Tag Archives: avgångsvederlag

Bonus eller avgångsvederlag? Jag är rädd att företaget går i konkurs.

Hej.
Jag skulle fått bonus på 100.000 i september nu. Men nu vill vi komma överens om en överenskommelse min chef och jag. Där jag får 6 månaders avgångsvederlag full lön.Men om hennes företag skulle sättas i konkurs vad händer då? Hon har fler företag och förut har hon satt företag i konkurs och sen blivit av med personal som hon inte ville behålla för att sen ta över den personal hon ville behålla i ett annat bolag. Det jag är rädd för är tänk om hon sätter företaget i konkurs får jag inte ut mina avgångsmånader med full lö n då.
Med vänlig hälsning

Hej!

Fordran på lön är visserligen en prioriterad fordring vid konkurs, men många andra utgifter måste betalas innan arbetstagarna får ut sin lön. Finns inte pengar till lön i konkursboet så går den statliga lönegarantin in och betalar ut lön i högst 6 månader. Skulle du då dock få ett nytt jobb under dessa sex månader, så betalas bara mellanskillnaden ut från den statliga lönegarantin. Avgångsvederlag ses som prioriterad fordran när detta är att se som en ersättning för ekonomisk förlust, t.ex. uteblivna förmåner under anställningstiden, annars är den inte prioriterad och du kan gå miste om den. Är det alltså tal om en bonus (som ligger ovanpå den vanliga lönen) så kan du i värsta fall bli utan pengar vid en konkurs.

Om du har misstankar om att företaget kommer att gå i konkurs de närmsta sex månaderna skulle jag råda dig att ta de 100000 i september. Det är självklart upp till dig själv att avgöra, men ditt beslut bör hänga på den tillit du har till din chef. Jag tycker att om du känner dig det minsta osäker på vad som kommer att hända och du vet om hennes tidigare förehavanden så bör du tänka två gånger innan ni gör en ny överenskommelse.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Min chef vill avskeda mig!

Hejsan.

Jag jobbar på ett privat företag med kollektivavtal. Har jobbat där i liten med än 2 år och är nu sjukskriven för andra gången. Innan denna sjukskrivningen hade jag ett samtal med min chef som berättade att de inte kunde ha kvar anställda som är sjuka hela tiden. Min chef gav mig därför två alternativ 1. att säga upp mig 2. att arbetsgivaren skulle hitta ett sätt att sparka mig. Om jag inte valde att säga upp mig skulle arbetsgivaren se till att jag skulle få skriftlig varsel för minsta fel och sen skulle jag inte har någon bra referens hos detta företag.

Jag valde att inte säga upp mig utan fortsätta arbeta. Det har lätt till att jag fått en skriftlig varning som inte var befogad, att chefen säger till kollegor att jag inte jobbar kvar på arbetsplatsen och liknande saker.

Arbetsmiljön på detta företaget är så otroligt dålig och jag blir sjuk av att var där.  Jag är livrädd för den dagen läkaren menar att min arbetsförmåga har bättrat sig så mycket att man kan börja tänka på rehabilitering och jag skall återgå till arbetsplatsen.

Jag har pratat med facket och väntar på att bli kontaktad av en ombudsman.

Min fråga är, att i min situation, ville man då kanske kunna förhandla ett avgångsvederlag? Då behöver min chef inte se mig igen och jag kan försöka hitta annat jobb men fortfarande kunna betala mina utgifter med pengarna från vederlaget.

Svar:

Hej!

För det första verkar arbetsgivare inte ta arbetsmiljöansvaret på allvar i och med att du ständigt blir sjukskriven p.g.a. den dåliga arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har en skyldighet att följa arbetsmiljölagen och görs ej detta så kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats. Du kan även kontakta Arbetsmiljöverket som kan påföra arbetsgivaren sanktioner för att arbetsmiljölagen inte efterföljs.

I och med att du är medlem i en fackförening kan de vara med och delta vid förhandling om avgångsvederlag med arbetsgivaren då de har en större vana vid sådana förhandlingar. Vad som är ett skäligt avgångsvederlag måste avgöras utifrån den individuella situationen. Då det inte finns någon saklig grund för uppsägning talar detta för ett högre avgångsvederlag rent generellt. En risk om du begär ett för högt avgångsvederlag är att din arbetsgivare kan välja att försöka bli av med dig på andra sätt. Om du vantrivs på arbetsplatsen kan det kanske vara skönt att komma därifrån. Sitt ner och diskutera saken med din arbetsgivare, ha olika argument till varför du ska få ett högt avgångsvederlag och ha klart för dig hur du vill göra om arbetsgivaren erbjuder ett mycket lågt vederlag.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

Avgångsvederlag – vad är rimligt?

Hej! 
Har varit trogen anställd på ett företag i 24 år, skött mig, aldrig sjuk etc! Nya ägare tog över för några år sedan, och några av dom gamla fick gå, men jag fick vara kvar på min chefspost! Nu vill ledningen ha in nytt folk och jag har blivit ombedd ”att gå vidare”och säga upp mig, samt fundera på ekonomisk kompensation!! Jag har 6 månaders uppsägningstid, vad är rimligt att begära? 12 el 18 månadslöner el mer? 
Tacksam för svar!

Hej!

Det finns ingen lag som ger stöd åt avgångsvederlag, utan det är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om du är medlem i facket så kan de hjälpa dig att förhandla fram en ersättning. Det är svårt att ge rådgivning i en exakt summa. Det finns de som  begär månadslöner efter antal uppsägningsmånader och de som förhandlar om mer. Tänk på att ett avgångsvederlag alltid är frivilligt och att du inte behöver säga upp dig om saklig grund saknas.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Hur beräknas avgångsvederlag mot A-kassan?

Hej

Jag är nu tilfelligt utan fast arbete. Jag har akasssa hos ledarna.
I inkomstgrundlaget räknades ordinarie inkomster fram til 30 jun när
anställningen avslutades.
Efter det fick jag 4 månaders avgångsvederlag som var villkorat av
performance
Från 1 Nov går jag på akassan

Enligt ledarna är detta bonus och inte avgångsvederlag och ska därför inte
räkas med i inkomstunderlaget

Om ni vil titta på detta så kan jag evt skicka met info


mvh

Hej

Just den fråga som du ställer är ganska omdebaterad, och det som kanske inte så konstigt då ett flertal fall varit uppe i olika instanser för prövning.

Det svar som ledarna har givit dig är det just nu gällande och det är att avgångsvederlag inte räknas med i inkomstunderlaget utan ses som en bonus som utgår efter anställningens upphörande.

Den största anledningen till detta är kopplat till uträkningen av arbetstagares sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Där regeringsrätten har gjort gällande att avgångsvederlag inte kan få tillgodoräknas som sjukpenninggrundande inkomst.

Ledarna har alltså rätt i detta fallet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättjouren