Tag Archives: återgå till arbete

Tjänst på 80 procent, arbetat 90 procent, vad för arbetsschema gäller framöver?

Hej,
Jag sitter i styrelsen för en verksamhet, föräldrar-kooperativ. Min fråga gäller våra anställda. Om man har en 80%-tjänst enligt sitt avtal men har under en period jobbat 90%. Har man då rätt till en 90% tjänst tillsvidare eller kan vi som arbetsgivare ”gå tillbaka” till de 80% som de har avtal på? Finns det något som säger att de ska få fortsätta jobba 90%?

Vi måste ha en chef som har rätt behörighet och den som har haft den tjänsten på prov vill nu återgå till sin vanliga tjänst. Problemet är att de andra anställda har under den här tiden gått upp och jobbat mer än vad som står i deras avtal. När nu chefen inte vill vara chef längre är vi tvungna att anställa en ny chef utifrån, då ingen av de anställda har de kvalifikationer som krävs. Kan vi nu begära att de går ner till sin ordinarie arbetstid? Inga avtal har skrivits gällande ökningen av arbetstid.

Svar: För mig låter det som att det är en tidsbegränsad anställning eller tillfällig placering som de anställda har gått upp i under den här perioden. Vid både en tidsbegränsad anställning och tillfällig placering finns det ett slutdatum där anställningen avslutas. Då går de anställda tillbaka till sin originalanställning som de har avtal på.

Finns det inget avtal på att de övriga anställda har gått upp i arbetstid kvarstår originalanställningen och det är den som gäller. Alltså finns det inget som säger att de ska fortsätta på 90 % utan står det på avtalet att det är 80 % som anställningen är på är det det gällande avtalet. Ni kan alltså låta de anställda gå tillbaka till sin ordinarie arbetstid med stöd i deras anställningsavtal.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Sjukskrivning

Hej tänkte bara kolla? Min sjukskrivning gäller från 5/1, till och med (står
det) 17/1!? Då undrar jag är jag sjukskriven den 17:de med eller ska jag börja
jobba den 17?

Hej,

Din sjukskrivning sträcker sig över tidspannet den 5/1 – 17/1, vilket betyder
att du skall återgå till arbetet den 18/1. Om besvären som härleder till din
sjukskrivning kvarstår rekommenderar jag att du bokar in ett läkarbesök den 18/1
och erhåller ett förnyat sjukskrivningsintyg.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren