstagaren ska ha varit medveten om eventuell misskötsel och att den kan leda till uppsägning. För att göra arbetstagare medvetna, så är skriftliga varningar ett alternativ. Dock kan inte en skriftlig varning utan efterkommande misskötsamhet leda till saklig grund för uppsägning, utan arbetstagaren har rätt att rätta till problemen. Då du har fått 3 skriftliga varningar, så kan saklig grund finnas för att säga upp dig av personliga skäl.

Turordning regleras också i LAS, men vid arbetsbrist. Eftersom du skriver att arbetsbrist inte är rådande på din arbetsplats, så uppfattar jag det inte som relevant i just ditt ärende.

Ett rimligt avgångsvederlag är svårt att ange eftersom det beror på den specifika situationen. Några månadslöner kan vara rimligt, men det måste som sagt avgöras i varje enskilt fall. Om arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning kan det vara svårt att kräva något avgångsvederlag alls, men tillsammans kanske ni kan komma överens om något.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren