Tag Archives: avbryta anställning

Uppsägning innan anställningsavtal börjar

Hej!
Jag har blivit erbjuden ett arbete muntligt och tackat ja via mail. Dock har jag inte undertecknat något kontrakt. Anställningen börjar om 1½ månad. Nu har jag fått erbjudande om ett annat arbete som jag hellre vill ha. Har jag via mitt mail förbundit mig att arbeta? Är ett ”ja tack” bindande via mail eller kräver anställningen en underskrift?
Om jag är avtalsmässigt bunden, kan jag i så fall säga upp mig innan jag ens börjar arbeta?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Du kan avbryta ditt anställningsavtal innan din första arbetsdag och din uppsägningstid påbörjas i samband med din uppsägning.

Vänligen,
Helén Magnusson
Arbetsrättsjouren